Inlägg av Henrik Malmqvist

Borrsvängen nr 4-2014

Ledaren: Utan borrning stannar Sverige /Johan Barth, VD Årsstämman/Lagstiftning och säkerhet var tunga frågor på årsmötet./ text o foto Jörgen Olsson Stånghantering/ text Mia Ising, foto Aline Lessner Skyddsburar/text o foto Jörgen Olsson Borrning i Östersjön/text o foto Jörgen Olsson FAB 30 år/text o foto Kjell Duberg

Borrsvängen nr 3-2014

Ledaren: Vi är en grupp entreprenörer som levererar det viktigaste som människor behöver: Vatten, infrastruktur och energi. Johan Barth VD Geotec Geotec sommarmöte, diskussioner om angelägna branschfrågor varvades med fiske och trevligt umgänge. Text o foto, Jörgen Olsson Konjunkturen, Byggkonjunkturen pekar uppåt men valresultatet skapar osäkerhet i energifrågan. NordDrill 2015, Geotec och Avanti gör gemensam […]

Borrsvängen 2 -2014

Ledaren: Ansvar!/VD Johan Barth Geotec på toppen/Text & foto Jörgen Olsson Det nya avtalet/Text Mia Ising Senaste nytt: Atlas Copco backar…/Text Jörgen Olsson, Foto AtlasCopco I fokus: Normbrunn 14/Text & foto Jörgen Olsson Blivande brunnsborrare/Text Maria Sehlin, Foto Johan Larsson Borrare med anor/Text Mia Ising, foto Drago Prvulovic/Malmö Bild  

Borrsvängen nr 1 – 2014

Ledaren: Borrkax – en fråga om kunskap / Johan Barth-VD Certifikaten utdelade / Jörgen Olsson, foto Marlin Johansson Så beräknas saltvattenrisk / Eva Jirner SGU Utvidgad utbildning / Ulrika Hotopp I fokus: Kax – avfall eller resurs? / Jörgen Olsson, foto Lars Strandberg Vetgirig veteran vill vidare / Elisabet Tapio Neuwirth, foto Anette Persson Som […]

Borrsvängen nr 3-2013

Ledare: Demokratin fungerar – trots allt / Johan Barth, VD Geotec NordDrill 2014, mässan för hela borrbranschen / Jörgen Olsson Årets sommarmöte / Johan Barth o Jörgen Olsson Certifiering pågår / Jörgen Olsson Växjö kommun stäms /Mia Ising Utmaningar i Namibia / Greg Christellis

Borrsvängen nr 2 – 2013

Ledare: När försäljningen av geoenergisystem minskar så kan det vara ett smart drag certifiera sitt företag / VD Johan Barth Nu erbjuder Geotec möjlighet för medlemsföretag att ISO-certifiera sig / Mia Ising Praktik gav jobb / Ulrika Hotopp Borrning genom galleria / Maria Backman och Wallenstam Mullsjöföretag borrar i Luleå / Ulrika Vallgårda Växer med […]

Borrsvängen nr 1-2013

Ledare: Se våra styrkor och möjligheter! / Johan Barth, VD Växjö kommun riskerar stämning av Konkurrensverket / Ulrika Hotopp Brunnsarkivet populärt / Jörgen Olsson Viktig sponsring / Ulrika Hotopp Borrsvängen 20 år / Jörgen Olsson Kritik mot Sitac / Jörgen Olsson

Borrsvängen nr 3 – 2012

Ledare: Kommuner agerar i gråzonen / Johan Barth – Geotec Höjda avgifter för borrtillstånd / Ulrika Hotopp Snabbare offerter med ”Slagrutan” / Johan Barth Snabbinkallad rigg / Jörgen Olsson Kollektorer ska jämföras / Jörgen Olsson Välmatat program på sommarmötet / Johan Barth & Jörgen Olsson Vattenjakt med radiovågor / Jörgen Olsson Fler kommunala VA-nät / […]