Inlägg av Jörgen Olsson

Ahlqvist köpte största riggen

Årets – hittills, är väl bäst att tillägga – största borrigg har köpts av Ahlqvists Brunnsborrning. Riggen är en specialversion av Casagrande C16XP, lämpad för avancerad, tung grundläggning och för djup rördrivning till geoenergiprojekt. Riggen, som är runtomsvängande, är specialbyggd för att dessutom kunna borra med upp till åtta graders lutning åt sidan. Vridmomentet är […]

Studenter får geoenergi

I Lund har AF Bostäder nu kopplat på geoenergin till omkring 100 studentbostäder i Kämnärsrätten, ett av AF Bostäders större områden i Lund. För AF Bostäder är satsningen ett pilotprojekt som ska utvärderas och sedan övervägas i samband med andra renoveringsprojekt och nybyggnation. Entreprenaden har utförts av Malmberg.

Mer geoenergi i Malmö

Bostadsrättsföreningarna Roskilde och Ingrid i Malmö, som ligger bredvid varandra och tillsammans består av närmare 250 lägenheter, satsar på att installera geoenergi. Den totala ordern, som gått till Skånska Energilösningar, är värd knappt sex miljoner kronor och installationen ska vara färdig under 2017, rapporterar tidningen Byggnyheter.

Företaget: Hasse i Vara fortsätter blicka framåt

Hasse i Vara är en av Geotecs grand old men. Vid 75 års ålder har han alltjämt en tioårsplan för sin egen verksamhet. Fast idag borrar han hellre på tvären än på djupet – för framtidens skull. Det är en sådan där dag då vintern tagit en paus och solen strålar över Varaslätten, de vidsträckta åkrarnas […]

Fler måste välja kollektivavtal

Nästan 94 procent av Sveriges ungdomar rankar i dag bostadsbristen som den största utmaningen i samhället. Den oro som ungdomar känner saknar inte grund. Enligt Boverkets bedömningar kommer 700 000 nya bostäder att krävas fram till 2025 för att klara behoven. En större del av dessa, 440 000, bedöms behövas redan 2020. Det innebär en genomsnittlig årstakt om […]

– Grundläggning vidgar elevernas värld

– Grundläggning är en nischad specialistbransch. Det är ett tufft och ofta svårt jobb, men med mycket yrkesstolthet och gemenskap. Det är roligt att undervisa eleverna på Borrteknikerutbildningen i grundläggning – branscherna ligger nära varandra och i nästan varje årskull väcks intresset hos ett par stycken.

Branschen går vidare om Växjö

Stockholms Tingsrätt gav förra året Växjö kommun rätt att tvångsansluta fastighetsägare till fjärrvärmenätet. Nu går branschen vidare och tittar på vad andra lagstiftningar säger. Stämningen i Stockholms Tingsrätt prövade Växjö kommuns agerande enligt Konkurrenslagstiftningen. I somras kom beskedet att Konkurrensverket inte skulle överklaga domen till Marknadsdomstolen. Men att ställa anslutning till fjärrvärmenätet som villkor för […]

Utveckling kräver lönsamhet

När jag har kontakt med medlems­företag runt om i landet vittnar en klar majoritet om att orderböckerna ser ovanligt väl­tecknade ut för årstiden. För 30 år sedan, när de flesta av Sveriges borrentreprenörer huvudsakligen sysslade med vattenborrning, var januari till mars en period då företagarna kunde lägga mer tid på service och i förekommande fall kanske […]