Inlägg av Lars Wirtén

Felaktig CE-märkning kan bli riktigt dyrt

En ny sanktionsavgift – alltså böter – för felaktig CE-märkning har införts den 15 juni. Det gäller dokumentet ”Declaration of components”, som på svenska kallas ”EU-försäkran” och som alla tillverkare och importörer av maskiner ska fylla i. Visar sig denna försäkran innehålla felaktigheter kostar det numera 150 000 kronor plus 10 procent av produktens historiska […]

2017 började bra för värmepumpar

Under årets första tre månader steg den totala försäljningen av värmepumpar i Sverige med 10 procent, jämfört med samma period förra året. I kronor såldes värmepumpar för 1,3 miljarder, vilket är en ökning med 9 procent. Frånluftsvärmepumpar står för den allra största ökningen, men även för bergvärmepumpar till geoenergi noteras en uppgång på två procent. […]

Krav på att registrera elarbete

Elsäkerhetslagstiftningen är omgjord och från 1 juli i år måste alla som gör elinstallationer på annans anläggning – till exempel kopplar in en värmepump – registrera sig för detta arbete. Registrering sker på Elsäkerhetsverkets webbsida och det ställs även krav på att installatören har rutiner för egenkontroll.

Per-Åke på Inpro flyger högt över Åland

I snart 40 år har Per-Åke Pettersson drivit Inpro AB, ett av två Geotec-företag på Åland. Nu gör han sitt bästa för att få sonen Jonas att ta över, för själv vill han ägna mer tid åt sin fritid. Men sluta helt – det vill han inte. – Vad skulle jag göra då? Långt österut […]

Forskningen i Annex 27 går vidare

Det internationella forskningsprogrammet Annex 27, som fokuserar på kvalitetssäkring av borrhålssystem har haft en ny sammankomst. De tio samverkande länderna, där Sverige representeras av Svenskt Geoenergicentrum, träffades i Finland. Signhild Gehlin och Olle Andersson har i uppdrag att sammanställa en rad exempel på svenska geoenergianläggningar, med beskrivning av designen och med fokus på att undvika […]

Med ökad kunskap vinner vi respekt

NordDrill har precis avslutats och sommaren står inför dörren. I norra Sverige försöker fortfarande vintern behålla sitt grepp, men i söder gav den precis vika och varmluften från södern strömmade efterlängtat in över landet. Efterlängtat för en del, men så här års är normalt nederbörden sparsam. Och på den punkten verkar inte vädersystemen skilja sig […]

Rekordlång kärnborrning i Norge

En horisontell 1 600 meter lång, styrd kärnborrning under vattnet i extremt hårt, uppsprucket berg. En omöjlig uppgift? Inte för Asera Mining. Utmaningarna var dock många när företaget genomförde världens kanske längsta styrda horisontella kärnborrning i norska Romsdalsfjorden. Vegvesendet i Norge ska bygga en två kilometer lång hängbro och en 16 kilometer lång biltunnel under […]

Värmelagring i berget kan bli fjärrvärmelösning

Fjärrvärmeverk har ofta problem med värmeöverskott på sommaren. För att lösa det tittar Tekniska Verken i Linköping på en lösning med högtemperaturlagring i berget med hjälp av ett borrhålslager.  Tekniska Verken i Linköping har avfallsförbränning som sin huvudsakliga värmekälla. Avfall är svårt att lagra och behöver därför brännas även sommartid, då efterfrågan på värme är […]

Forskarens besked: Hårt vatten är bra vatten

Hur mår vi om vi dricker ”rent” vatten? Inte helt bra, är det överraskande svaret från Ingegerd Rosborg, forskare på KTH och Kristianstad Högskola som har skrivit en bok om dricksvatten och dess mineraler. På NordDrill föreläste hon om vårt dricksvatten. Det svenska kranvattnet är känt för sin höga kvalitet. Men Ingegerd Rosborg är inte […]