Inlägg av Lars Wirtén

Slussens pålar säkras med vatten

Nu grundläggs den nya Slussenbron i Stockholm som ska sträcka sig från Stadsgårdskajen till Gamla Stan. Det som säkrar konstruktionen är ett omfattande pålningsarbete med många meter hammarborrning, bland annat med vattendriven sänkhammare. Andreas Backhammar, blockchef för grundläggningsarbeten på Skanska, berättade om projektet på NordDrill. – Just nu handlar det om borrningsarbete på land och […]

Därför öppnar vi Borrsvängen på webben

Borrsvängen.se är en digital utgåva av branschtidningen Borrsvängen. Här kommer främst innehåll från den tryckta tidningen publiceras, men även exklusiva nyheter utlovas. Webbupplagan syftar till att bredda läsekretsen och göra Borrsvängen mer tillgänglig och interaktiv.

Byggboom: Rekord för bostadsmarknaden

Det råder ”all time high” i byggbranschen, mycket tack vare en bostadsmarknad som slår de flesta rekord. 2016 påbörjades hela 65 000 nya lägenheter, och 2017 beräknas endast en mindre avmattning. Investeringarna i lokaler och anläggningar når också nya höjder.  I år minskar produktionen med några tusen lägenheter, men 2017 blir ändå ett starkt byggår, […]

Så gick Johan Blomdahl från borroperatör till regionchef

Johan Blomdahl har avancerat från borroperatör till regionchef inom Styrud-koncernen. Under perioden som borroperatör varvade han borrarbetena med elitsatsning på den japanska kampsporten ju-jutsu. I dag är det fullt fokus på arbetet. Styrud Ingenjörsfirma arbetar med schaktfritt ledningsbyggande, grundläggning, brunnar för geoenergi och vatten samt gruvborrning och prospektering. Företagets huvudkontor ligger en trappa upp i […]

Så här tror branschen om framtiden

Borrsvängen har tagit pulsen på branschen och vad den tror om framtiden inom de tre områdena vatten-, energi- och entreprenadborrning. Resultatet visar på både stark framtidstro och osäkerhet. Entreprenadborrning framstår som området att satsa på.

Uppsving i torkans spår för borrningsbranschen

När torkan slår till och brunnar sinar kan det leda till stora problem för lantbrukare och hushåll. Och för borrentreprenörer och leverantörer är torka lika med bråda tider. Förra årets torka har lett till en rejäl ökning av vattenborrning i sydöstra Sverige under hösten. En utveckling som märks tydligt för de borrentreprenörer som är verksamma […]

Qmatec har stora förhoppningar på Drilltech

Qmatec etablerade inledningsvis ett samarbete med Sandvik i Sverige, men båda parter enades ganska snart om att gå skilda vägar. – Vi tittade vidare på vad som fanns i Sverige och upptäckte Drilltech, som känns som en perfekt matchning, både när det gäller timingen och sett till Örjans och Urbans kompetens och erfarenhet, säger Qmatecs […]

Drilltech tar över Qmatec/Nemek i Sverige

Drilltech Scandinavia blir svensk representant för norska riggtillverkaren Qmatec. – Vi ville gärna sälja en rigg på den svenska marknaden. Nemek, det namn riggarna är kända under här, är välbekanta och har en lång historik bland de svenska brunnsborrarna. Så vi är mycket glada över att Qmatec valt att skriva avtal med oss, säger Örjan […]

Debe köper Pemtec

Debe Pumpar förvärvade i början av året kollektor- och rörtillverkaren Pemtec. Det är det tredje förvärvet på kort tid. Debe Pumpar växer snabbt och sneglar nu på fler geografiska marknader. Pemtec har egen tillverkning av energikollektorer och tryckrör i Svaneholm söder om Borås. – Det passar bra in i vår produktportfölj. Kollektorer var en viktig […]