Inlägg av Lars Wirtén

Fler borrare måste bli certifierade

SGU efterlyser en hundraprocentig certifieringsgrad i branschen, det vill säga att alla borrtekniker är certifierade. Och att alla kommuner har certifiering som krav i tillstånden. Göran Risberg, avdelningschef på SGU Mark- och grundvatten, lyfter fram konsumentens rätt att känna sig trygg och säker på att personen som utför en borrning har den kunskap som krävs […]

Smartaste fastigheten har geoenergi

Kopparhuset på Kungsportsavenyen i Göteborg har vid Fastighetsmässan i Göteborg utsetts till Västsveriges smartaste fastighet. Bakom priset står Fastighetsägarna och mässarrangören Easyfairs. Ny- och ombyggnationen av Kopparhuset har resulterat i en helt koldioxidneutral fastighet mitt i centrala Göteborg. Geoenergi hämtas från ett fyrtiotal 300 meter djupa hål till en energicentral som i sin tur drivs […]

Stort geoenergiprojekt i Göteborg

Backadalen är med sina 971 lägenheter en av landets största bostadsrättsföreningar. Nu satsar man på ett nytt energisystem, kallat Smart Heat, där fjärrvärmen kompletteras med geoenergi. Överskottet från fjärrvärmen ska under sommaren värma ett borrhålslager, som sedan nyttjas av värmepumparna på vintern. Borrningarna påbörjas under hösten. Anläggningen, som ska vara klar att tas i drift […]

Vikten av utbildning kvarstår!

Borrentreprenörerna i Norden har att göra. Det är full fart i princip överallt. Förutom att det är en intensiv period på året är det tydligt att det råder en ökad efterfrågan på företagens tjänster. Större geoenergiprojekt, ökad efterfrågan på vattenbrunnar, både privat och kommunalt, och därtill infrastruktursatsningar som leder till grundläggningsborrning. Även prospekteringsbranschen har vaknat […]

Felaktig CE-märkning kan bli riktigt dyrt

En ny sanktionsavgift – alltså böter – för felaktig CE-märkning har införts den 15 juni. Det gäller dokumentet ”Declaration of components”, som på svenska kallas ”EU-försäkran” och som alla tillverkare och importörer av maskiner ska fylla i. Visar sig denna försäkran innehålla felaktigheter kostar det numera 150 000 kronor plus 10 procent av produktens historiska […]

2017 började bra för värmepumpar

Under årets första tre månader steg den totala försäljningen av värmepumpar i Sverige med 10 procent, jämfört med samma period förra året. I kronor såldes värmepumpar för 1,3 miljarder, vilket är en ökning med 9 procent. Frånluftsvärmepumpar står för den allra största ökningen, men även för bergvärmepumpar till geoenergi noteras en uppgång på två procent. […]

Krav på att registrera elarbete

Elsäkerhetslagstiftningen är omgjord och från 1 juli i år måste alla som gör elinstallationer på annans anläggning – till exempel kopplar in en värmepump – registrera sig för detta arbete. Registrering sker på Elsäkerhetsverkets webbsida och det ställs även krav på att installatören har rutiner för egenkontroll.

Per-Åke på Inpro flyger högt över Åland

I snart 40 år har Per-Åke Pettersson drivit Inpro AB, ett av två Geotec-företag på Åland. Nu gör han sitt bästa för att få sonen Jonas att ta över, för själv vill han ägna mer tid åt sin fritid. Men sluta helt – det vill han inte. – Vad skulle jag göra då? Långt österut […]