Inlägg av Lars Wirtén

Byggboom gynnar borrare

Prognosen för byggarna säger något om vad borrarna har framför sig: goda tider. Det tror Johan Deremar på Sveriges Byggindustrier. Främst genom uppdrag inom väg samt fastighet, om än det ser motigt ut för energiborrningen. – Uppdragen finns rimligen inom anläggningar, främst infrastruktur. Vi ser rejäla investeringsvolymer på vägsidan, och de kompenserar minskade investeringar i […]

Försäljning av bergvärmepumpar minskade 2016 – men ökar nu igen

Trots en stark utveckling för värmepumpar i fastigheter noterades en svag minskning i den totala försäljningen av värmepumpar 2016. Röda siffror för bergvärmepumpar gjorde sitt till, men en viss återhämtning av dessa ses i början av 2017. Totalt har försäljningen börjat starkt 2017. Byggboomen talade sitt tydliga språk 2016, bland annat i statistiken över sålda […]