Inlägg av Lars Wirtén

Forskningen i Annex 27 går vidare

Det internationella forskningsprogrammet Annex 27, som fokuserar på kvalitetssäkring av borrhålssystem har haft en ny sammankomst. De tio samverkande länderna, där Sverige representeras av Svenskt Geoenergicentrum, träffades i Finland. Signhild Gehlin och Olle Andersson har i uppdrag att sammanställa en rad exempel på svenska geoenergianläggningar, med beskrivning av designen och med fokus på att undvika […]

Med ökad kunskap vinner vi respekt

NordDrill har precis avslutats och sommaren står inför dörren. I norra Sverige försöker fortfarande vintern behålla sitt grepp, men i söder gav den precis vika och varmluften från södern strömmade efterlängtat in över landet. Efterlängtat för en del, men så här års är normalt nederbörden sparsam. Och på den punkten verkar inte vädersystemen skilja sig […]

Rekordlång kärnborrning i Norge

En horisontell 1 600 meter lång, styrd kärnborrning under vattnet i extremt hårt, uppsprucket berg. En omöjlig uppgift? Inte för Asera Mining. Utmaningarna var dock många när företaget genomförde världens kanske längsta styrda horisontella kärnborrning i norska Romsdalsfjorden. Vegvesendet i Norge ska bygga en två kilometer lång hängbro och en 16 kilometer lång biltunnel under […]

Värmelagring i berget kan bli fjärrvärmelösning

Fjärrvärmeverk har ofta problem med värmeöverskott på sommaren. För att lösa det tittar Tekniska Verken i Linköping på en lösning med högtemperaturlagring i berget med hjälp av ett borrhålslager.  Tekniska Verken i Linköping har avfallsförbränning som sin huvudsakliga värmekälla. Avfall är svårt att lagra och behöver därför brännas även sommartid, då efterfrågan på värme är […]

Forskarens besked: Hårt vatten är bra vatten

Hur mår vi om vi dricker ”rent” vatten? Inte helt bra, är det överraskande svaret från Ingegerd Rosborg, forskare på KTH och Kristianstad Högskola som har skrivit en bok om dricksvatten och dess mineraler. På NordDrill föreläste hon om vårt dricksvatten. Det svenska kranvattnet är känt för sin höga kvalitet. Men Ingegerd Rosborg är inte […]

Slussens pålar säkras med vatten

Nu grundläggs den nya Slussenbron i Stockholm som ska sträcka sig från Stadsgårdskajen till Gamla Stan. Det som säkrar konstruktionen är ett omfattande pålningsarbete med många meter hammarborrning, bland annat med vattendriven sänkhammare. Andreas Backhammar, blockchef för grundläggningsarbeten på Skanska, berättade om projektet på NordDrill. – Just nu handlar det om borrningsarbete på land och […]

Därför öppnar vi Borrsvängen på webben

Borrsvängen.se är en digital utgåva av branschtidningen Borrsvängen. Här kommer främst innehåll från den tryckta tidningen publiceras, men även exklusiva nyheter utlovas. Webbupplagan syftar till att bredda läsekretsen och göra Borrsvängen mer tillgänglig och interaktiv.

Byggboom: Rekord för bostadsmarknaden

Det råder ”all time high” i byggbranschen, mycket tack vare en bostadsmarknad som slår de flesta rekord. 2016 påbörjades hela 65 000 nya lägenheter, och 2017 beräknas endast en mindre avmattning. Investeringarna i lokaler och anläggningar når också nya höjder.  I år minskar produktionen med några tusen lägenheter, men 2017 blir ändå ett starkt byggår, […]

Så gick Johan Blomdahl från borroperatör till regionchef

Johan Blomdahl har avancerat från borroperatör till regionchef inom Styrud-koncernen. Under perioden som borroperatör varvade han borrarbetena med elitsatsning på den japanska kampsporten ju-jutsu. I dag är det fullt fokus på arbetet. Styrud Ingenjörsfirma arbetar med schaktfritt ledningsbyggande, grundläggning, brunnar för geoenergi och vatten samt gruvborrning och prospektering. Företagets huvudkontor ligger en trappa upp i […]