Smartaste fastigheten har geoenergi

Foto: Wallenstam

Kopparhuset på Kungsportsavenyen i Göteborg har vid Fastighetsmässan i Göteborg utsetts till Västsveriges smartaste fastighet. Bakom priset står Fastighetsägarna och mässarrangören Easyfairs. Ny- och ombyggnationen av Kopparhuset har resulterat i en helt koldioxidneutral fastighet mitt i centrala Göteborg. Geoenergi hämtas från ett fyrtiotal 300 meter djupa hål till en energicentral som i sin tur drivs av fastighetsbolaget Wallenstams egenproducerade vindkraftsel.

Stort geoenergiprojekt i Göteborg

Foto: IVT Värmepumpar

Backadalen är med sina 971 lägenheter en av landets största bostadsrättsföreningar. Nu satsar man på ett nytt energisystem, kallat Smart Heat, där fjärrvärmen kompletteras med geoenergi. Överskottet från fjärrvärmen ska under sommaren värma ett borrhålslager, som sedan nyttjas av värmepumparna på vintern. Borrningarna påbörjas under hösten. Anläggningen, som ska vara klar att tas i drift i början av 2019, förses med 25 värmepumpar från IVT och väntas ge en effekt på 2,2 megawatt. Totalkostnaden för investeringen är knappt 50 miljoner kronor. Totalentreprenör är Energiförbättringar i Väst AB.

Fuglesang invigde energismarta studentbostäder

Sveriges första studenthus projekterat för plusenergi har invigts. Det rör sig om 305 bostäder på KTH Campus i Stockholm. Kvarteret, som har tre byggnader, kommer även att inrymma en testbädd där det ska forskas kring bland annat minskad resursanvändning i befintliga och kommande bostäder.

Bostads- och forskningsvarteret, som får sin energi från en kombination av geoenergi, solceller och avloppsvärmeväxlare, invigdes av Christer Fuglesang, astronaut och professor i rymdfart på KTH.

– Att spara jordens resurser är en fråga för oss alla. Därför är fastigheter som kvarteret Forskningen och innovationslab som KTH Live-In-Lab viktiga byggstenar i att skapa en mer hållbar framtid för hur vi bygger våra städer, sa Fuglesang vid invigningen, rapporterar tidningen Byggvärlden.

Ny avtalsleverantör 

Christer Wretman, vd för Eurodrilling Center.

Eurodrilling Center är ny avtalsleverantör till Geotec.

– Vi har varit igång ända sedan 1998, men har huvudsakligen vänt oss till grundläggningsbranschen med riggar, service och utrustning. Men för två år sedan fick vi även agenturen för Comacchios brunnsborrningsriggar och nu har vi precis fått klart med finska Robits utrustning för ringborrsystem.

– Det innebär att vi blir lite av en ”dagligvaruhandel” för brunnsborrare, så då tyckte vi att det var dags att ta steget och bli avtalsleverantör till Geotecs medlemmar, berättar vd Christer Wretman.

Företaget har fem anställda och finns i Länna i södra Stockholm.

Felaktig CE-märkning kan bli riktigt dyrt

En ny sanktionsavgift – alltså böter – för felaktig CE-märkning har införts den 15 juni. Det gäller dokumentet ”Declaration of components”, som på svenska kallas ”EU-försäkran” och som alla tillverkare och importörer av maskiner ska fylla i. Visar sig denna försäkran innehålla felaktigheter kostar det numera 150 000 kronor plus 10 procent av produktens historiska värde.

2017 började bra för värmepumpar

Under årets första tre månader steg den totala försäljningen av värmepumpar i Sverige med 10 procent, jämfört med samma period förra året. I kronor såldes värmepumpar för 1,3 miljarder, vilket är en ökning med 9 procent. Frånluftsvärmepumpar står för den allra största ökningen, men även för bergvärmepumpar till geoenergi noteras en uppgång på två procent.

Per Jonasson, vd Svenska Kyl- och värmepumpföreningen.

– Branschen fortsätter att gå väldigt bra och vi förväntar oss att trenden håller i sig. Den höga nybyggnadstakten och att värmepumpar för större fastigheter fortsätter ta marknadsandelar från framförallt fjärrvärmen talar för det, kommenterar Per Jonasson som vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Krav på att registrera elarbete

Elsäkerhetslagstiftningen är omgjord och från 1 juli i år måste alla som gör elinstallationer på annans anläggning – till exempel kopplar in en värmepump – registrera sig för detta arbete. Registrering sker på Elsäkerhetsverkets webbsida och det ställs även krav på att installatören har rutiner för egenkontroll.

Vattenfall går in i BrainHeart Energy

Vattenfall har köpt 35 procent av BrainHeart Energy Sweden. I koncernen ingår dotterbolagen BrainHeart Energy Services, BGE Energi- och Vattenborrning, BGE Värmepumpar, Mälardalens Värmepumpcenter, Morkarlby Elektromekaniska, Höjdens Energi, Höjdens Brunnsborrning samt Värmepumpcenter i Karlstad.

Forskningen i Annex 27 går vidare

Det internationella forskningsprogrammet Annex 27, som fokuserar på kvalitetssäkring av borrhålssystem har haft en ny sammankomst.

De tio samverkande länderna, där Sverige representeras av Svenskt Geoenergicentrum, träffades i Finland. Signhild Gehlin och Olle Andersson har i uppdrag att sammanställa en rad exempel på svenska geoenergianläggningar, med beskrivning av designen och med fokus på att undvika felkällor.

Vid mötet tog gruppen också del av pågående tysk forskning kring ”grout”, återfyllnadsmaterial. Forskarna tittar dels på hur kollektorslangarna rör sig när hålen återfylls, dels på hur olika fyllnadsmaterial beter sig vid olika blandnings- och fyllnadsprocesser. Nästa Annexmöte hålls i Belgien i november.

Ladda ner Normbrunn 16!

Nu har SGU publicerat den uppdaterade vägledningen för brunnsborrning: Normbrunn 16. Gå in på www.sgu.se, skriv Normbrunn i sökrutan.