SGU letar efter mer grundvatten

Med helikoptermätning med hjälp av den så kallade TEM-tekniken inledde SGU i slutet av maj sökandet efter nya grundvattentillgångar i östra Östergötland och i Västergötland väster om Vättern. Tekniken, som använder sig av elektromagnetiska vågor, ger en tredimensionell bild av jordlager och bergarter ner till 200 meters djup.

Mätningarna är ett led i arbetet för att skapa säkrare vattenför-sörjning i stora delar av landet,
ett behov som uppmärksammats efter de senaste årens mycket låga grundvattennivåer. Efter helikopterflygningarna tolkas insamlade data och preliminära resultat kan presenteras före årets slut.

RH har blivit Robbans

Robbans Vatten- och Energientreprenad AB, det är det nya namnet på företaget som tidigare hette RH Brunn- och Energiborrning AB. – I och med att Håkan, som var H:et i RH, inte är med sedan några år så tyckte jag att det var läge att byta namn också. Jag funderade igenom det några gånger, det kan ju finnas en risk med att gå ifrån ett gammalt varumärke. Men så gott som alla kunder vet redan hur det ligger till, så det är nog ingen fara, säger Robert ”Robban” Andersson till Borrsvängen.

Geoenergi i Gekås nya stugor

Varuhuset Gekås i Ullared har invigt 72 nya stugor i Gekåsbyn, där tillresta shoppare kan övernatta. Byggandet av de nya stugorna har präglats av miljötänkande – energinyttjandet är lågt och värmen kommer från geoenergi och frånluftsåtervinning.

Ny vd för Muovitech Sverige

Maria Paulsson, vd Mouvitech Sverige.

Maria Paulsson är sedan i påskas tillförordnad vd för Muovitech Sverige. Hon kommer senast från kabelföretaget Nexans och har bred teknisk kompetens inom polymera material och plastproduktion. Maria Paulsson tar efter sommaren även formellt över som vd efter Juha Ojala som kommer att fokusera på internationell konceptutveckling.

Ladda ner ditt eget bygglexikon

Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Seko och Maskinentreprenörerna har tillsammans med apputvecklaren Lingio tagit fram ett yrkeslexikon för bygg- och anläggningsbranschen. Lingio-appen, som har kurser i flera språk, erbjuder i dag ett byggyrkeslexikon på svenska, engelska och arabiska men fler språk är på gång.

Allt fler medarbetare i den svenska bygg- och anläggningsindustrin har i dag ett annat första språk än svenska. Att kunna kommunicera med varandra är viktigt ur såväl en social aspekt som ur ett säkerhetsperspektiv. Tanken är att appen ska underlätta det dagliga arbetet för medlemsföretagen.

  • Cirka 2 000 bygg- och anläggningsrelaterade ord, som bland annat baserar sig på Skanskas byggordlista.
  • Ljudinspelningar med röstskådespelare till alla ord.
  • Ladda ned ”Lingio” i Google Play eller App Store. Öppna appen och tryck på den orangea loggan i nere högra hörnet. Scrolla sedan ner till ”Byggindustri”/”Construction Industry” för att få tillgång till ordlistan.

Vägverkets halkfria testbana är klar

I Östersund har Vägverket, i samarbete med bland annat Chalmers och Jämtlands gymnasium byggt en testbana som halkbekämpas med en kombination av geo- och solenergi. Banan invigs den 22 mars. I ett antal borrhål lagras sommarens ytvärme från vägbanan, för att sedan återföras när kylan kommer.

– Det finns många kritiska vägavsnitt i landet, där vi är intresserade av att kunna bekämpa framför allt den så kallade svarta halkan. Då vill vi ha system som är så självgående och energisnåla som möjligt. Det kan till exempel gälla broar, kurvor och backar.

Testbanan i Östersund blir en mycket spännande experimentplats där vi kan studera hur systemet fungerar och hur det kan styras och utvecklas, säger Olov Stenlund, miljöspecialist på Trafikverket till Borrsvängen.

Askersunds Brunnsborrning har köpt Närkes Rör

– Det började med att vi sökte fler rörmokare för att anställa. Vi och Närkes Rör passar bra ihop, båda är gamla firmor som gör bra jobb och är måna om ryktet. Nu har vi både stärkt vår kompetens och samtidigt breddat och kompletterat hela erbjudandet, eftersom vi framför allt jobbar med geoenergi till privatkunder, medan Närkes Rör huvudsakligen har uppdrag med service till fastighetsägare, säger David Elf på Askersunds Brunnsborrning.

Leverantörskommittén har tagit form

– Vi vill tillsammans med Geotecs medlemmar arbeta för att utveckla branschen.

Så säger Helena Nygren från GRUSE, ordförande i kommitténs verkställande utskott, om tillkomsten av leverantörskommittén.

Helena Nygren hälsar alla avtalsleverantörer välkomna i leverantörskommittén.

På Geotecs föreningsstämma 2017 bildades en leverantörskommitté.

– Målet för oss, precis som alla andra medlemmar i Geotec, är fler borrhål. Vi vill framför allt jobba med marknadsaktiviteterna som till exempel Norddrill. Tidigare har vi bara blivit informerade om hur och när det blir. Vi vill få större inflytande över hur de arrangeras, säger Helena Nygren.

– Nu har vi ett forum om brunnsborrare har frågor till oss leverantörer på ett övergripande plan, och vice versa.

Tanken är att alla avtalsleverantörer ska vara med i leverantörskommittén.

– Alla som är intresserade är välkomna, det här ska vara ett helt öppet forum.

Har man frågor till leverantörerna som grupp går det bra att mejla Helena på helena.nygren@gruse.se.

Text och foto: Lars Wirtén

Arbetsmiljö och utbildning i fokus hos Svensk Grundläggning

En nyhet från Svensk Grundläggning är lanseringen av kompetensbevis efter fullgjort utbildningsprogram, något som fått positiv respons från entreprenörerna, och som förhoppningsvis leder till ännu kunnigare grundläggare.

– Under nästa år hoppas vi kunna komplettera med en mer maskintekniskt inriktad kurs från en eller flera maskinleverantörer, säger Sussie Bierbum till Borrsvängen.

Inom arbetsmiljö är frågan om ”working platforms” – alltså arbetsytans bärighet – ständigt aktuell.

– Vi tittar på ett koncept liknande det som finns bland annat i England, med ett dokument som vägledning och ett intyg, vilket i en förlängning kan bli ett medlemskrav. Detta är även ett projekt i den europeiska organisationen EFFC (European Federation of Foundation Contractors).

Arbetet med insamling av tillbuds- och olycksstatistik fortsätter och arbetsgruppen tittar på en bra ”paketering” så att det kommer till bättre nytta ute på arbetsplatserna.

Branschgrannar: BOS har fått upp farten

Den unga Branschorganisationen Schaktfritt, BOS, som samlar entreprenörer inom schaktfri ledningsförnyelse, har nu börjat få upp farten i arbetet, berättar föreningens kassör Mattias Höglund:

– Vi har startat några arbetsgrupper och har flera medlemsansökningar på bordet. Det känns som att vi är på gång nu.

BOS bildades vårvintern 2016. Det första projektet blev att inleda ett arbete med att uppdatera AMA-beskrivningarna. Nu har organisationen även fått igång några arbetsgrupper som ska arbeta mer utåtriktat:

– En grupp ska träffa beställare, bland annat Trafikverket, kommuner och energibolag. Det är viktigt för oss att få igång en bra dialog på branschnivå, som dels ska handla om vilka möjligheter vår teknik erbjuder, dels vad vår omvärld förväntar sig av oss just som branschorganisation, säger Mattias Höglund.

Nya medlemmar på gång

Man har också inlett ett uppsökande arbete för att få in fler medlemmar.

– Intresset är stort och nu har vi tre-fyra ansökningar som ska behandlas till våren. Vi vill bara ha in entreprenörer i föreningen och medlemskravet är att de i väsentlig del och kontinuerligt arbetar med schaktfri teknik, samt att de är medlemmar i BI eller har hängavtal med någon arbetsgivarorganisation.

Ytterligare en arbetsgrupp jobbar med att ta fram upphandlingsstöd. Det finns ett stort behov av att förbättra standarder i upphandlingsförfarandet, för att göra det lättare och tryggare för ledningsägare att beställa schaktfria tjänster.

Text: Jörgen Olsson