Nu kollas rutinerna kring kompressorer

Just nu är Arbetsmiljöverket, AMV, ute i landet och inspekterar rutinerna kring hur företag sköter bland annat sina kompressorer.

– Det handlar om AFS 2017:3, ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, säger David Börjesson på Altea till Borrsvängen.

De trycksatta anordningar det vanligen handlar om när det gäller borrningsföretag är:

  • Stationära kompressorer i lokaler.
  • Mobila kompressorer.
  • Transportabla gasflaskor/slutna cisterner.

– Det som krävs är att man kan visa rutiner för riskbedömning vid användning och placering av anordningen, samt rutiner för fortlöpande tillsyn, det vill säga egenkontroll, besiktning med mera, säger David Börjesson.

Måste föra journal

För vissa anordningar krävs dessutom att man för journal över ”anordningens återstående livslängd”.

– Det innebär att man fortlöpande ska dokumentera att man inte överskrider den maximala livslängd för anordningen som tillverkaren satt upp. Om dokumenterade rutiner saknas riskerar man sanktionsavgifter på mellan 10 000 och 100 000 kronor per anordning, beroende på antalet anställda, säger David Börjesson.

Text: Jörgen Olsson

Högre krav på cisterner med brandfarlig vätska

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Naturvårdsverket gör under sommaren om sina respektive föreskrifter för cisterner och rörsystem med brandfarlig vätska.

– Rent formellt flyttas mer av ansvaret för kravställning och tillsyn över till MSB. Naturvårdsverket fokuseras i sina föreskrifter på sekundära skydd för cisternerna och lämnar kraven på cisterner och rörledningar till MSB säger David Börjesson på Altea. En del tekniska krav på utrustningen skärps i och med att de knyts både till den så kallade ATEX-lagstiftningen om explosiv atmosfär och till CE-märkningen enligt maskindirektivet. Bland annat gäller kravskärpningen kopplingar och korrosionsskydd.

Riskerar lagbrott

– Borrare berörs av detta framför allt när man reparerar eller bygger om den utrustning som omfattas. Det är många i branschen som är händiga och duktiga på att fixa och laga, men risken är att det man lagat inte längre uppfyller lagstiftningens krav, säger David Börjesson. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 juli.

Mer information finns på msb.se och naturvardsverket.se.

Text: Jörgen Olsson

SGU letar efter mer grundvatten

Med helikoptermätning med hjälp av den så kallade TEM-tekniken inledde SGU i slutet av maj sökandet efter nya grundvattentillgångar i östra Östergötland och i Västergötland väster om Vättern. Tekniken, som använder sig av elektromagnetiska vågor, ger en tredimensionell bild av jordlager och bergarter ner till 200 meters djup.

Mätningarna är ett led i arbetet för att skapa säkrare vattenför-sörjning i stora delar av landet,
ett behov som uppmärksammats efter de senaste årens mycket låga grundvattennivåer. Efter helikopterflygningarna tolkas insamlade data och preliminära resultat kan presenteras före årets slut.

RH har blivit Robbans

Robbans Vatten- och Energientreprenad AB, det är det nya namnet på företaget som tidigare hette RH Brunn- och Energiborrning AB. – I och med att Håkan, som var H:et i RH, inte är med sedan några år så tyckte jag att det var läge att byta namn också. Jag funderade igenom det några gånger, det kan ju finnas en risk med att gå ifrån ett gammalt varumärke. Men så gott som alla kunder vet redan hur det ligger till, så det är nog ingen fara, säger Robert ”Robban” Andersson till Borrsvängen.

Geoenergi i Gekås nya stugor

Varuhuset Gekås i Ullared har invigt 72 nya stugor i Gekåsbyn, där tillresta shoppare kan övernatta. Byggandet av de nya stugorna har präglats av miljötänkande – energinyttjandet är lågt och värmen kommer från geoenergi och frånluftsåtervinning.

Ny vd för Muovitech Sverige

Maria Paulsson, vd Mouvitech Sverige.

Maria Paulsson är sedan i påskas tillförordnad vd för Muovitech Sverige. Hon kommer senast från kabelföretaget Nexans och har bred teknisk kompetens inom polymera material och plastproduktion. Maria Paulsson tar efter sommaren även formellt över som vd efter Juha Ojala som kommer att fokusera på internationell konceptutveckling.

Ladda ner ditt eget bygglexikon

Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Seko och Maskinentreprenörerna har tillsammans med apputvecklaren Lingio tagit fram ett yrkeslexikon för bygg- och anläggningsbranschen. Lingio-appen, som har kurser i flera språk, erbjuder i dag ett byggyrkeslexikon på svenska, engelska och arabiska men fler språk är på gång.

Allt fler medarbetare i den svenska bygg- och anläggningsindustrin har i dag ett annat första språk än svenska. Att kunna kommunicera med varandra är viktigt ur såväl en social aspekt som ur ett säkerhetsperspektiv. Tanken är att appen ska underlätta det dagliga arbetet för medlemsföretagen.

  • Cirka 2 000 bygg- och anläggningsrelaterade ord, som bland annat baserar sig på Skanskas byggordlista.
  • Ljudinspelningar med röstskådespelare till alla ord.
  • Ladda ned ”Lingio” i Google Play eller App Store. Öppna appen och tryck på den orangea loggan i nere högra hörnet. Scrolla sedan ner till ”Byggindustri”/”Construction Industry” för att få tillgång till ordlistan.

Vägverkets halkfria testbana är klar

I Östersund har Vägverket, i samarbete med bland annat Chalmers och Jämtlands gymnasium byggt en testbana som halkbekämpas med en kombination av geo- och solenergi. Banan invigs den 22 mars. I ett antal borrhål lagras sommarens ytvärme från vägbanan, för att sedan återföras när kylan kommer.

– Det finns många kritiska vägavsnitt i landet, där vi är intresserade av att kunna bekämpa framför allt den så kallade svarta halkan. Då vill vi ha system som är så självgående och energisnåla som möjligt. Det kan till exempel gälla broar, kurvor och backar.

Testbanan i Östersund blir en mycket spännande experimentplats där vi kan studera hur systemet fungerar och hur det kan styras och utvecklas, säger Olov Stenlund, miljöspecialist på Trafikverket till Borrsvängen.

Askersunds Brunnsborrning har köpt Närkes Rör

– Det började med att vi sökte fler rörmokare för att anställa. Vi och Närkes Rör passar bra ihop, båda är gamla firmor som gör bra jobb och är måna om ryktet. Nu har vi både stärkt vår kompetens och samtidigt breddat och kompletterat hela erbjudandet, eftersom vi framför allt jobbar med geoenergi till privatkunder, medan Närkes Rör huvudsakligen har uppdrag med service till fastighetsägare, säger David Elf på Askersunds Brunnsborrning.

Leverantörskommittén har tagit form

– Vi vill tillsammans med Geotecs medlemmar arbeta för att utveckla branschen.

Så säger Helena Nygren från GRUSE, ordförande i kommitténs verkställande utskott, om tillkomsten av leverantörskommittén.

Helena Nygren hälsar alla avtalsleverantörer välkomna i leverantörskommittén.

På Geotecs föreningsstämma 2017 bildades en leverantörskommitté.

– Målet för oss, precis som alla andra medlemmar i Geotec, är fler borrhål. Vi vill framför allt jobba med marknadsaktiviteterna som till exempel Norddrill. Tidigare har vi bara blivit informerade om hur och när det blir. Vi vill få större inflytande över hur de arrangeras, säger Helena Nygren.

– Nu har vi ett forum om brunnsborrare har frågor till oss leverantörer på ett övergripande plan, och vice versa.

Tanken är att alla avtalsleverantörer ska vara med i leverantörskommittén.

– Alla som är intresserade är välkomna, det här ska vara ett helt öppet forum.

Har man frågor till leverantörerna som grupp går det bra att mejla Helena på helena.nygren@gruse.se.

Text och foto: Lars Wirtén