Arbetsmiljö och utbildning i fokus hos Svensk Grundläggning

En nyhet från Svensk Grundläggning är lanseringen av kompetensbevis efter fullgjort utbildningsprogram, något som fått positiv respons från entreprenörerna, och som förhoppningsvis leder till ännu kunnigare grundläggare.

– Under nästa år hoppas vi kunna komplettera med en mer maskintekniskt inriktad kurs från en eller flera maskinleverantörer, säger Sussie Bierbum till Borrsvängen.

Inom arbetsmiljö är frågan om ”working platforms” – alltså arbetsytans bärighet – ständigt aktuell.

– Vi tittar på ett koncept liknande det som finns bland annat i England, med ett dokument som vägledning och ett intyg, vilket i en förlängning kan bli ett medlemskrav. Detta är även ett projekt i den europeiska organisationen EFFC (European Federation of Foundation Contractors).

Arbetet med insamling av tillbuds- och olycksstatistik fortsätter och arbetsgruppen tittar på en bra ”paketering” så att det kommer till bättre nytta ute på arbetsplatserna.

Branschgrannar: BOS har fått upp farten

Den unga Branschorganisationen Schaktfritt, BOS, som samlar entreprenörer inom schaktfri ledningsförnyelse, har nu börjat få upp farten i arbetet, berättar föreningens kassör Mattias Höglund:

– Vi har startat några arbetsgrupper och har flera medlemsansökningar på bordet. Det känns som att vi är på gång nu.

BOS bildades vårvintern 2016. Det första projektet blev att inleda ett arbete med att uppdatera AMA-beskrivningarna. Nu har organisationen även fått igång några arbetsgrupper som ska arbeta mer utåtriktat:

– En grupp ska träffa beställare, bland annat Trafikverket, kommuner och energibolag. Det är viktigt för oss att få igång en bra dialog på branschnivå, som dels ska handla om vilka möjligheter vår teknik erbjuder, dels vad vår omvärld förväntar sig av oss just som branschorganisation, säger Mattias Höglund.

Nya medlemmar på gång

Man har också inlett ett uppsökande arbete för att få in fler medlemmar.

– Intresset är stort och nu har vi tre-fyra ansökningar som ska behandlas till våren. Vi vill bara ha in entreprenörer i föreningen och medlemskravet är att de i väsentlig del och kontinuerligt arbetar med schaktfri teknik, samt att de är medlemmar i BI eller har hängavtal med någon arbetsgivarorganisation.

Ytterligare en arbetsgrupp jobbar med att ta fram upphandlingsstöd. Det finns ett stort behov av att förbättra standarder i upphandlingsförfarandet, för att göra det lättare och tryggare för ledningsägare att beställa schaktfria tjänster.

Text: Jörgen Olsson

 

Smartaste fastigheten har geoenergi

Foto: Wallenstam

Kopparhuset på Kungsportsavenyen i Göteborg har vid Fastighetsmässan i Göteborg utsetts till Västsveriges smartaste fastighet. Bakom priset står Fastighetsägarna och mässarrangören Easyfairs. Ny- och ombyggnationen av Kopparhuset har resulterat i en helt koldioxidneutral fastighet mitt i centrala Göteborg. Geoenergi hämtas från ett fyrtiotal 300 meter djupa hål till en energicentral som i sin tur drivs av fastighetsbolaget Wallenstams egenproducerade vindkraftsel.

Stort geoenergiprojekt i Göteborg

Foto: IVT Värmepumpar

Backadalen är med sina 971 lägenheter en av landets största bostadsrättsföreningar. Nu satsar man på ett nytt energisystem, kallat Smart Heat, där fjärrvärmen kompletteras med geoenergi. Överskottet från fjärrvärmen ska under sommaren värma ett borrhålslager, som sedan nyttjas av värmepumparna på vintern. Borrningarna påbörjas under hösten. Anläggningen, som ska vara klar att tas i drift i början av 2019, förses med 25 värmepumpar från IVT och väntas ge en effekt på 2,2 megawatt. Totalkostnaden för investeringen är knappt 50 miljoner kronor. Totalentreprenör är Energiförbättringar i Väst AB.

Fuglesang invigde energismarta studentbostäder

Sveriges första studenthus projekterat för plusenergi har invigts. Det rör sig om 305 bostäder på KTH Campus i Stockholm. Kvarteret, som har tre byggnader, kommer även att inrymma en testbädd där det ska forskas kring bland annat minskad resursanvändning i befintliga och kommande bostäder.

Bostads- och forskningsvarteret, som får sin energi från en kombination av geoenergi, solceller och avloppsvärmeväxlare, invigdes av Christer Fuglesang, astronaut och professor i rymdfart på KTH.

– Att spara jordens resurser är en fråga för oss alla. Därför är fastigheter som kvarteret Forskningen och innovationslab som KTH Live-In-Lab viktiga byggstenar i att skapa en mer hållbar framtid för hur vi bygger våra städer, sa Fuglesang vid invigningen, rapporterar tidningen Byggvärlden.

Ny avtalsleverantör 

Christer Wretman, vd för Eurodrilling Center.

Eurodrilling Center är ny avtalsleverantör till Geotec.

– Vi har varit igång ända sedan 1998, men har huvudsakligen vänt oss till grundläggningsbranschen med riggar, service och utrustning. Men för två år sedan fick vi även agenturen för Comacchios brunnsborrningsriggar och nu har vi precis fått klart med finska Robits utrustning för ringborrsystem.

– Det innebär att vi blir lite av en ”dagligvaruhandel” för brunnsborrare, så då tyckte vi att det var dags att ta steget och bli avtalsleverantör till Geotecs medlemmar, berättar vd Christer Wretman.

Företaget har fem anställda och finns i Länna i södra Stockholm.

Felaktig CE-märkning kan bli riktigt dyrt

En ny sanktionsavgift – alltså böter – för felaktig CE-märkning har införts den 15 juni. Det gäller dokumentet ”Declaration of components”, som på svenska kallas ”EU-försäkran” och som alla tillverkare och importörer av maskiner ska fylla i. Visar sig denna försäkran innehålla felaktigheter kostar det numera 150 000 kronor plus 10 procent av produktens historiska värde.

2017 började bra för värmepumpar

Under årets första tre månader steg den totala försäljningen av värmepumpar i Sverige med 10 procent, jämfört med samma period förra året. I kronor såldes värmepumpar för 1,3 miljarder, vilket är en ökning med 9 procent. Frånluftsvärmepumpar står för den allra största ökningen, men även för bergvärmepumpar till geoenergi noteras en uppgång på två procent.

Per Jonasson, vd Svenska Kyl- och värmepumpföreningen.

– Branschen fortsätter att gå väldigt bra och vi förväntar oss att trenden håller i sig. Den höga nybyggnadstakten och att värmepumpar för större fastigheter fortsätter ta marknadsandelar från framförallt fjärrvärmen talar för det, kommenterar Per Jonasson som vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Krav på att registrera elarbete

Elsäkerhetslagstiftningen är omgjord och från 1 juli i år måste alla som gör elinstallationer på annans anläggning – till exempel kopplar in en värmepump – registrera sig för detta arbete. Registrering sker på Elsäkerhetsverkets webbsida och det ställs även krav på att installatören har rutiner för egenkontroll.

Vattenfall går in i BrainHeart Energy

Vattenfall har köpt 35 procent av BrainHeart Energy Sweden. I koncernen ingår dotterbolagen BrainHeart Energy Services, BGE Energi- och Vattenborrning, BGE Värmepumpar, Mälardalens Värmepumpcenter, Morkarlby Elektromekaniska, Höjdens Energi, Höjdens Brunnsborrning samt Värmepumpcenter i Karlstad.