Malmberg tog största ordern

Sara Malmberg, vd för Malmberg Borrning. Foto: Lars Owesson

Malmberg kommer under året att genomföra en totalentreprenad för en komplett geoenergiinstallation till flerfamiljsfastigheter i Jordbro i Stockholm, rapporterar Energinyheter. 1 100 lägenheter samt ett antal lokaler ska förses med värme och varmvatten med hjälp av geoenergi.

135 energibrunnar borras ner till 355 meters djup. Fem värmepumpcentraler prefabriceras enligt Malmberg system EnerGeo, som innebär att prefabricerade centraler dockas med energibrunnar och fastigheternas värmesystem. Den sammanlagda installerade värmepumpeffekt blir 2,3 MW och den beräknade energibesparingen, i förhållande till dagens fjärrvärmedrift, är cirka 66 procent eller 8 00 MWh, som motsvarar gratisenergin från berget.

– Ytterligare en stor order för oss visar att vårt erbjudande inom geoenergi till fastighetssverige ligger helt rätt i tiden. Att få detta förtroende till att utföra en av Sveriges kanske största bergvärmeinstallationer för bostäder vinner alla på, inklusive vår miljö, säger Sara Malmberg, vd för Malmberg Borrning.

Ahlqvist köpte största riggen

Ahlqvists nya rigg, en specialversion av Casagrande C16XP.

Årets – hittills, är väl bäst att tillägga – största borrigg har köpts av Ahlqvists Brunnsborrning. Riggen är en specialversion av Casagrande C16XP, lämpad för avancerad, tung grundläggning och för djup rördrivning till geoenergiprojekt. Riggen, som är runtomsvängande, är specialbyggd för att dessutom kunna borra med upp till åtta graders lutning åt sidan. Vridmomentet är på 55 000 Nm, slaglängden 12-18 meter och riggen väger mellan 33 och 35 ton beroende på utrustning. Säljare är Gruse, som sedan 2012 har den svenska agenturen för Casagrande och Hütte.

Studenter får geoenergi

I Lund har AF Bostäder nu kopplat på geoenergin till omkring 100 studentbostäder i Kämnärsrätten, ett av AF Bostäders större områden i Lund. För AF Bostäder är satsningen ett pilotprojekt som ska utvärderas och sedan övervägas i samband med andra renoveringsprojekt och nybyggnation. Entreprenaden har utförts av Malmberg.

Mer geoenergi i Malmö

Bostadsrättsföreningarna Roskilde och Ingrid i Malmö, som ligger bredvid varandra och tillsammans består av närmare 250 lägenheter, satsar på att installera geoenergi. Den totala ordern, som gått till Skånska Energilösningar, är värd knappt sex miljoner kronor och installationen ska vara färdig under 2017, rapporterar tidningen Byggnyheter.

Branschen går vidare om Växjö

Stockholms Tingsrätt gav förra året Växjö kommun rätt att tvångsansluta fastighetsägare till fjärrvärmenätet. Nu går branschen vidare och tittar på vad andra lagstiftningar säger.

Stämningen i Stockholms Tingsrätt prövade Växjö kommuns agerande enligt Konkurrenslagstiftningen. I somras kom beskedet att Konkurrensverket inte skulle överklaga domen till Marknadsdomstolen. Men att ställa anslutning till fjärrvärmenätet som villkor för ett fastighetsköp kan strida mot andra lagar. Geotec, Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, SKVP, och NIBE har nu bildat en arbetsgrupp som ska undersöka vilka möjligheter som finns.

Kollar flera lagar

– Vi tittar bland annat på Plan- och bygglagen, Fjärrvärmelagen och Konsumentlagstiftningen, berättar advokat Magnus Berg på Nordic Law.

– Vi kommer också, vid sidan av det juridiska spåret, att föra en principiell diskussion med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Är det verkligen så här kommuner ska agera gentemot sina invånare?

Text: Lars Wirtén

SGU gör screening av grundvattnet

Vårt grundvatten behöver övervakas bättre och kunskapen om miljögifter i vattnet ska öka. Därför har Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, under november inlett en screening av grundvattnet. Screeningen innebär ett stort antal extra analyser i sex städer som använder grundvattnet som dricksvatten. Först ut är Kristianstad och Gävle. Screeningen har särskilt fokus på perfluorerade ämnen (PFAS), läkemedelsrester, bekämpningsmedel och andra organiska miljögifter. Utöver denna screening, som alltså kommer att fortsätta nästa år, gör SGU ett stort antal extra kvalitetsanalyser av grundvattnet runtom i landet.

Rättspsykiatricentrum blev plusenergihus

Under hösten har det nybyggda Rättspsykiatriskt Centrum invigts i Trelleborg. Ett långt projekterings- och planeringsarbete föregick byggnaden, som först var tänkt att bli ett passivhus, men som under resans gång uppgraderats till plusenergihus, alltså en byggnad som producerar mer energi än den använder. Hjärtat i systemet är en geoenergianläggning som förser hela den 12 700 kvadratmeter stora anläggningen med både värme och kyla. Man har ett tätt klimatskal, återvinner frånluften och med solpaneler och ett vindkraftverk beräknas överskottet bli två KWh per kvadratmeter och år, vilket kommer att täcka en del av verksamhetselen. Projektet är nominerat till Årets Bygge 2017.

Geoenergi i rekordkvarter

I finska Åbo byggs kvarteret Harpunen, nära slottet och hamnen med färjorna till Sverige. Målet är att bygga nordens största bostadskvarter som använder sig av förnybara energikällor som geoenergi och solpaneler. Kvarteret ska rymma bostäder för 1 000 personer och beräknas stå klart under 2018, skriver Byggnyheter.

Pris till förening med geoenergi

Bostadsrättsföreningen Jättens Gömme i Kungälv prisas med Energipris Göteborg 2016 för sin hybridlösning med geoenergi och solpaneler. 28 energibrunnar gör tillsammans med solpaneler föreningen självförsörjande med all el till gemensam belysning. Jättens Gömme är ett radhusområde med 93 hushåll och är nordens största privata hybridanläggning för geo- och solenergi, rapporterar Fastighet- och bostadsrätt.

Förfabricerade geoenergicentraler

Malmberg har lanserat sitt koncept Energeo, som består av kompletta geoenergicentraler som tillverkas i fabrik och sedan dockas till energibrunnarna och fastighetens värme- och kylsystem.

Centralen är komplett med el, styr/regler och VVS. Cen- tralen byggs i verkstad parallellt med att energiborrning och anslutningsarbeten utförs på plats och en av fördelarna är att antalet underleverantörer som arbetar i fastigheten kan minimeras.