SGU gör screening av grundvattnet

Vårt grundvatten behöver övervakas bättre och kunskapen om miljögifter i vattnet ska öka. Därför har Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, under november inlett en screening av grundvattnet. Screeningen innebär ett stort antal extra analyser i sex städer som använder grundvattnet som dricksvatten. Först ut är Kristianstad och Gävle. Screeningen har särskilt fokus på perfluorerade ämnen (PFAS), läkemedelsrester, bekämpningsmedel och andra organiska miljögifter. Utöver denna screening, som alltså kommer att fortsätta nästa år, gör SGU ett stort antal extra kvalitetsanalyser av grundvattnet runtom i landet.

Rättspsykiatricentrum blev plusenergihus

Under hösten har det nybyggda Rättspsykiatriskt Centrum invigts i Trelleborg. Ett långt projekterings- och planeringsarbete föregick byggnaden, som först var tänkt att bli ett passivhus, men som under resans gång uppgraderats till plusenergihus, alltså en byggnad som producerar mer energi än den använder. Hjärtat i systemet är en geoenergianläggning som förser hela den 12 700 kvadratmeter stora anläggningen med både värme och kyla. Man har ett tätt klimatskal, återvinner frånluften och med solpaneler och ett vindkraftverk beräknas överskottet bli två KWh per kvadratmeter och år, vilket kommer att täcka en del av verksamhetselen. Projektet är nominerat till Årets Bygge 2017.

Geoenergi i rekordkvarter

I finska Åbo byggs kvarteret Harpunen, nära slottet och hamnen med färjorna till Sverige. Målet är att bygga nordens största bostadskvarter som använder sig av förnybara energikällor som geoenergi och solpaneler. Kvarteret ska rymma bostäder för 1 000 personer och beräknas stå klart under 2018, skriver Byggnyheter.

Pris till förening med geoenergi

Bostadsrättsföreningen Jättens Gömme i Kungälv prisas med Energipris Göteborg 2016 för sin hybridlösning med geoenergi och solpaneler. 28 energibrunnar gör tillsammans med solpaneler föreningen självförsörjande med all el till gemensam belysning. Jättens Gömme är ett radhusområde med 93 hushåll och är nordens största privata hybridanläggning för geo- och solenergi, rapporterar Fastighet- och bostadsrätt.

Förfabricerade geoenergicentraler

Malmberg har lanserat sitt koncept Energeo, som består av kompletta geoenergicentraler som tillverkas i fabrik och sedan dockas till energibrunnarna och fastighetens värme- och kylsystem.

Centralen är komplett med el, styr/regler och VVS. Cen- tralen byggs i verkstad parallellt med att energiborrning och anslutningsarbeten utförs på plats och en av fördelarna är att antalet underleverantörer som arbetar i fastigheten kan minimeras.

Virtuell borrning i Norge

”Virtuell Arena” är namnet på en unik forskningssatsning i Norge. Det handlar om världens första full- skaliga borrningssimulator på internet. Den tas fram av bland annat forskare från Bergen och Stavanger och kommer när den är färdig att bli ett verktyg för forskning och teknikutveckling och en plattform för utbildning, test och träning när det gäller borrning i olika miljöer, med olika metoder och med nya verk- tyg. Projektledare Fionn Iversen vid norska forskningsinstitutet Iris berättar för nyhetssajten Forskning.no att intresset för simulatorn är stort.

– Norska Forskningsrådet stöttar projektet med 50 miljo- ner kronor och utöver det har oljebolagen skjutit till pengar. Universitet i bland annat USA, Tyskland och Brasilien har visat intresse för att vara med och använda simulatorn och många kommersiella aktörer likaså.

Vid universitetet i Stavanger har studenter redan börjat använda en beta-version av simulatorn.

DeBe köper PBT

DeBe-Pumpar har förvärvat Pump- och Brunnsteknik i Kungälv.
– I och med förvärvet får vi in deras geoenergiprodukter, främst i form av deras specialbyggda skåp och samlingsbrun- nar, i vårt sortiment. Geoenergi är ett segment där vi egentli- gen inte ha något tidigare, så förvärvet är en del i vår strategi att bli en komplett och heltäckande leverantör, säger DeBe:s vd Oscar Heydorn till Borrsvängen.

PBT blir, precis som H2O Filterteknik vilket DeBe förvär- vade i ol, kvar som varumärke.

– H2O och PBT slås ihop till en enhet, vilket betyder att
vi blir lika stora i Göteborg som i Stockholm, säger Oscar Heydorn, som också berättar att DeBe sedan i maj har etablerat verksamhet i Norge i form av ett kontor med fyra anställda i Oslo. Dessutom kommer det helägda dotterbolaget i Finland i november att byta namn till DeBe Finland.

Överklagan i Kårböle

En fastighetsägare i Kårböle i Ljusdal som fått nej på sin ansökan att borra för geoenergi till villan har överklagat till länsstyrelsen. Platsen ligger inom vattenskydds- område och borrhålet skulle hamna mindre än 200 meter från vattentäktens borrhål. Avslaget gavs med motiveringen att det nns risk för förorening av köldbärarvätska men även risk för mikrobiell påverkan genom ytvatteninträngning från foderrör och borrhål. Fastighetsägaren överklagar med motiveringen att andra boende i området fått tillstånd och att avslaget strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen, rapporterar nyhetssidan Hela Hälsingland.

KTH tar över IGSHPA Sweden

2015 bildade Avanti en svensk underavdelning av den amerikanska organisationen International Ground Source Heat Pump Association. IGSHPA Sweden har numera övergått i KTH:s regi.

Eurodrilling Center tar över Comacchio

Eurodrilling Center i Skogås, som levererar berg- och jordborrningsutrustning, har tagit över den svenska agen- turen för italienska borriggen Comacchio.

– Det känns väldigt spännande och även lite som att sluta en cirkel; att e er 20 år i branschen få börja arbeta med ett märke som Comacchio är stort och roligt, säger vd Christer Wretman.

Eurodrilling Center representerar sedan tidigare Wassara och Robit Rocktools.