Virtuell borrning i Norge

”Virtuell Arena” är namnet på en unik forskningssatsning i Norge. Det handlar om världens första full- skaliga borrningssimulator på internet. Den tas fram av bland annat forskare från Bergen och Stavanger och kommer när den är färdig att bli ett verktyg för forskning och teknikutveckling och en plattform för utbildning, test och träning när det gäller borrning i olika miljöer, med olika metoder och med nya verk- tyg. Projektledare Fionn Iversen vid norska forskningsinstitutet Iris berättar för nyhetssajten Forskning.no att intresset för simulatorn är stort.

– Norska Forskningsrådet stöttar projektet med 50 miljo- ner kronor och utöver det har oljebolagen skjutit till pengar. Universitet i bland annat USA, Tyskland och Brasilien har visat intresse för att vara med och använda simulatorn och många kommersiella aktörer likaså.

Vid universitetet i Stavanger har studenter redan börjat använda en beta-version av simulatorn.

DeBe köper PBT

DeBe-Pumpar har förvärvat Pump- och Brunnsteknik i Kungälv.
– I och med förvärvet får vi in deras geoenergiprodukter, främst i form av deras specialbyggda skåp och samlingsbrun- nar, i vårt sortiment. Geoenergi är ett segment där vi egentli- gen inte ha något tidigare, så förvärvet är en del i vår strategi att bli en komplett och heltäckande leverantör, säger DeBe:s vd Oscar Heydorn till Borrsvängen.

PBT blir, precis som H2O Filterteknik vilket DeBe förvär- vade i ol, kvar som varumärke.

– H2O och PBT slås ihop till en enhet, vilket betyder att
vi blir lika stora i Göteborg som i Stockholm, säger Oscar Heydorn, som också berättar att DeBe sedan i maj har etablerat verksamhet i Norge i form av ett kontor med fyra anställda i Oslo. Dessutom kommer det helägda dotterbolaget i Finland i november att byta namn till DeBe Finland.

Överklagan i Kårböle

En fastighetsägare i Kårböle i Ljusdal som fått nej på sin ansökan att borra för geoenergi till villan har överklagat till länsstyrelsen. Platsen ligger inom vattenskydds- område och borrhålet skulle hamna mindre än 200 meter från vattentäktens borrhål. Avslaget gavs med motiveringen att det nns risk för förorening av köldbärarvätska men även risk för mikrobiell påverkan genom ytvatteninträngning från foderrör och borrhål. Fastighetsägaren överklagar med motiveringen att andra boende i området fått tillstånd och att avslaget strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen, rapporterar nyhetssidan Hela Hälsingland.

KTH tar över IGSHPA Sweden

2015 bildade Avanti en svensk underavdelning av den amerikanska organisationen International Ground Source Heat Pump Association. IGSHPA Sweden har numera övergått i KTH:s regi.

Eurodrilling Center tar över Comacchio

Eurodrilling Center i Skogås, som levererar berg- och jordborrningsutrustning, har tagit över den svenska agen- turen för italienska borriggen Comacchio.

– Det känns väldigt spännande och även lite som att sluta en cirkel; att e er 20 år i branschen få börja arbeta med ett märke som Comacchio är stort och roligt, säger vd Christer Wretman.

Eurodrilling Center representerar sedan tidigare Wassara och Robit Rocktools.

Rototech köper Upplands Borrteknik

Geoenergikoncernen Rototec fortsätter att växa och har förvärvat Upplands Borrteknik. Rototec menar att förvärvet stärker förmågan att möta den ökande e erfrågan på geoenergilösningar till större fastigheter som skolor, sjukhus och köpcentra.

…och Nibe köper Enertech

Värme- och kylpumpstillverkaren Nibe köper majoriteten i brittiska företaget Enertech Group. Enertech har verksamhet i sex länder i Europa och bland de många varu- märken som ingår är CTC, som sedan 1923 har tillverkning i Ljungby

Örjan Haag startar Drilltech Scandinavia

Örjan Haag och kompanjonen Urban Karlsson har lämnat Atlas Welltech och startat Drilltech Scandinavia AB.

– Drilltech blir en nystart för oss och vår målsättning är att företaget ska bli en fortsättning på det som Gea Welltech var en gång i tiden, säger Örjan Haag till Borr- svängen.

Drilltech, som för närvarande nns i Jonsered men under november yttar till andra lokaler i närheten av Göteborg, satsar på försäljning och uthyrning av nya och begagnade maskiner samt på tillbehör och service.

En annan viktig del av verksamheten blir att utveckla nya produkter för borrbranschen. Först ut är en kylare för 577-kompressorn som sänker oljans temperatur samt renar den och är avsedd att förlänga CAT-motorns livs- längd. Dessutom nns en ny kompressorkärra.

– Däre er har vi en geoteknisk borrvagn på gång.
Den ska kunna användas för undersökningsborrning i samband med infrastruktursatsningar och kommer att ha avancerad utrustning för provtagning.

Tre fria månader med installationsfri körjournal från Redknows

Axtech AB, som är avtalsleverantör till Geotec sedan början av 2015, erbjuder tre fria månader vid tecknan- de av abonnemang på nya körjournalen Redknows OBD.
– Man pluggar in hårdvaran till körjournalen i bilens

ODB-uttag, alltså det så kallade diagnosuttaget. Sedan log- gas alla resor automatiskt och sparas på vår server där man kan hämta dem, säger Peter Wedin på Axtech.

De tre första månadernas abonnemang är kostnadsfria och det är fri returrätt under den
första månaden.

– Däre er kostar abonnemang- et 99 kronor i månaden. Det här är en körjournal som är enkel att använda och som följer Skatte- verkets och PUL:s riktlinjer, säger Peter Wedin.

Geoenergi ska rädda Utrechts grundvatten

I nederländska staden Utrecht pågår ett spännande försök att med hjälp av ett akviferlager sanera det förorenade grundvattnet under en del av stadskärnan. Det handlar om ett område kring centralstationen, där grundvattnet genom åren förorenats genom framför allt kemiska utsläpp av olika slag och från era olika källor.

I försöket ska man utnyttja temperaturskillnaderna i akviferen till att på vintern värma och på sommaren kyla byggnaderna ovanför. Forskarna räknar med att över tid få ett överskott av värme, så att temperaturen i akviferen med tiden stiger. Den höjda temperaturen ska i kombination med cirkulationen i akviferen påskynda nedbrytningen av de kemiska föroreningarna. Projektet är en del av det EU- nansierade initiativet CityChlor, där myndigheter och forskare i Tyskland, Nederländerna och Frankrike samarbetar kring nya, integrerade metoder att sanera urbana områden från framför allt olika typer av klorhaltiga föroreningar.