Arbetsförmedlingen: ”Borrtekniker är ett framtidsyrke”

– Den bild vi har är att det finns ett löpande rekryteringsbehov av borrtekniker över hela landet. Vi har tät kontakt med både skolan och med många borrföretag, och även med Byggnadsarbetarförbundet, som alla är överens om att borrtekniker är ett brist- och framtidsyrke.

Så säger Caroline Eklöf Fagerlund, handläggare på Arbetsförmedlingen i Uppsala. Hon och kollegan Christine Storbacka, som är företagsrådgivare, ser många möjligheter för blivande borrtekniker och planerar särskilda satsningar för att locka fler kvinnor till yrket.

Borrföretagen driver på Arbetsför- medlingens uppdrag en utbildning till Borrtekniker i Uppsala. Årets utbildning är, som så mycket annat, präglad av de omställningar som den pågående coronapandemin tvingat fram.

– Årets elever är väldigt motiverade och engagerade. De är också mycket tålmodiga och har fått vara med om en del praktiska ändringar i programmet på grund av coronan, säger Caroline Eklöf Fagerlund.

På grund av pandemin har Arbetsförmedlingen både fått mer pengar till yrkesutbildningar och har även väldigt många inskrivna som arbetssökande. De flesta kommer från handels- och serviceyrken.

Unga och flyttbara

– Det är personer som står nära arbetsmarknaden och utbildningen till borrtekniker är en chans för dem att ställa om till ett bristyrke. En annan stor kategori är unga som har svårt att hitta sitt första jobb. För dem kan borrtekniker vara ett attraktivt alternativ eftersom företag med anställningsbehov finns överallt i hela landet. Det kan ofta vara lättare att hitta sitt första jobb någon annan stans än på hemorten och är man ung är man oftast också mer flexibel och flyttbar. Utbildningen till borrtekniker är ju öppen för arbetssökande från hela Sverige, säger Christine Storbacka.

Eventuellt två kurser

Nästa kursstart är planerad till mars 2021. Men Arbetsförmedlingen tror så starkt på arbetsmarknaden för borrtekniker att man sedan en tid för samtal med Borrföretagen om att starta ytterligare en kurs under nästa år.

– Inga beslut är fattade, men det kan bli. Den stora utmaningen är att hitta praktikplatser till eleverna. De gör ju elva veckors yrkespraktik hos ett företag och det har varit svårt att hitta platser till alla i år. Men Borrföretagen har gjort ett jättejobb på den fronten och vi vill också ge en stor eloge till de företag som tar emot en elev. Vi uppmanar alla borrföretag som ser ett rekryteringsbehov nu eller på lite sikt att höra av sig till Borrföretagen, säger Caroline Eklöf Fagerlund.

Vill ha in fler kvinnor

Yrket som borrtekniker är av tradition mycket mansdominerat. På årets kurs går en enda kvinna och det är långt ifrån varje år utbildningen har kvinnliga elever över huvud taget.

– Det är viktigt att locka fler kvinnor. Tekniken har medfört stora ändringar i yrket och även om det fortfarande i delar är tungt och slitsamt så är det ett annat jobb än för några decennier sedan, säger Caroline Eklöf Fagerlund.

Inför kommande kursstarter kommer man att anstränga sig extra för att locka kvinnliga elever. Exakt hur det ska gå till är inte bestämt, men något som diskuteras är att tillsammans med skolan genomföra riktade informationsinsatser.

Genom en omgörning av strukturen på Arbetsförmedlingens hemsida är utbildningen numera lättare att hitta. Detta har fått genomslag, bekräftar Christine Storbacka:

– Borrtekniker är ett lite dolt och okänt men väldigt viktigt yrke. På www.af.se kan man söka på sin hemort och hitta både den här och alla andra regionala yrkesutbildningar. De är också sorterade länsvis.

En viktig del i utbildningen är de praktiska momenten. Här prospekteringsborrning hos Drillcon i Nora.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: JOHAN BARTH

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *