Återfyllning – Allt fler brunnar återfylls

– Uppdragen inom återfyllning har ökat under de senaste åren och första halvåret i år har uppgången varit drastisk. Ofta rör det sig om hål som ska ”skrotas”, men mängden aktiva energibrunnar som återfylls ökar också stadigt.

Så säger Karl Dahlqvist, vd och försäljningsansvarig på Nordisk Cementteknik, NCT.

Borrsvängen följer med på ett uppdrag vid Kyrkoskolan i Danderyd. Dagarna just före midsommar-afton är NCT på plats för ett enligt Karl Dahlqvist ganska typiskt uppdrag. De är anlitade av Bravida Sverige för att skrota sju stycken drygt 200 meter djupa hål. De måste pluggas igen, eftersom Svenska Kraftnät ska dra en tunnel i marken.

– När vi åker ut på ett jobb måste vi ha stora mängder utrustning med oss. Vi har containrar, en bobcat, utrustning för blandning, pumpning och trycksättning, bentonit och återfyllningsslang och ibland en grävmaskin. Beroende på förutsättningarna på plats kan vi också behöva ha med dieselverk och vatten.

Det första som sker när ett hål ska skrotas är att kollektorn tas upp och köldbärarvätskan töms och tas om hand.

Därefter är det dags att blanda till fyllningsmaterialet. Det sker i ett tält för att inte damma ner omgivningarna och i tältet finns en luftrenare som tar hand om partiklarna från bentoniten.

Det första som sker när ett hål ska skrotas är att kollektorn tas upp och köldbärarvätskan töms och tas om hand.

Processen kräver känsla

– Vi förbereder oss också genom att tappa upp en vattenreservoar som vi sedan pumpar ifrån till blandaren, annars får vi inte vattnet med tillräckligt stor hastighet, säger Karl Dahlqvist.

Han påpekar att blandningsprocessen kräver känsla.

– Man skaffar sig med tiden en erfarenhet och känsla för precis vilken viskositet blandningen ska ha, beroende på hur långt den ska pumpas.

Den färdiga blandningen förs över, en batch i taget, till pumpen som står precis intill i tältet.

Pumpningen av bentonit kan starta. En eller ett par man håller koll på processen.
– de håller i slangen och kan på så vis känna att allting flyter på som det ska.

– Slangen hålls två meter från botten av hålet. Bentoniten trycker upp vattnet, som går till en container för att sedimenteras innan vi kan släppa ut det. Ett hål på 210 meter rymmer 2,1 kubikmeter vatten om det är fullt, så det är en hel del att ta hand om, förklarar Karl Dahlqvist.

Borraren förbereder

Det jobb som Borrsvängen är med på rör sig alltså om skrotning av hål som inte längre ska användas. Men NCT passar också på att visa hur det går till när man återfyller en nyborrad energibrunn. Då tillkommer en rad moment.

– När vi kommer ut till ett sådant jobb har borraren förberett för oss genom att sätta återfyllningsslang i hålet. Vi använder 32 millimeters slang för återfyllning och det krävs även förstärkt kollektor för att klara trycket från bentoniten.

– Vi sätter kranar och manometrar på kollektorerna och trycksätter dem med vatten till rätt mottryck. Vilket tryck som behövs beror på slanglängd och vattenpelare, oftast ligger det mellan 13 och 16 bar.

Därefter är det dags att blanda till fyllningsmaterialet. Det sker i ett tält för att inte damma ner omgivningarna och i tältet finns en luftrenare som tar hand om partiklarna från bentoniten.

Viktigt att kolla trycket

Sedan kopplas återfyllningsslangen på och bentoniten börjar pumpas ner.

– Under hela återfyllningsprocessen, som brukar ta uppåt två timmar för ett drygt 200 meters hål, håller vi hela tiden koll på trycket. Mottrycket i kollektorerna måste vara på rätt nivå hela tiden. Blir det för lågt kan kollektorn kollapsa, blir det för högt riskerar man slangsprängning. Är det väldigt djupa hål brukar vi välja att återfylla i två steg så att blandningen hinner sätta sig och trycket minskar.

Sprickor kan försvåra

Något som kan hända vid återfyllning är att det finns sprickor i berget, som börjar sluka blandningen.

– Det är ganska vanligt och gör att det går åt mer material än beräknat. Vi har alltid med oss tillräckligt för att hantera det, men det man verkligen måste vara uppmärksam på är om det rör sig om en anläggning med flera hål i närheten av varandra. Hålen kan ha kontakt med varandra genom sprickor och då börjar bentoniten att leta sig in i nästa hål och skapa tryck på kollektorn. I sådana lägen tar vi inga risker, utan trycksätter alla hål från början, berättar Karl Dahlqvist.

Den färdiga blandningen förs över, en batch i taget, till pumpen som står precis intill i tältet.

Har skaffat erfarenhet med åren

Jobbet vid Kyrkoskolan är klart och Karl och hans medarbetare Ramonas Baronaitis och Conny Nyman packar ihop.

32 millimeters slang används för återfyllning och det krävs även förstärkt kollektor för att klara trycket från bentoniten.

– Det här var ett ganska typiskt uppdrag, även om mängden återfyllningar av aktiva hål som sagt ökar hela tiden. Det har de gjort sedan ungefär 2012-2013 när fler kommuner började ställa hårdare krav med tanke på vattenskyddet. Innan dess arbetade vi mest med att utveckla, tillverka och sälja cement-blandare för olika specifika ändamål. Det var företagets inriktning ända sedan min pappa startade 1983, berättar Karl Dahlqvist.

NCT fick med tiden fler och fler förfrågningar om återfyllning.

Pumpningen av bentonit kan starta. En eller ett par man håller koll på processen – de håller i slangen och kan på så vis känna att allting flyter på som det ska.

– I början tog det tid, dels för att vi var oerfarna, dels för att vi inte hade riktigt optimal utrustning. Vi fick fråga kontakter i Europa om råd, och sedan 2015 har vi utrustning som är specifikt anpassad just för att blanda och pumpa bentonit för att antingen skrota hål eller gjuta in kollektorer.

Tror på ljus framtid

– Jag tror att framtiden för återfyllning är ljus och att vi kommer att få fler konkurrenter framöver, säger Karl Dahlqvist. Idag ställer en del  kommuner skall-krav på återfyllning i sekundär zon, men då ska man veta att i de områdena finns det sedan tidigare sammantaget många tusentals öppna hål, eftersom kravet inte fanns då. Här ser jag stora möjligheter framöver, för vi måste skydda vårt grundvatten. 

Under hela återfyllningsprocessen, som brukar ta uppåt två timmar för ett drygt 200 meters hål, är det viktigt att hela tiden hålla koll på trycket i kollektorn.

Text: Jörgen Olsson, Foto: Anette Persson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *