Inlägg av Jörgen Olsson

Liten bransch med stor betydelse

Kyl- och värmepumpbranschen går för högtryck. I tio års tid har branschen haft en högkonjunktur och den tycks inte mattas av. Snarare ropar företagen efter tekniker som kan arbeta med befintliga anläggningar och hjälpa till att ta klivet in i framtiden. Per Jonasson, vd på Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, visar vägen.

Geotec på Geofluid i Piacenza

Den 4-7 oktober arrangerade Geotec en mässresa till Geofluid-mässan i Piacenza, Italien. Mässan har anordnats vartannat år sedan 1978 och firade i år sitt 40-årsjubileum. Med en delegation på omkring 50 personer var Geotec väl representerat.

Processen kring samgåendet går vidare

Processen med sammanslagningen mellan organisationerna fortlöper med gott mod. Under sommaren och förhösten har gruppen som till slut kunde formera sig, beslutat vem som skall sitta som ordförande i sammanslagningskommittén. Det är positiva tongångar när vi diskuterar och även om vi inte skulle hinna färdigt till november 2018, har vi siktet inställt på att genomföra […]

Jubileumstrångt på Brunnsborrardagen

Den 21 september arrangerade Avanti Brunnsborrardagen för 30:e gången. Samtidigt firades Avanti-organisationens 45-årsjubileum. Medlemmar och leverantörer samlades i och utanför Kulturstallet på Wenngarns slott utanför Sigtuna för att ta del av utrustning, tjänster och nyheter inom branschen.

Uppsala får utbildningen av borrare

Nu lämnar utbildningen av borrtekniker den skånska myllan och flyttar till Uppsala. Utbildningen ska finnas där behovet av borrare finns, förklarar Leif Möller på Arbetsförmedlingen, som även fortsättningsvis ger Geotec i uppdrag att driva utbildningen.