Inlägg av Jörgen Olsson

Två aktörer har tagit täten

Rototec och Brainheart Energy är de två företag i branschen som har tagit täten när det gäller att växa genom uppköp. Mikko Ojanne och Ulf Jonströmer, grundare av Rototec respektive Brainheart Energy, är överens: Ska branschen växa och nå sin fulla potential måste också företagen växa och bli större.

FAB gick på djupet på Äspö

FAB, Föreningen för Aktiva i Borrbranschen, samlas normalt två gånger per år för att runt intressanta projekt diskutera borrning och bransch. Och att tillsammans med kollegor ha trevligt. Föreningens årsstämma ligger normalt under våren, och denna gång inträffade mötet under några vackra dagar i inledningen av juni.

Jannes Brunnsborrning AB tar över Ullareds Brunnsborrning

  Lars-Göran Svensson och Janne Berglund började sin brunnsborrarbana tillsammans på 70-talet. Nu knyts säcken ihop. Jannes Brunnsborrning AB köper upp Ullareds Brunnsborrning och utökar därmed sin maskinpark, sitt upptagningsområde och sitt kontaktnät. Dessutom kommer Lasse finnas med, precis som Janne, som senior rådgivare. Ullareds Brunnsborrning tackar sina kunder för ett fantastiskt fint samarbete genom […]

Kommuner, ställ rätt krav så klarar vi klimatmålen!

Kraven på ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Genom att fatta rätt beslut så tidigt som möjligt ökar möjligheterna att minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan. Det skriver Carin Stoeckmann, förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier och vd för Byggmästar’n i Skåne AB.