Inlägg av Jörgen Olsson

En mässa på rätt väg

NordDrill arrangerades för andra gången – och för första gången med branschgrannarna i Svensk Grundläggning med på tåget. Fler utställare, en öppnare och mer överskådlig inomhusdel, ett intressant seminarieprogram och en lyckad branschfest noteras på pluskontot. Men utmaningar finns inför fortsättningen: Att både bredda och fördjupa innehållet för att locka fler besökare, inte minst från andra länder än Sverige, är ett par […]

NordDrill 17: Hög höjd på breddad mässa

NordDrill växer. Samarbetet med branschgrannarna Svensk Grundläggning resulterade både i nya utställare och besökare. Det var ett bredare och lite mer nyhetstätt utbud som presenterades 2017 jämfört med premiären för två år sedan. Borrsvängen minglade på mässan, med fokus i första hand inställt på att fånga upp den produktutveckling som sker, både i stort och smått.

Malmberg tog största ordern

Malmberg kommer under året att genomföra en totalentreprenad för en komplett geoenergiinstallation till flerfamiljsfastigheter i Jordbro i Stockholm, rapporterar Energinyheter. 1 100 lägenheter samt ett antal lokaler ska förses med värme och varmvatten med hjälp av geoenergi. 135 energibrunnar borras ner till 355 meters djup. Fem värmepumpcentraler prefabriceras enligt Malmberg system EnerGeo, som innebär att […]

Ahlqvist köpte största riggen

Årets – hittills, är väl bäst att tillägga – största borrigg har köpts av Ahlqvists Brunnsborrning. Riggen är en specialversion av Casagrande C16XP, lämpad för avancerad, tung grundläggning och för djup rördrivning till geoenergiprojekt. Riggen, som är runtomsvängande, är specialbyggd för att dessutom kunna borra med upp till åtta graders lutning åt sidan. Vridmomentet är […]

Studenter får geoenergi

I Lund har AF Bostäder nu kopplat på geoenergin till omkring 100 studentbostäder i Kämnärsrätten, ett av AF Bostäders större områden i Lund. För AF Bostäder är satsningen ett pilotprojekt som ska utvärderas och sedan övervägas i samband med andra renoveringsprojekt och nybyggnation. Entreprenaden har utförts av Malmberg.

Mer geoenergi i Malmö

Bostadsrättsföreningarna Roskilde och Ingrid i Malmö, som ligger bredvid varandra och tillsammans består av närmare 250 lägenheter, satsar på att installera geoenergi. Den totala ordern, som gått till Skånska Energilösningar, är värd knappt sex miljoner kronor och installationen ska vara färdig under 2017, rapporterar tidningen Byggnyheter.

Företaget: Hasse i Vara fortsätter blicka framåt

Hasse i Vara är en av Geotecs grand old men. Vid 75 års ålder har han alltjämt en tioårsplan för sin egen verksamhet. Fast idag borrar han hellre på tvären än på djupet – för framtidens skull. Det är en sådan där dag då vintern tagit en paus och solen strålar över Varaslätten, de vidsträckta åkrarnas […]

Fler måste välja kollektivavtal

Nästan 94 procent av Sveriges ungdomar rankar i dag bostadsbristen som den största utmaningen i samhället. Den oro som ungdomar känner saknar inte grund. Enligt Boverkets bedömningar kommer 700 000 nya bostäder att krävas fram till 2025 för att klara behoven. En större del av dessa, 440 000, bedöms behövas redan 2020. Det innebär en genomsnittlig årstakt om […]

– Grundläggning vidgar elevernas värld

– Grundläggning är en nischad specialistbransch. Det är ett tufft och ofta svårt jobb, men med mycket yrkesstolthet och gemenskap. Det är roligt att undervisa eleverna på Borrteknikerutbildningen i grundläggning – branscherna ligger nära varandra och i nästan varje årskull väcks intresset hos ett par stycken.