Inlägg av Lars Wirtén

Nu kollas rutinerna kring kompressorer

Just nu är Arbetsmiljöverket, AMV, ute i landet och inspekterar rutinerna kring hur företag sköter bland annat sina kompressorer. – Det handlar om AFS 2017:3, ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, säger David Börjesson på Altea till Borrsvängen. De trycksatta anordningar det vanligen handlar om när det gäller borrningsföretag är: Stationära kompressorer i lokaler. Mobila […]

Högre krav på cisterner med brandfarlig vätska

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Naturvårdsverket gör under sommaren om sina respektive föreskrifter för cisterner och rörsystem med brandfarlig vätska. – Rent formellt flyttas mer av ansvaret för kravställning och tillsyn över till MSB. Naturvårdsverket fokuseras i sina föreskrifter på sekundära skydd för cisternerna och lämnar kraven på cisterner och rörledningar till MSB säger […]

Uppdaterat om kollektorslangar

Lagom till sommaren kommer det att finnas nya riktlinjer för förläggning av kollektorslang i mark för konsumentanläggningar. Det lovar Joakim Hjulström på Geotec. För ett antal år sedan tog dåvarande Svep, Svenska Värmepumpföreningen, i samarbete med Geotec och Avanti fram anvisningar för förläggning av kollektorslang i mark. Man tittade då mycket på de regelverk, till […]

Problemlösning förgyller vardagen på Bredareds

Det är roligare när det krånglar, tycker Klas Samuelsson, tredje generationens brunnsborrare på Bredareds Brunnsborrning. Idag är en rolig dag. PANG säger det när proppen släpper inne i maskinen och kompressorn protesterar. – Det var nog en slang som exploderade, gissar en man i den nyfikna skara som samlats på gårdstunet utanför den röda stugan […]

Studie i kvartsdamm ska bidra till bättre arbetsmiljö

Väder och vind gör sitt till, liksom berggrunden samt hur effektiv vattenbegjutningen vid containern är. Det visar en färsk rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet om risker för exponering av kvartsdamm vid borrning. Använd andningsskydd och gör egna mätningar, uppmanar forskarna. Hur farligt är det att stå vid borren när kvartsdammet ryker? Vilka risker utsätter du […]

SGU letar efter mer grundvatten

Med helikoptermätning med hjälp av den så kallade TEM-tekniken inledde SGU i slutet av maj sökandet efter nya grundvattentillgångar i östra Östergötland och i Västergötland väster om Vättern. Tekniken, som använder sig av elektromagnetiska vågor, ger en tredimensionell bild av jordlager och bergarter ner till 200 meters djup. Mätningarna är ett led i arbetet för […]

RH har blivit Robbans

Robbans Vatten- och Energientreprenad AB, det är det nya namnet på företaget som tidigare hette RH Brunn- och Energiborrning AB. – I och med att Håkan, som var H:et i RH, inte är med sedan några år så tyckte jag att det var läge att byta namn också. Jag funderade igenom det några gånger, det kan […]

Mät, följ upp och spara pengar på geoenergianläggningen

Svenskt Geoenergicentrum har precis publicerat Riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar. – Många anläggningar levererar inte den förväntade besparingen. Det finns mycket pengar att spara genom att följa upp och optimera anläggningen, säger Klas Berglöf på Climacheck som har ingått i arbetsgruppen. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för beställare och konsulter att […]

Geoenergi i Gekås nya stugor

Varuhuset Gekås i Ullared har invigt 72 nya stugor i Gekåsbyn, där tillresta shoppare kan övernatta. Byggandet av de nya stugorna har präglats av miljötänkande – energinyttjandet är lågt och värmen kommer från geoenergi och frånluftsåtervinning.

Ny vd för Muovitech Sverige

Maria Paulsson är sedan i påskas tillförordnad vd för Muovitech Sverige. Hon kommer senast från kabelföretaget Nexans och har bred teknisk kompetens inom polymera material och plastproduktion. Maria Paulsson tar efter sommaren även formellt över som vd efter Juha Ojala som kommer att fokusera på internationell konceptutveckling.