Inlägg av Lars Wirtén

Per Land hedersledamot i Svensk Grundläggning

Svensk Grundläggning hade stämma den 15 maj i Göteborg. Efter vanlig formalia gick man över till branschfrågor, som behandlade bland annat den ökande frekvens av arbetsplatsolyckor, stabiliteten på arbetsplattformar och inte minst besiktning av borriggar. Det senare är ett samprojekt med Geotec, och från Svensk Grundläggning presenterade Fredrik Severin, Geofound, projektresultatet. I samband med stämman […]

Så kan personcertifieringen för brunnsborrare uppdateras

Vid Research Institutes of Sweden, Rise, pågår ett arbete med att uppdatera och aktualisera personcertifieringen för brunnsborrare. – En del av de ursprungliga reglerna börjar bli lite gamla. Vi för en dialog med branschföreningarna kring vilken kompetens som behövs, säger Ulf Petersson. Ulf Petersson är tekniskt ansvarig för personcertifieringar på Rise. Han har själv arbetat […]

Protokoll för besiktning av borriggar framme

Nu finns ett protokoll för besiktning av borriggar för alla som vill försäkra sig om att arbetsmaskinerna är säkra att använda. Det innebär att besiktningsmän kommer veta exakt vad som ska kontrolleras på en borrigg. För de flesta arbetsmaskiner finns en lagstadgad besiktningsplikt för att tillförsäkra en säker arbetsmiljö. Men för borriggar finns ingen sådan […]

Nu sker viktiga förändringar

I den här branschen är det ett tacksamt tema att använda – Arbetsmiljö! Det finns ett mycket stort behov, från flera horisonter, att påminna, utbilda, informera och delegera om borrteknikerns arbetsmiljö. Någonting som egentligen borde vara självklart, men är så lätt att prioritera bort. Tyvärr. Jag hoppas att vi med temat och artiklarna i Borrsvängen […]

Jan-Erik Rosberg riggar Riksriggen

Riksriggen är en borrigg som forskningen har fri tillgång till – förutsatt att Jan-Erik Rosberg ger tummen upp. Som föreståndare bedömer han om borrningsprojekten går att genomföra rent tekniskt. Och Riksriggen har i dubbel bemärkelse fördjupat hans egen forskning. Jan-Erik Rosberg tar emot i det så kallade V-huset på Lunds Tekniska Högskola, LTH, där framför […]