Inlägg av Lars Wirtén

Debatt: Därför är hållbart byggande lönsamt

Byggsektorn står för en stor del av utsläppen av växthusgas. Nu skruvar vi upp ambitionsnivån med en färdplan där vi tar gemensamt ansvar för vägen mot ett klimatneutralt Sverige. Det skriver Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier. Sverige växer. Inom tio år kommer vi att vara elva miljoner invånare. Det är i grunden goda nyheter […]

Första hjälpen när brunnen har sinat

Vad kan man göra när den sinade brunnen är ett faktum? Vilka metoder har brunnsborrarna? Vad funkar bäst och var? Hur kan man förbereda sig på nästa torka? Vi ställde frågorna till Jonny Pettersson, senior rådgivare på FBB Finspångs Brunnsborrning. Han har drygt 40 års erfarenhet av borrning för vattenförsörjning och menar att han aldrig upplevt […]

Torkans effekter i norr svåra att förutspå

Långtidseffekterna på grundvattnet av årets varma och torra sommar beror helt på hur hösten och vintern blir. Med mycket regn i söder och snö i norr kan nivåerna återhämtas igen. På längre sikt kan däremot effekterna bli stora om klimatmodellerna stämmer. Enligt en del klimatforskare går vi mot varmare och torrare somrar och mer regniga […]

Svårt vattenläge efter torkan i Västra Götaland

– Vi har drabbats hårt. I början av våren var magasinen välfyllda men sedan gick det snabbt och slog mot både grund- och ytvattentäkter, säger Anna Vickman, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland, till Borrsvängen. – Vi följde läget, bland annat via SGU, Svenskt Vatten, SMHI och kommunerna i länet och informerade i våra kanaler. […]

Än så länge ingen vattenbrist i Östergötland

I Östergötland har sommarens torka inte lett till någon akut brist på vatten. – Många som led av vattenbrist 2017 har borrat nya eller fördjupat befintliga brunnar sedan dess, förklarar Magnus Mateo Edström, samordnare klimatanpassning på Länsstyrelsen Östergötland. Östergötland är en utpräglad lantbruksbygd, med stora arealer spannmålsodling och mycket djuruppfödning. Tillgång på vatten är därför […]

Stort intresse för grundvatten i somras

”Hur mycket vatten har jag i min brunn?” Det var en av de vanligare frågorna under sommaren till SGU:s kundtjänst. Sommarens torka ledde även till ett stort medieintresse för SGU och grundvattenfrågor. Under juli månad fick SGU:s kundtjänst ta emot 280 ärenden. Väldigt många av dessa kretsade, i spåren av torkan, kring grundvatten och brunnar. […]