Borrföretagens nya vd: ”Fler brunnar på fler platser!”

I slutet av september tillträdde Mattias Gustafsson som ny vd för Borrföretagen. Mattias kommer från SGU, där han har varit statsgeolog och regionansvarig i södra Sverige. Men han ser det inte som att han byter sida.

– Jag vrider snarare på perspektivet och får möjlighet att se på brunnarna från ett annat håll. Att få fortsätta utveckla borrningsbranschen är något jag ser fram emot mycket.

Mattias Gustafsson är ett känt ansikte för många i borrningsbranschen. I många år var han utbil­dare på borrteknikerutbildningen och certifieringsutbildningen. I egenskap av statsgeolog på SGU har han haft nära och tät kontakt med branschen. I 25 år har han arbetat med grundvattenfrågor, främst genom att kartlägga grundvatten­ resurser. Att han har varit verksam i Skåne under större delen av sitt yrkesliv ser han som en fördel.

– Skåne har en mycket varierande geo­logi och här kan det uppkomma många frågeställningar när man ska borra i berget, förklarar han.

På SGU har Mattias arbetat mycket i skärningspunkten mellan geologi, grundvatten och borrning.

– Det ska bli spännande att ta med sig erfarenheterna från dessa tre områden för att nå en balans där man hittar så bra lösningar som möjligt för alla parter. Framför allt vill jag vara med och utveckla borrandet. Fler brunnar på fler platser och inte minst rätt brunnar på rätt platser!

SGU är en statlig myndighet med regleringsbrev som tydligt anger inom vilka ramar och områden man ska arbeta. Att få tänka och agera mer fritt är något som lockar Mattias.

– Att få vara med och utveckla en bransch i den riktning medlemmarna vill känns inspirerande. Jag tar samtidigt med mig erfarenheten av hur statliga myndigheter fungerar, det är en viktig del i att driva branschen framåt.

Mattias Gustafsson återkommer flera gånger till begreppet lobbying och att öka kunskapen om brunnsborrning hos de aktörer som påverkar branschens förutsättningar.

– I arbetet som regionansvarig har jag träffat många kommuner och länsstyrel­ser för att berätta om SGU:s arbete. Nu kommer jag ha delvis samma målgrupp och syfte; att tala väl om borrnings­branschen. Jag har byggt upp ett stort nätverk i kommuner och på länsstyrel­ser. Mitt mål är att öka kunskapen om brunnsborrning, både för vatten och energi, till andra aktörer i samhället.

Även om Mattias främst har varit inriktad på grundvattenfrågor på SGU, är han på inget sätt novis inom energibrunnar och geoenergi.

– Jag har varit med i en geoenergi­ grupp på SGU och var även med i arbetet med den geoenergiguide som Svenskt Geoenergicentrum har tagit fram. Även Normbrunn, som jag har varit delaktig i, innehåller viktiga delar om energibrun­nar.

När det kommer till borrteknik är Mattias någorlunda insatt, om än långt ifrån någon expert.

– Jag har aldrig kört en stor borrigg själv. Men min pappa var geotekniker och körde mindre riggar. Så jag har varit med mycket ute i fält sedan barnsben. Det var faktiskt det som ledde mig in i branschen från början. Så fort jag får tillfälle vill jag komma ut i fält och vara med vid borrningar. Det ska bli spännande att se hur arbetet går till, hur ny teknik används och vilka utmaningar borrarna har.

Borrföretagen har en viktig samhälls­funktion, menar Mattias. Både på vatten­ och energisidan.

– Vi har drygt en miljon människor i Sverige som är beroende av vattenbrunnar för sitt dricksvatten. Det är också brunns­ borrarna som via Brunnsarkivet förser samhället med kunskap om hur marken ser ut. Den informationen drar samhället nytta av vid exempelvis infrastrukturpro­jekt av olika slag.

– Geoenergin är en betydande källa för uppvärmning och kyla. Den står för en stor del av samhällets energibesparing. Ändå har det varit svårt att lyfta fram geoenergin i debatten, det har inte varit intressant att spara energi. Men det har ändrats. Att besparingar är en viktig del av energimixen har blivit tydligt det senaste året.

Geoenergin är fysiskt osynlig och dess­ utom gratis, vilket gör att den inte syns i energistatistiken och därmed försvinner i debatten.

– Det är ett pedagogiskt problem. En politiker som vill visa upp något bra föredrar en solcellsanläggning eller ett vindkraftverk framför en geoenergian­läggning som ligger dold under marken. Återigen, det handlar om att informera, påverka och tala väl om branschen.

Mattias beskriver sig själv som en positiv lösnings­ och konsensusinriktad person.

– Jag vill lyssna in vad alla tycker. Se­dan måste man fatta ett beslut och det är inte alltid alla är nöjda med det. Men alla ska få göra sin röst hörd. Som tidigare ansvarig för grundvattenkarteringen på SGU är jag van vid att leda medarbetare utan att vara chef. Det är lite samma sits här på Borrföretagen. Jag ska leda ett an­ tal enskilda företag mot det gemensam­ma målet att borra fler brunnar ännu bättre och på så vis göra bättre affärer.

– Jag har följt borrföretagarna från sidan och sett att det är en spännande värld. När jag blev tillfrågad om det här jobbet kände jag verkligen att jag ville ta chansen; att utveckla både mig själv och branschen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *