Borrstoppet tillfälligt hävt i Stockholm – nu ska politiker avgöra frågan

Borrstoppet i Stockholm är hävt. De som drabbades av det halvårslånga stoppet får nu retroaktiva tillstånd. Men exploateringskontoret vill få ett politiskt beslut på att återinföra stoppet.

I början av december gick Stockholm stad tillbaka till det gamla förfaringssättet, där trafikkontoret är remissinstans på ansökan om borrningstillstånd istället för exploateringskontoret. Samtidigt fick miljöförvaltningen i uppgift att ta upp de ärenden som hamnat i kö på grund av exploateringskontorets långa handläggningstid. Redan i januari hade kötiden minskat från tjugo till tolv veckor.

– Det går åt rätt håll, många har fått tillstånd nu, säger Anne-Lee Bertenstam, sektionsansvarig på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Men det betyder inte att hotet om borrstopp är avvärjt. Exploateringskontoret har för avsikt att lägga fram ett ärende under första halvåret till exploateringsnämnden för att få ett politiskt beslut på hur man ska förhålla sig till ansökningar om borrning.

”Går politikerna på förvaltningens linje, då blir det borrstopp igen”, konstaterar Anne-Lee Bertenstam på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

– De vill fortfarande ha borrstopp, men insåg väl att det gick lite för fort när tjänstemännen beslutade att exploateringskontoret ska vara remissinstans. Går politikerna på förvaltningens linje, då blir det borrstopp igen, konstaterar Anne-Lee Bertenstam.

Endast under en övergångsperiod

Fabian Kjessler, enhetschef för markförvaltningen på exploateringskontoret bekräftar att återgången till trafikkontoret endast är tänkt att vara under en övergångsperiod.

– Vi vill ha ett politiskt beslut på ärendet. Nu har vi lyssnat på kritiken och sett att i vissa fall kan eller bör vi inte säga nej, i andra fall ska vi säga nej. Det var olyckligt att vi ändrade förutsättningarna så snabbt, då flera projekt var påbörjade när ansökningarna skickades in. Det behövs en övergångsperiod så att branschen i god tid vet vad som gäller när man ansöker, medger Fabian Kjessler.

Om ansökan gäller inom en tomträtt eller på en privat fastighet, kan inte exploateringskontoret säga nej, däremot påtala att det är olämpligt påpekar Fabian Kjessler. Vilket inte helt stämmer när det gäller tomträtter. En nyhet i tillståndsprocessen är att den som har tomträttsavtal först måste kontakta exploateringskontoret för att de ska kontrollera om det finns villkor i avtalen som förhindrar borrning. Det här tycker Svenska Kyl & Värmepumpföreningen känns rättsosäkert.

– Det är en ren tolkningsfråga. Det här är gamla skrivningar där det kan stå att det inte får anläggas en pannanläggning på fastigheten. Det avsåg oljepannor, men frågan är om exploateringskontoret kommer att hävda att det även gäller värmepumpar. Det är inte säkert att ett negativt besked går att överklaga, då det inte är en del av själva tillståndsgivningen, säger Anne-Lee Bertenstam.

Ska ses som ett förhandsbesked

Fabian Kjessler kan inte säga hur exploateringskontoret kommer att tolka gamla avtal, det är en av de frågor förvaltningen ska utreda vidare. Han menar att exploateringskontorets tolkning ska ses som ett förhandsbesked.

– Säger vi nej kan man ändå gå vidare med en ansökan och, om miljöförvaltningen lyssnar på oss, få ett avslag i ett beslut som sedan kan överklagas.

Exploateringskontoret håller nu på att ta fram ett ärende till nämnden.

– Vi hoppas att det kommer upp under våren. Vi vill få besked om hur vi ska förhålla oss och agera. För oss är det självklart att exploateringskontoret ska svara på dessa ärenden utifrån stadens roll som markägare.

Text: Lars Wirtén

1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] som ni också kan läsa om i Borrsvängen som kom ut igår. Om inte, läs den på webben; https://borrsvängen.se/borrstoppet-tillfalligt-havt-i-stockholm/ Debattartikeln hittar ni […]

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *