Branschgrannar: BOS har fått upp farten

Den unga Branschorganisationen Schaktfritt, BOS, som samlar entreprenörer inom schaktfri ledningsförnyelse, har nu börjat få upp farten i arbetet, berättar föreningens kassör Mattias Höglund:

– Vi har startat några arbetsgrupper och har flera medlemsansökningar på bordet. Det känns som att vi är på gång nu.

BOS bildades vårvintern 2016. Det första projektet blev att inleda ett arbete med att uppdatera AMA-beskrivningarna. Nu har organisationen även fått igång några arbetsgrupper som ska arbeta mer utåtriktat:

– En grupp ska träffa beställare, bland annat Trafikverket, kommuner och energibolag. Det är viktigt för oss att få igång en bra dialog på branschnivå, som dels ska handla om vilka möjligheter vår teknik erbjuder, dels vad vår omvärld förväntar sig av oss just som branschorganisation, säger Mattias Höglund.

Nya medlemmar på gång

Man har också inlett ett uppsökande arbete för att få in fler medlemmar.

– Intresset är stort och nu har vi tre-fyra ansökningar som ska behandlas till våren. Vi vill bara ha in entreprenörer i föreningen och medlemskravet är att de i väsentlig del och kontinuerligt arbetar med schaktfri teknik, samt att de är medlemmar i BI eller har hängavtal med någon arbetsgivarorganisation.

Ytterligare en arbetsgrupp jobbar med att ta fram upphandlingsstöd. Det finns ett stort behov av att förbättra standarder i upphandlingsförfarandet, för att göra det lättare och tryggare för ledningsägare att beställa schaktfria tjänster.

Text: Jörgen Olsson

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *