Branschutvecklingen: Allt pekar på färre och större aktörer

Christer Ridström analyserar borrbranschens mognad och troliga utveckling. Foto: Jörgen Olsson.

Borrningsbranschen är i förändring. Företag som Brainheart Energy och Rototec har vuxit sig stora, bland annat genom förvärv. En utveckling som lär fortsätta, enligt Christer Ridström, senior rådgivare i Styrelseakademin.

Alla branscher har i begynnelsen bestått av många små, lokala aktörer. Hindren för att ta sig in på marknaden har varit obefintliga eller små. Den typen av marknader kallas fragmentiserade och har kännetecknat borrningsbranschen. Fram till för fem-sex år sedan. Då började framför allt Brainheart Energy och Rototec att köpa mindre brunnsborrningsföretag.

– Det här är en typisk företeelse som många andra branscher har varit igenom och som slutar i ett fåtal stora aktörer, det vi kallar oligopol, säger Christer Ridström.

Två väldigt tydliga exempel på den utvecklingen är dagligvaror och banksektorn.

– När jag växte upp i Linköping låg det flera små livsmedelsbutiker längs samma gata. Så ser det inte ut idag. Vi har ett fåtal stora kedjor. Likadant på banksidan. Det finns kanske en och annan lokal sparbank kvar, men i stort är det de stora jättarna som styr och bestämmer.

Ett mer närliggande exempel är däckbranschen. Den består idag av stora kedjor med gemensamma bokningssystem, inköp och marknadsföring.

– En annan bransch är veterinärer. Idag är i princip alla uppköpta och tillhör större organisationer.

Efter en period av oligopol svänger pendeln igen. De stora jättarna blir bekväma, kunderna missnöjda och ny teknik gör det möjligt för nya aktörer att utmana. Banksektorn är nu inne i en sådan fas där nisch- och internetbanker går in och tar delar av de stora aktörernas erbjudanden.

Tre strategier att växa

Aktörer som vill ta sig ur en fragmentiserad marknad och växa genom uppköp för att nå skalfördelar har i princip tre vägar att gå, enligt Christer Ridström.

  1. Fokusera och specialisera dig tydligt: bli absolut bäst och störst inom ett specifikt område.
  2. Differentiera och skapa ett bredare och större utbud eller annorlunda produkt som konkurrenterna får svårt att matcha.
  3. Bli kostnadsledare, det vill säga var billigare än alla andra, vilket idag bygger på att kunden själv gör en del av jobbet. Ikea är typexemplet.

Två val för små företag

Små företag i branscher som genomgår den här utvecklingen har i princip två val:

  • Bli uppköpt.
  • Stå utanför och bli starkt specialiserad.

– Jag tror det är svårt att stå utanför i det långa loppet. Nu är borrningsbranschen lite speciell i det att den utgörs av hyfsat lokala marknader där små företag kan klara sig även framöver. Men mönstret från andra branscher är att de små företagen som inte köps upp tynar bort och självdör.

– Den här fasen är nog den chans småföretagare har att få betalt för sina företag. Det är nu de är attraktiva.

Teknik driver uppköp

Ny teknik är också med och driver mot uppköp och färre aktörer, menar Christer Ridström.

– Små företag har inga möjligheter att följa utvecklingen internationellt och till exempel vara med i forskning och utveckling av nya metoder. Ny teknik kräver nya investeringar och de finansiella musklerna har inte det lilla företaget.

David Hallbäck, rådgivare på Svensk Företagsförmedling, har bistått vid flera företagsaffärer i borrningsbranschen de senaste åren. Utöver ny teknik pekar han på att även marknaden har förskjutits och förändrats.

– Utrustningen har blivit väldigt mycket dyrare. Och det går inte att bara höja priset, du måste öka beläggningen. Det gör du framför allt genom att kunna tacka ja till större jobb. Det kan inte det lilla företaget.

– Ökningen sker inte längre på villamarknaden, den ser vi istället på energilösningar för kommersiella fastigheter, flerbostadshus och offentliga fastigheter. Det är ett viktigt skäl för småföretag att gå ihop för att kunna växa på en delvis ny och växande marknad som kräver större resurser.

Att borrningsbranschen i framtiden kommer att bestå av endast ett fåtal aktörer kan tyckas osannolikt idag med den mångfald av borrningsföretag som finns. Men Christer Ridström är övertygad.

– Det tar tid innan det blir ett oligopol, det kanske tar 30 år. Men riktningen är tydlig. Det är där branschen kommer att hamna.

Text: Lars Wirtén

Foto: Jörgen Olsson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *