Byggboom: Rekord för bostadsmarknaden

Det råder ”all time high” i byggbranschen, mycket tack vare en bostadsmarknad som slår de flesta rekord. 2016 påbörjades hela 65 000 nya lägenheter, och 2017 beräknas endast en mindre avmattning. Investeringarna i lokaler och anläggningar når också nya höjder.

 I år minskar produktionen med några tusen lägenheter, men 2017 blir ändå ett starkt byggår, enligt en konjunkturprognos från bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier. I sina prognoser utgår BI bland annat från statistik för bygglov och påbörjade bostäder, undersökningar från Konjunkturinstitutet, orderläget i byggbranschen och investerings- samt sysselsättningsstatistik.

– Det är både hyres- och bostadsrätter som driver investeringarna, men även lokal- samt anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal 2017, säger nationalekonom Johan Deremar.

Högsta tempot på 25 år

I sina rapporter följer Sveriges Byggindustrier upp ekonomiska händelser, pekar på konsekvenser, gör analyser och ger prognoser för bostäder, lokaler, anläggningar och arbetsmarknad. Närmare 60 000 lägenheter påbörjas i år, och utöver det ett antal ombyggnader. De kommunala bolagen höjer tempot när det gäller hyresrätter, det byggs nu nästan lika många hyres- som bostadsrätter.

– Det är definitivt all time high, sett ur en 25 års-period. Volymmässigt får vi blicka tillbaka mot början av 1990-talet för att se motsvarande investeringar på bostadssidan.

Stort behov av lokaler

– Även när det gäller lokaler kan vi tala om all time high, särskilt för de offentliga. Den totala investeringen ökade fem procent ifjol, och beräknas öka en procent i år. Det är historiskt höga nivåer, fortsätter Johan Deremar.

Behovet av lokaler inom kommuner och landsting, som skolor och sjukhus, är stort.

– Vi undrar lite hur länge de kan de finansiera byggandet. När slår ekonomin till som en kraftfull broms? Här ser vi faktiskt ingen avmattning!

Investeringsvolymen i anläggningar – för främst infrastruktur, vatten, avlopp och energi –utmärkte sig 2016 och har en fortsatt positiv utveckling, om än i avtagande takt.

– Investeringen i anläggningar ökade fyra procent i fjol, i år räknar vi med en procent.

I privata anläggningar ökade investeringsvolymen hela tio procent 2016. Satsningar inom energisektorn svarade för hälften. Inom infrastruktur är vägen vinnare.

– Förbifart Stockholm är ett enormt vägprojekt, som kommer att generera stora pengar under flera år, säger Johan Deremar.

– För järnvägen blir det ett mellanår i år. Historiskt vet vi att investeringarna kan växla. Nu väntar projekt på att komma igång inom både tunnelbana och tågtrafik, exempelvis Ost- respektive Västlänken.

Arbetskraftsbrist ett allt större problem

Trots guldläge ser Johan Deremar utmaningar:

– På sikt borde skattehöjningar, amorteringskrav, höjda bolåneräntor och svag reallöneutveckling dämpa det marknadsstyrda bostadsbyggandet.

– Bristen på kvalificerad arbetskraft, som arbetsledare, golvläggare, kran- och maskinförare, platschefer och plattsättare, blir ett allt större problem. Åtta av tio byggföretag uppger att de inte klarar uppdragen.

Men han är fortsatt optimistisk.

– I år har vi en stor avtalsrörelse. Med moderna avtal samt en god allmänekonomisk utveckling kommer framtiden att fortsatt se ljus ut för svensk byggindustri, avslutar Johan Deremar.

Text: Mia Ising

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *