Gruse och Avanti Svenska Försäljning har gått ihop

– Vi har talat med Mats Ahlberg på Avanti Svensk Försäljning under en längre tid om att gå ihop. Marknaden förändras, både kunder och konkurrenter går ihop och blir större. Vi vill samla styrka för att anpassa oss till marknaden, säger Helena Nygren på Gruse till Borrsvängen.
Analysen är att de respektive verksamheterna matchar varandra på ett bra sätt. Medan Avanti Svenska Försäljning har varit specialiserade på brunnsborrare i flera år har Gruse flera olika kundkategorier.
– Genom samgåendet ser vi att vi kommer att kunna serva våra kunder in om olika typer av borrning på ett bättre sätt.

Nytt namn kommer

Det nya företaget, som kommer att ägas och ledas gemensamt av Stefan och Helena Nygren och Mats Ahlberg kommer att få ett nytt namn, som ska lanseras under första kvartalet nästa år.
– Redan den 1 november flyttar vi in i nya lokaler i industriområder Draget i Bålsta. De är nybyggda och anpassade speciellt för vår verksamhet, säger Helena Nygren.

OM&T förvärvar Welldrill

Ornunga Maskin & Teknik AB i Alingsås har förvärvat Welldrill från Epiroc Rockdrills AB.

– Affären har varit på gång under senaste halvåret och är nu äntligen i hamn. Vi är väldigt glada över förvärvet och ser fram emot en fortsatt produktion med utveckling och nykonstruktion. Welldrill 3062 som producerats av Epiroc är en väldigt bra maskin för brunnsborrningsmarknaden. Vi har planer på hur vi vill ta den vidare, säger Urban Karlsson, ägare av OM&T AB.

Welldrill 3062 är konstruerad för vatten- och geoenergiborrning och är smidig och mångsidig. Samtidigt har marknaden ändrats en del sedan modellen kom ut, så i framtiden kommer modifieringar och på sikt en helt ny maskin.

– För oss som företag innebär det här att vi nu har en egen produkt, vilket stärker oss betydligt, säger Samuel Karlsson, försäljning och service.

Jannes Brunnsborrning AB tar över Ullareds Brunnsborrning

 

Glada kollegor på Jannes Brunnsborrning.

Lars-Göran Svensson och Janne Berglund började sin brunnsborrarbana tillsammans på 70-talet. Nu knyts säcken ihop.
Jannes Brunnsborrning AB köper upp Ullareds Brunnsborrning och utökar därmed sin maskinpark, sitt upptagningsområde och sitt kontaktnät. Dessutom kommer Lasse finnas med, precis som Janne, som senior rådgivare.
Ullareds Brunnsborrning tackar sina kunder för ett fantastiskt fint samarbete genom åren och önskar god fortsättning framåt i den nya andan!
Jannes Brunnsborrning AB är mycket glada och stolta och ser med tillförsikt fram emot en spännande tid för företaget! Vi hälsar gamla som nya kunder hjärtligt välkomna!

Glöm inte skicka in protokollet!

David Börjesson på Altea påminner om det besiktningskrav som gäller för cisterner med brandfarlig vätska.
– Företagen besiktigar cisternerna som de ska, men nu visar det sig att många glömmer att skicka in själva besiktningsprotokollet till sitt lokala miljökontor. Det är viktigt att göra det.

Kolla el-registreringen!

Sedan 1 juli 2017 måste alla företag som gör elinstallationer – till exempel av vattenpumpar och värmepumpar – registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Nu följer verket upp hur det har fungerat och det visar sig att många inte registrerat sig alls och att andra registrerat sig fel.
– På Elsäkerhetsverkets hemsida ska man ange inom vilka verksamhetstyper man gör elinstallationer. Dessutom måste en på företaget ha elauktorisation och en ska vara ansvarig för regelefterlevnaden. Alla behöver gå in och kolla så att man till att börja med har registrerat sig över huvud taget och att man valt rätt verksamhetstyper – det finns många att välja på, säger David Börjesson på Altea till Borrsvängen.

Per Land hedersledamot i Svensk Grundläggning

Per Land blev hedersledamot i Svensk Grundläggning på årets föreningsstämma.

Svensk Grundläggning hade stämma den 15 maj i Göteborg. Efter vanlig formalia gick man över till branschfrågor, som behandlade bland annat den ökande frekvens av arbetsplatsolyckor, stabiliteten på arbetsplattformar och inte minst besiktning av borriggar. Det senare är ett samprojekt med Geotec, och från Svensk Grundläggning presenterade Fredrik Severin, Geofound, projektresultatet.

I samband med stämman förärades medlemmen Per Land, Züblin, med att bli utnämnd till hedersledamot i föreningen. ”För särskilda förtjänster i branschen och föreningen” är den motiverade anledningen till utnämningen.

Per Land har varit ytterst aktiv i formeringen av Svensk Grundläggning och har varit en av eldsjälarna. Ordförande Göran Svensson, NCC och vd Lena Haabma Hintze delade ut priset under ovationer.

Remissrundan för nya byggregler försenad

På årets upplaga av BBR-dagen som arrangerades av Svensk Energiutbildning i april skulle egentligen Boverkets reviderade förslag till BBR 28 ha diskuterats. Tyvärr har den andra remissrundan försenats och branschen svävar fortfarande i ovisshet. Boverket har dock varit öppna med arbetet som pågår och en del ändringar kan anas redan nu. Till exempel spås en skärpning av energikraven för alla byggnader på cirka 10–20 kWh/A-temp från nuvarande byggregler. Boverket överväger också att byta namn på primärenergifaktorerna till det mer neutrala viktningsfaktorer.

Att man kommer justera primärenergifaktorerna är en annan lågoddsare och det finns indikationer som pekar på att ett hus som värms med fjärrvärme kommer få använda cirka 2,5 gånger mer köpt energi för sitt inomhusklimat än ett som värms med värmepump. En anmärkningsvärd skillnad mellan värmesystemen som i så fall utökas jämfört med den redan mycket omdiskuterade första remissrundan av BBR 28.

Boverkets mål är uttalat – ett regelverk som inte styr mot ett visst energislag utan vars krav gäller lika för alla byggnader, oavsett värmekälla. Samtidigt pågår ett intensivt lobbyarbete från olika intresseorganisationer för att just deras energislag ska få så låg viktningsfaktor som möjligt. Vilka nivåer Boverket kommer att föreslå återstår att se, och det är bråttom. BBR 28 kommer att träda i kraft i mars 2020.

Text: Joakim Hjulström

Kolla transportörens tillstånd!

Beställaransvaret vid köp av yrkesmässiga transporter har förtydligats och skärpts. För borrbranschen är detta angelägna nyheter för entreprenörer som anlitar en transportör för att till exempel flytta kaxcontainrar eller borriggar.

– Det åligger beställaren att kontrollera att företaget har yrkestrafiktillstånd. Saknas detta faller ansvaret på beställaren och det blir böter. Även upp till ett års fängelse finns i straffskalan, säger David Börjesson på Altea till Borrsvängen.
Den som beställer tjänsten måste alltså försäkra sig om att transportföretaget har tillstånd att utföra den. För att underlätta detta har Transportstyrelsen tagit fram en e-tjänst, där man med hjälp av transportörens organisationsnummer kontrollerar att yrkestrafiktillstånd finns.
E-tjänsten finns här.

 

 

Nytt hotell i Ystad får geoenergi

Malmberg har fått uppdraget av PMJ Fastigheter att leverera en komplett produktionsanläggning för geoenergi som kommer att ge värme, varmvatten och komfortkyla till Ystads nya hotell- och kongresscenter, Fritiden Hotell & Kongress. Geoenergianläggningen levererar, förutom värme och komfortkyla,  även varmvatten till fastigheten. Huvuddelen i anläggningen är ett borrhålslager.
Malmberg levererar även en fabriksbyggd komplett teknikcentral enligt konceptet Malmberg EnerGeo, som placeras i befintliga lokaler. I maj 2020 ska den nya hotell- och konferensanläggningen öppna.

Rototec har förvärvat Stures Brunnsborrning

Snabbväxande koncernen Rototec har gjort klart med ytterligare ett företagsförvärv i form av Stures Brunnsborrning i Stockholm, som drivs i tredje generationen av Jonas Jansson.

– Det sker en konsolidering i branschen och det krävs större aktörer för att möta efterfrågan och kunna fortsätta utveckla geoenergimarknaden, säger Mikko Ojanne, vice vd och ansvarig för bolagsköp och utveckling på Rototec, till Borrsvängen.

Rototec vill stärka sin kompetens och konkurrenskraft gentemot de stora fastighetskunderna.

– Med Stures får vi in mycket erfarenhet och kunnande. Det är ett bra gäng, som passar in hos oss.

Rototec köpte tidigare i år Rubenssons Brunnsborrning. Och fler förvärv är att vänta, enligt Ojanne:

– Ja absolut. Vi omsätter 500 miljoner kronor i år och enligt planen ska det vara en miljard till år 2022. Vi vill växa både organiskt och genom förvärv.