Eleverna är ute på praktik

Sedan månadsskiftet september/oktober är årets elever på borrteknikerutbildningen ute på praktik, som varar till 16 december. Det avslutande delen av utbildningen, före praktikperioden, var modulen ”Borrning i fält”, där ett antal medlemsföretag under två veckor tog emot elever och lät dem vara med och se och lära vatten- och energiborrning, utan de prestationskrav som en praktiktjänst medför.

Stort tack till Björksätra Brunnsborrning, Mälaröarnas Brunnsborrning, HP-Borrningar i Klippan, Jannes Brunnsborrning och David Beatt Borrteknik som tog emot elever!

borrfält

En av årets elever ute och övar borrning i fält.

Inge Snygg har gått bort

Inge Snygg, innehavare av Triabo Brunnsborrning, har avlidit 70 år gammal. Han började med brunnsborrning redan 1972 och drev sedan Triabo från 1982 med bas i Virserum i Småland och med verksamhet i länen Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Östergötland.

Mullsjö är årets företagare

Mullsjö Brunnsborrning har av organisationen Företagarna utsetts till Årets företagare i Mullsjö. Företagarna belönar ett företag i varje kommun, som sedan går vidare till en regionfinal och därefter har chansen att utses till Årets företagare i Sverige.

Ny nationell samordning av dricksvattenfrågor

En ny nationell samordningsgrupp för dricksvatten ska göra arbetet mer aktivt och drivande. Gruppen har haft sitt första möte, då tio myndigheter och aktörer enades om ett antal fokusområden framöver.

Den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten, som ersätter
det tidigare nätverket, kommer i högre grad att verka för att dricksvattenfrågor införlivas i myndigheternas verksamhetsplanering. Mot den bakgrunden bemannas samordningsgruppen av myndigheteter, varav SGU
är en, samt företrädare från Sveriges Kommuner och Regioner och Svenskt vatten.

Vid samordningsgruppens första möte beslutades om inrättandet av tre arbetsgrupper och om följande fokusområden:

  • Informationssäkerhet för uppgifter inom dricksvattenförsörjningen.
  • Dricksvattenproducenters och distributörers planering och förberedande åtgärder under kris, höjd beredskap och krig.
  • Regionala vattenförsörjningsplaner.
  • Utvärdering av statsbidrag för bättre vattenhushållning.
  • Genomförandet av det nya dricksvattendirektivet.
  • Klimatförändringar och dess påverkan på dricksvattenkvalitet.

Ny ordförande för BOS

Maria Zimdahl, ny ordförande i Branschorganisationen Schaktfritt – BOS.

Branschorganisationen Schaktfritt, BOS, har under våren valt ny ordförande. Maria Zimdahl jobbar som regionchef på NCC och tillträdde i mars.

– Med Maria Zimdahl får vi in en person med helikopterperspektiv och erfarenhet av att jobba strategiskt med att driva frågor – erfarenheter som vi inte riktigt haft tidigare, säger Mattias Höglund, ledamot i BOS styrelse och till vardags vd för Pollex.

– Vi hade ursprungligen planerat för ett mycket större och mer ambitiöst årsmöte, där vi skulle ha bjudit in politiker, företrädare för myndigheter och andra beslutsfattare som är viktiga för vår bransch. Men coronaviruset satte stopp för det och vi har fått skjuta de planerna på framtiden, säger han.

Branschen känner av konsekvenserna av viruset.

– Pågående och beslutade projekt rullar på, men det är trögare att få igång nya, nu när man inte kan resa runt och träffa potentiella kunder, säger Mattias Höglund.

Hydridsystem i Hammarby Sjöstad

Brf Sjöstadspiren i Hammarby Sjöstad satsar på ett hybridsystem med geoenergi och solceller. Systemet, som består av 16 stycken 340 meter djupa borrhål och en av Hammarby Sjöstads största solcellsanläggningar, ska producera värme, varmvatten och kyla.

Hybridprojektet innefattar geoenergi och på sommaren kyld tilluft i kombination med solceller. Det nya energisystemet kommer att reducera det totala behovet av köpt energi för värme och varmvatten med cirka 70 procent. Entreprenör är Enstar. 

Protek har köpt Styrud Arctic

Prospekteringsteknik i Norrland AB (protek Norr) har köpt Styruc Arctic AB, ett dotterbolag i Styrudkoncernen, som sedan 2009 utfört kärn-, medie- och prospekteringsborrningar inom afärsområdet gruvor och prospektering. Protek Norr tar över personal, gällande affärskontrakt samt maskiner.

Ö-viks Brunnsborrning är årets företagare i Västernorrland

Som ett av Gasell-förertagen i regionen blev Ö-viks Brunnsborrning utsedd till Årets Företagare 2019 vid DI:s företagsgala den 6 februari.

Nomineringskommitténs motivering lyder: ”Med ett genomgående kretsloppstänkande och en målsättning att alltid hushålla med resurser borrar sig Håkan Tällström igenom bergfasta problem och hittar vattentäta lösningar på kundernas krav och önskningar. En entreprenör som alltid både tänker och satsar på utveckling av företaget och personalen.”

Borrföretagen gratulerar till den fina utmärkelsen. 

BI har blivit Byggföretagen

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, BI, har bytt namn till Byggföretagen.

Det nya namnet speglar våra medlemsföretag bättre då det har en mer småskalig profil än namnet ”Byggindustrin”, skriver man på sin hemsida byggforetagen.se.

Våra medlemsföretag består huvudsakligen av små- och medelstora företag. Byggföretagen är också ett namn som tydligare visar medlemsföretagens betydelse för samhället i stort.

Våra medlemsföretag skapar jobb, välfärd och framtidshopp. Generation efter generation har byggföretagen byggt bostäder, järnvägar, kontor, skolgårdar, cykelvägar, kontor och mycket mer. Det är Byggföretagens medlemmar som bygger Sverige på schyssta grunder. Oavsett om man själv benämner sig som bygg- anläggnings-
eller specialföretag samlas här alla byggande företag i ett namn – Byggföretagen. 

Dämpad försäljning – men uppåt för geoenergi

Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen inom alla segment, redovisar Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen SKVP. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år. Efter en stark inledning på året har försäljningen successivt dämpats vilket gör att totala försäljningen för helåret 2019 landar oförändrat mot året innan. Under fjärde kvartalet minskade försäljningen av luft-vattenvärmepumpar med 6 procent. För frånluftsvärmepumpar har vi sett en stadig minskning sedan hösten 2017.

Denna trend har hållit i sig under hela 2019 med en minskning under fjärde kvartalet på 8 procent jämfört med föregående år. Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar – bergvärmepumpar – minskade marginellt under sista kvartalet. Sammantaget för helåret visade försäljningen för denna produktgrupp en ökning med 5 procent.