Certifiering driver utvecklingen

Större effektivitet. Bättre lagefterlevnad. Ett sätt att både möta kundernas krav och få chans på fler jobb.
Det är de tre största principiella fördelarna med certifiering som en del av företagsutvecklingen, menar Alteas vd David Börjesson.

Altea stöttar många av Geotecs medlemsföretag genom processerna kring miljö-, kvalitet och arbetsmiljöcertifieringar.
– Alla gör förbättringar, flera får aha-upplevelser och många uppger att de räknar hem kostnaderna för införandet redan under första året och definitivt efter tre år, säger David Börjesson.
Han utvecklar tankegångarna kring de mest uppenbara fördelarna.
– Effektiviteten i det vardagliga arbetet brukar öka. Det beror på att certifieringen medför att man tar fram rutiner, att man mäter saker och ting, sätter effektivitetsmål och följer upp dem. Då kan man också se var det eventuellt fallerar och sätta in åtgärderna där.
– Genomgången av lagefterlevnaden brukar vara ett uppvaknande för många. Det är mycket man är skyldig att känna till och svara upp mot. Certifiering medför bland annat att man får information om när lagstiftning ändras och att man fortlöpande får hjälp med att tolka och följa lagstiftningen.

Behålla kunder – och få nya

– Att leva upp till ökade krav från omvärlden är en viktig faktor i verksamhetsutvecklingen. Såväl privata kunder som myndigheter och organisationer har rätt att ställa krav på miljö- och kvalitetscertifiering. Där innebär certifieringen två stora fördelar: Dels kan man behålla befintliga kunder som börjat ställa kravet, dels kan man delta i upphandlingar man annars inte varit kvalificerad för.

Nytt perspektiv på jobbet

Införandet innebär bland annat att man bryter ner företagets verksamhet i olika processer – bland annat marknadsföring, inköp, utförande och fakturering – och sätter mål och identifierar ansvariga personer för dessa. David Börjesson:
– Alla brunnsborrare kan givetvis sin egen verksamhet. Men arbetet med certifieringen gör att man genomlyser hela verksamheten, lyfter blicken och ser den ur ett nytt perspektiv. Bland annat får man en längre horisont. Vad ska vi vara för ett företag om tre, fem eller tio år? Vilka processer behöver vi utforma för att nå dit?

Levande användbara system

Ett klassiskt motargument mot certifieringar och andra typer av fastställda rutiner och processer brukar gå ut på att det ”bara blir en massa pärmar som ingen tittar i sedan”.
– Men så är det inte längre. De moderna certifieringarna blir levande och användbara system, som medarbetarna jobbar i varje dag. Till exempel när det gäller etablering på en ny arbetsplats med den lagstadgade riskbedömningen.
Certifieringen hjälper till att skapa ordning och reda, i både lokalerna och i arbetsprocesserna. Och de mätbara målen kan på ett högst konkret sätt bidra till att förbättra lönsamheten, betonar David Börjesson.
– En del av miljömålen är ju direkt kopplade till ekonomisk vinning, till exempel att pressa ner sin dieselförbrukning. Arbetsmiljömålen leder till en mer välmående personal och lägre sjukfrånvaro.

Undviker merkostnader

En annan effekt av tydliga och kommunicerade rutiner, som alla följer, kan vara minskade reklamationer och ”backjobb”.
– Det brukar vara en aha-upplevelse för företagarna när de får svart på vitt vad det kan kosta att behöva skicka tillbaka en man till en arbetsplats för att hämta något man glömt eller fixa någon småsak. Det kan motsvara en hel dags jobb, som det aldrig går att ta betalt för.

Text: Jörgen Olsson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *