Christer Ridström, Styrelseakademien: Vägen till framgång går via styrelsen

När man är över tio anställda i företaget blir ett aktivt styrelsearbete viktigt, säger Christer Ridström. Foto: Jörgen Olsson.

Rätt man på rätt plats är viktigt för ett företags verksamhet – och ett aktivt styrelsearbete kan vara direkt avgörande för företagets utveckling. Det menar Christer Ridström, senior rådgivare inom Styrelseakademien, som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag.

Styrelseproffset Christer Ridström har drivit utbildningar för Styrelseakademien i många år och han är en flitigt anlitad föreläsare, som vid Geotecs årsmöte. När han står på scenen är budskapet glasklart: slarva inte med din bolagsstyrning!

Med andra ord: följ praxis och regler för hur bolag ska ägas och styras. Lägg därtill vikten av ett aktivt styrelsearbete, uppmanar han.

– Styrelsens viktigaste uppgift är att hjälpa företagsledningen att hitta rätt väg framåt, så att de kan skapa tillväxt och ekonomiskt värde på ett hållbart sätt, slår Christer Ridström fast.

Det finns mer än en definition på aktivt styrelsearbete, men generellt handlar det om att skapa strukturerade möten med pålästa ledamöter. Ledamöterna ska vägleda företaget att utvecklas enligt de strategier och planer man beslutat att följa.

– Med det inte tvunget sagt vem som ska sitta i en styrelse. Jag vill främst peka på att det är värdefullt med ett aktivt styrelsearbete.

Styrelsen står till svars

Han belyser olika former av bolagsstyrning, lagar, former för styrelsemöten, riktlinjer vid styrelsearbete och kvalifikationer för styrelseuppdrag.

– Konsten att äga, styra och leda är det absolut mest centrala för att utveckla ett företag, menar Christer Ridström.

Publiken är inte svårflörtad. Intresset för att höra om olika vägar att gå, och om regler och lagar, är stort.

– Oavsett bolagsform måste du styra och kontrollera din verksamhet. Ett aktivt styrelsearbete är viktigt för det företag som vill växa, det är styrelsen som ansvarar för att det går rätt till och de har aktiebolagslagen att följa. Det kan få rättsliga följder om arbetet görs på fel sätt. Intresset för att få veta vad man kan riskera fängelse för som styrelsemedlem brukar vara stort!

Expansion kräver expertis

Styrelsen är huvudman för bolaget, men alla företag och entreprenörer har inte en styrelse att tala om. Detta gäller för delar av den publik Christer Ridström möter på Geotecs årsmöte.

– Det är inte ovanligt att entreprenörer i enmans- eller små familjeföretag sätter sig själv och hustrun i styrelsen, oavsett kompetens. Och det är inget fel i det, det kan vara tillräckligt. Men ett aktivt styrelsearbete blir viktigare när man är tio-tjugo anställda.

– I stora bolag är det avgörande vem som väljs in, bland annat för att styrelsen har en så viktig roll i att tillsätta vd. I mindre bolag som expanderar kan det dock vara tryggt att även fortsättningsvis ha någon familjemedlem i styrelsen.

Vid fler än 25 anställda måste alla företag enligt lag ge plats åt arbetstagarrepresentanter, tillägger han.

Viktig vd-instruktion

– Något som är jätteviktigt redan i ett litet bolag är att skriva en vd-instruktion. Det kan gå illa annars, säger Christer Ridström med eftertryck.

Vd-instruktionen ska klargöra vad vd förväntas utföra och vilken budget som står till förfogande, för att säkra rätt insatser och att hon eller han inte gör vidlyftiga affärer. Det är minst lika viktigt som att skriva aktieägaravtal, om vad som gäller när någon vill sälja sina aktier.

Övning kan ge färdighet

Kan jag som företagare dra nytta av att engagera mig i ett aktivt styrelsearbete? Både ja och nej, enligt Christer Ridström.

– Det kan vara lockande och lärorikt att sitta i en styrelse, det är en erfarenhet som inte går att läsa sig till. Men den företagare som är fullt sysselsatt i dagligt entreprenadarbete kan få svårt att hinna utföra båda uppdragen på ett fullgott sätt. Och då bidrar inte styrelsearbetet till någon framgång.

Christer Ridström tvekar inte på vad som lockar honom till styrelserummet.

– Att få lära av andra och att se vad vi kan utverka tillsammans. Det är så inspirerande att uppleva hur man kan driva olika bolag på olika sätt!

Text: Mia Ising Foto: Jörgen Olsson

 

Det här är Styrelseakademien

Ideell förening som vill sprida kunskap om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. 16 lokalföreningar med 7 000 medlemmar bildar ett nätverk från Luleå till Malmö. Medlemmar är styrelseledamöter, ägare, mentorer, företagsledare och entreprenörer. Utbildar årligen 2 000 personer i styrelse- och ägarfrågor samt driver styrelseförmedling och opinionsbildning.

Vem är Christer Ridström?

Arkitekten bakom Styrelseakademiens nationella styrelseutbildningar, idag senior rådgivare. Har ägt och drivit företag sedan 1977. På meritlistan: vd, styrelsemedlem och -ordförande i företag, organisationer och föreningar inom information, logistik, miljö och hälsa, däribland WSP, Linköpings universitet och Cicero- samt Dynamogruppen. Specialist på valberedningars arbete.

Sex goda styrelseråd från Christer Ridström

  • Se din möjlighet som ägare att få välja bolagsstyrning och styrelse.
  • En kompetent ordförande är A och O för både styrelse och verksamhet.
  • Erfarna styrelsemedlemmar är särskilt viktiga när du vill expandera.
  • Välj medlemmar med erfarenhet från din egen eller en angränsande bransch.
  • I borrbranschen väljer du en styrelse som förstår borrning, bygg och entreprenad.
  • Avstå aktivt styrelsearbete om du samtidigt är fullt sysselsatt i ett dagligt arbete.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *