Den nya generationen Malmberg siktar mot noll

På familjeföretaget Malmberg i Yngsjö har alltid vattenborrning och vattenrening gått hand i hand sedan starten 1866. Sedan länge ingår även geoenergi och biogas i verksamheten. Nu blickar Malmberg mot framtiden med nästa utmaning: noll utsläpp av koldioxid, föroreningar och avfall.

Säg Yngsjö och många tänker på det omtalade Yngsjömordet 1889. Då har smedmästaren Jöns Malmberg redan drivit sitt företag i 23 år och hunnit borra sina första brunnar. Han intresserar sig tidigt för vatten och utvecklar ett sätt att filtrera brunnarna och rena vattnet. Samtidigt utvecklar han nya borrtekniker för att snabbare och enklare komma ner till friskt grundvatten. Jöns lägger nu grunden till Malmberg-koncernen.

I dag sätter Malmberg sin prägel på den lilla skånska badorten vid Hanöbukten, strax söder om Åhus. Med en omsättning på drygt en halv miljard kronor och 200 anställda är koncernen inte bara ortens största arbetsgivare. Malmberg är också ett av Sveriges största borrningsföretag med de två affärsområdena brunnsborrning och geoenergi, vid sidan av vattenrening och biogas.

Allt fler större

Länge var Malmberg mer eller mindre ensamma i sin position som ett stort borrningsföretag med kapacitet att ta sig an stora projekt.

– Det är både en fördel och nackdel för oss att vara ett stort företag. Vi kan ha tufft att konkurrera med priset. Vi betonar i stället våra geologiska kunskaper och vår erfarenhet av och möjlighet att ta oss an komplex borrning med större dimensioner, berättar Sara Malmberg, koncernchef och vd för Malmberg Borrning.

Fortfarande består borrbranschen av många små företag, men allt fler har vuxit organiskt eller genom uppköp och sammanslagningar. För Malmberg innebär det både en utmaning och ökade möjligheter.

– Det är klart att det blir tuffare för oss när branschen konsolideras, även om det främst sker på geoenergimarknaden.

Stora geoenergiprojekt binder mycket resurser och maskiner.

– Det är klart vi har en egen maskinpark, men vi behöver kunna ta många projekt i hela landet. Ett enda geoenergiprojekt skulle kunna binda upp alla våra resurser. Därför behöver vi ändå samarbeta med andra aktörer i branschen.

Sara Malmberg tror inte att det behöver bli svårare att hitta samarbetspartners i takt med att branschen konsolideras.

– Oftast är det med just de större aktörerna vi samarbetar. Men med den här utvecklingen kommer också prispressen. Vi måste hålla uppe prisnivåerna i branschen och utveckla oss. Borrningsyrket är kreativt och problemlösande, det är viktigt att vi behåller den kompetensen och inte bara blir prisfokuserade. Gör vi inte det är risken att vi får in utländska, oseriösa bolag på marknaden.

Brunnsrensning växer

Inom vattenborrning är Malmberg inriktade på kommunala vattentäkter och brunnar till industrier i hela landet. Företaget har blivit attraktivt för kommuner tack vare den komplexa skånska geologin. Den kräver både bred och djup geologisk kompetens.

– Vi blev tidigt ett namn i Skåne och kommuner i övriga landet började hitta oss. Vi kan sälja ett mervärde i att vi har både egna geologer och ingenjörer, som dessutom ofta har egen erfarenhet som brunnsborrare.

– Vi vill gärna ta ett helhetsgrepp med kunden genom att jobba tätt ihop med vår vattenrening. I större projekt till kommuner och industrier hänger de frågorna nära ihop.

En gren av vattenverksamheten som har vuxit de senaste åren är brunnsrensning. Malmberg erbjuder en teknik, Jet Master, där brunnen rensas under högt tryck.

– Järn, mangan och andra mineraler sätter igen alla brunnnar. Genom att rensa den kan kunden spara mycket pengar, då kapaciteten ökar och man slipper borra nya brunnar. Här är vi marknadsledande.

Viktigaste livsmedlet

Sara Malmberg ser ljust på framtiden. Befolkningen ökar och vi måste alla ha rent vatten.

– Vatten är vårt viktigaste livsmedel, men det är inte längre en självklarhet i Sverige. Många brunnar är gamla, det blir allt vanligare med bevattningsförbud och det kan vara svårt att hitta nytt vatten.

Sara tar Skåne som exempel. Vatten finns, men det saknas brunnar. Geologin gör det många gånger svårt att nå vattnet.

– Det är positivt för oss, marknaden växer hela tiden. Och underhållet är eftersatt. Samtidigt ökar medvetenheten om vatten. Kommunerna inser att de behöver exempelvis reservvattentäkter.

Cirkulärt vatten

Sara driver företaget tillsammans med sin bror Erik Malmberg, som är vd för bolaget Malmberg Water. Han menar att vi måste ändra våra beteenden kring vatten.

– Vi kommer inte kunna fortsätta att slösa med vatten som vi gör nu.

Han ser en utveckling som i allt högre grad går mot cirkulära vattensystem, där avloppsvatten renas för att återanvändas som tekniskt vatten.

– Men så länge nytt dricksvatten är billigare i Sverige kommer det inte att efterfrågas. Vårt vatten är alldeles för billigt, menar Erik Malmberg.

Förutom att återanvända vatten kommer brunnarna att kunna optimeras mycket bättre i en snar framtid, säger Erik.

– Det finns hur mycket information som helst vi kan hämta hem från brunnarna och närliggande punkter med hjälp av digital teknik. Det kommer vi att se som en självklarhet om tio år.

Noll utsläpp

Så var det den där klimatförändringen. En utmaning företaget har tagit sig an och är fast besluten att klara. Målet alla i företaget jobbar mot är noll utsläpp av växthusgaser, föroreningar och avfall. Men vägen dit är lång. Malmberg har börjat med vardagsfrågorna och att skapa en medvetenhet hos alla medarbetare.

– Vi måste ställa om till andra drivmedel till exempel. Geoenergi är ju en förnybar energikälla, men har vi nollutsläpp när vi borrar? Nej. Finns tekniken idag? Nej. Är kunden villig att betala ett högre pris? Nej. Vi måste ta det här i steg.

Att Malmberg har påbörjat sin väg mot nollutsläpp syns på parkeringsplatsen utanför huvudkontoret. Flera laddstolpar är installerade, där laddhybrider och en elbil står på laddning inför kommande kundbesök.

– Alla nya tjänstebilar är laddhybrider och våra brunnsborrare tittar på möjligheten att helt gå över till elbilar för persontransporter, förklarar Sara.

Om tio år har satsningen på noll utsläpp börjat ge effekt, tror hon.

– Då har vi vuxit och hittat nya affärer, framför allt i Norden. Vi är i en framtidsbransch. Om det går åt andra hållet, då har vi inte satsat tillräckligt på klimatet i Sverige.

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *