Max Åhman, Hannes Sonnsjö och Lars J Nilsson

”Det kommer det att finnas tillräckligt med el”

Flexibel användning av el. Det är en av nycklarna när elektrifiering blir central i omställ- ningen till ett fossilfritt samhälle.

– Geoenergin har goda förutsättningar att bli en flexibel elkonsument, eftersom det är lätt att lagra värme, säger Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet.

Alltfler sektorer i samhället går mot elektrifiering. Inom såväl transporter som industri sker omställningen snabbt. I fastighetssektorn växer geoenergin som ett förnybart val för värme och kyla som sänker kostnader och ger fastighetsägaren egen rådighet över energisystemet.

Men räcker elen till allt som ska elektrifieras? Kommer efterfrågan öka snabbare än utbudet med ökande priser som följd och sämre konkurrenskraft för geoenergin? Är den här vinterns elpriser en försmak på vad som komma ska?

Hannes Sonnsjö är doktorand i miljö- och energisystem i projektet ”Elnätens politiska dimensioner” vid Lunds universitet. Han menar att frågan om elen kommer att räcka är en icke-fråga.

– Det kommer att byggas ut elproduktion utifrån efterfrågan. Om utbudet inte är tillräckligt kan de efterfrågande branscherna själva gå in och investera i el- eller vätgasproduktion.

Förnybart är billigt

Hans kollega, professor Lars J Nilsson är inte heller orolig över utbudet.

– Det kommer att finnas tillräckligt med el. Min bild är att förnybar el är billig. Om el blir den billigaste och primära energibäraren, då är elektrifiering den bästa vägen att gå.

Behovet av el i transportsektorn med elbilar för både person- och gods- transporter, en utbyggnad av tågtrafiken och elektrifiering av flygsektorn lyfts ofta fram som en utmaning för samhället och elsystemet.

– Elektrifieringen av transporter och för uppvärmning kräver inga stora mängder. Det kanske rör sig om 20 TWh mer i Sverige. Industrin däremot kan behöva upp mot 100 TWh ytterligare, jämfört med dagens användning på cirka 140 TWh per år.

Lägre genomsnittspris

Max Åhman är docent på samma av- delning på Lunds universitet som Lars J Nilsson och Hannes Sonnsjö. Han förutspår lägre elpriser på sikt.

– Priset för vindkraft ligger på historiskt låga nivåer. Vi kommer därför se lägre elpriser, men de kommer att fluktuera mer. Årets prisutveckling är en direkt effekt av höga priser på rysk naturgas och på utsläppsrätter. Att vi fasar ut kärnkraft har ingen stor effekt på elpriset, den ersätts av vindkraft. Men det gör att vi kan få perioder med höga priser, för det behövs något på marginalen som täcker upp när det inte blåser, förklarar han och fortsätter:

– Därför måste vi titta på hur vi ska göra för att Putin inte ska kunna vrida åt naturgaskranen. Vi kan göra vätgas när vi har överskott av el som kan lagras och användas för att balansera elsystemet. Vi kan investera i mer förnybar reservkraft. Vi kan också effektivisera och vi kan bli mer flexibla i hur vi konsumerar el. Kärnkraften däremot är en baskraft, den går inte gärna att använda som balanserande reservkraft.

Hannes Sonnsjö påpekar att den havsbaserade vindkraften är mer planerbar än den landbaserade.

– Ju större turbiner och ju bättre vindläge, desto mer planerbar blir den. Ju lättare det är för elhandlarna att göra prognoser, desto mindre behöver vi de snabba regleringarna. Det kommer i sin tur att ge oss mer förutsägbara priser.

Utnyttja natten

Lars J Nilsson lyfter geoenergins möjlig- heter att erbjuda en flexibel elanvändning och på så sätt avlasta elnäten och minska effektbehovet.

– Om elen kostar två kronor på dagen och 20 öre på natten kan du låta värmepumpen gå på natten och lagra överskottsvärmen eller utnyttja byggnadens termiska tröghet.

Lars J Nilsson tycker inte att det är något fel att använda el för uppvärmning.

– Fjärrvärme är bra i tätbebyggda områden, medan andra platser med fördel kan använda geoenergi med värmepumpar. Med ett helt förnybart system som består av sol-, vind- och vattenkraft, för det är där de stora potentialerna finns, blir el den primära energikällan. Jag ser inga problem att producera värme av el i ett sådant system.

Avlasta elnäten

Hannes Sonnsjö ser en möjlighet att vi är på väg mot ett starkt elektrifierat energisystem.

– Vi har ett överflöd av el om vi bara lyckas fånga in den. Det är elnäten som är den begränsande faktorn. Om geoenergin kan avlasta elnäten, genom automatisering och reglering, vinner alla på det.

När det gäller tillfälligt höga elpriser, som kommer att vara verklighet även framöver, manar Hannes Sonnsjö konsumenterna att minska sin elanvändning eller binda elpriset. Geoenergibranschen kan också bidra till en lugnare tillvaro för kunderna, menar han.

– Kanske kan man sälja ett helt tjänstepaket där en jämn och fast elkostnad ingår i priset. Det kan vara läge att titta på nya affärsmodeller i en verklighet med skiftande elpriser.

 

TEXT OCH FOTO: LARS WIRTÉN

1 svara
  1. Crister Svensson
    Crister Svensson says:

    Om det kommer att finnas tillräckligt med el inom rimlig tid för vår teknikomställning är absolut inte en ickefråga

    Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *