En mässa på rätt väg

Representanter från branschföreningarna. Peter Söderlund från finska Poratek, Leena Haabma Hintze
från Svensk Grundläggning; Hans Vetle Sjørholt och Einar Østhassel från norska MEF; Johan Barth från
Geotec; Jens Baumann och Christian Christiansen från danska FDBB och Dominika Rydel från Avanti.

NordDrill arrangerades för andra gången – och för första gången med branschgrannarna i Svensk Grundläggning med på tåget. Fler utställare, en öppnare och mer överskådlig inomhusdel, ett intressant seminarieprogram och en lyckad branschfest noteras på pluskontot.

Men utmaningar finns inför fortsättningen: Att både bredda och fördjupa innehållet för att locka fler besökare, inte minst från andra länder än Sverige, är ett par av dessa. Här är några summerande röster från branschrepresentanterna:

Leena Haabma Hintze, Svensk Grundläggning SAFE, Sverige:

– Jag känner att det här kan vara starten på något nytt för grundläggarna. Vi var inte så många på plats, men det var några grundläggningsföretag och som hade med sig ”rätt folk”; och med det menar jag de som är ute i fält och jobbar. Både de och deras arbetsledare får ut väldigt mycket av att kunna resonera direkt med leverantörerna.

– Jag hade gärna sett en rejält mycket större satsning på utomhusdelen. Det är mitt tips till Elmia för fortsättningen, att ligga på att få dit flera företag som tar med sig sina maskiner.

Einar Østhassel, MEF, Norge:

– På det hela taget var det väldigt bra. NordDrill är den bästa miljön för att träffa vår gemensamma nordiska bransch. Jag är säker på att idén med en gemensam nordisk mässa har framtiden för sig, men vi måste få upp antalet besökare ordentligt och det kräver ett mer aktivt samarbete alla aktörer emellan. Inte minst gäller det att engagera den norska och danska delen av branschen ännu mer.

– Jag tycker också att man kan fundera över tidpunkten och platsen till nästa gång. Valet av tidpunkt är en stor framgångsfaktor, det är viktigt att mässan inte krockar eller hamnar för tätt inpå andra evenemang.

– Hatten av till Elmia för det tekniska genomförandet, som ger en bra plattform för relationsbyggande.

Dominika Rydel, Avanti, Sverige:

– Mitt intryck var att många tyckte att det var en bättre mässa än 2015 och det tycker jag själv också. Det var fler utställare och jag gillade att inomhusmiljön var mer öppen. Sedan är det tråkigt

att det tydligen var lite färre besökare.

– Nu laddar vi om för nästa mässa om två år och jag tycker att det kunde vara en poäng att få med besökarperspektivet tydligare i planeringen. Vad vill kunderna, de som borrar, ha mer eller mindre av på NordDrill? Grundläggningsdelen av mässan kan också bli mycket större.

Christian Christiansen, FDBB, Danmark:

– Det var två bra dagar, tycker jag, men ur ett danskt perspektiv behöver vi fundera på hur vi gör mässan mer angelägen för våra borrare. Nu blir det mycket fokus på svenska förhållanden och energiborrning – det är inte riktigt relevant för oss.

– Föredragen var bra, men jag är lite tveksam till placeringen mitt i hallen. Jag tror att både utställarna runtom och föredragshållarna stördes av det.

– Till kommande mässor kan vi förhoppningsvis hitta inspiration från mässor i Tyskland och Holland, som har upplägg som gör dem mer intressanta för danska entreprenörer och leverantörer. Samt diskutera om Jönköping är den optimala placeringen. Kanske ska mässan rotera mellan länderna?

Johan Barth, Geotec, Sverige:

– Jag är väldigt nöjd med mässan, som levererades mycket proffsig från Elmias sida. Både innehåll och besökargrupper är rätt. Jag hade gärna sett fler utställare av kringutrustning. Jag är också väldigt glad över det nordiska samarbetet, som jag ser blir mer och mer betydelsefullt.

Text och foto: Jörgen Olsson

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *