”En omställning jag aldrig ångrat”

Daniel Andersson tvekade först inför den nya rollen på firman, men har aldrig ångrat sig.

Att lära sig arbetet vid en borrigg kan innebära början på en spännande yrkesresa. Borrsvängen har pratat med borrare och företagsledare och det är tydligt att karriärmöjligheterna är många.

Daniel Andersson är 31 år gammal och är sedan några år arbetsledare samt fordons­ och maskinansvarig på FBB Finspångs Brunnsborrning. Han sköter planering och arbetsledning vid stora geoenergiprojekt, sitter med i byggmö­ten, samordnar projekt med andra entre­prenörer och ser till att FBBs entrepre­nader flyter på så effektivt som möjligt. Blir det tid över bokar han in service och reparationer för företagets maskiner och fordon samt hjälper till med reparationer och diverse ombyggnationer. Oftast utförs de av företagets medarbetare på egen hand men det händer att det även faller på honom.

Men så har rollen verkligen inte alltid sett ut.

– Jag började sommarjobba här re­dan när jag var 15 och då fick jag hjälpa till med pumpmontage.

Det blev fler somrar på FBB, medan Daniel gick industritekniskt program på gymnasiet, med inriktning på underhåll.

– FBB skickade blommor till min student, så det var väl så att de gärna ville att jag skulle börja direkt. Men jag började på ett annat företag efter skolan eftersom det föll sig ganska naturligt efter en längre praktik. Ganska snart blev det uppsägningar och jag fick gå, så då vände jag tillbaka till FBB, berättar Daniel.

Efter ett par år började han jobba vid borrigg och ytterligare en tid senare var han självgående.

– Jag körde själv som borrare i sju­åtta år. Det var riktigt kul och passade per­fekt för mig som en ung kille som gillar maskiner. Där och då under de åren tänkte jag inte så himla långt framåt, jag trivdes jättebra och kunde jobba hur mycket som helst, minns han.

Men företagsledningen hade sett något mer hos den unge och driftige borraren. Våren 2019 fick han frågan om hur han kände för framtiden inom bolaget och om han kunde tänka sig ett nytt uppdrag. FBB hade fått fler och fler stora jobb, där planering och byggmöten tenderade att sluka all ledningens tid. Det behövdes förstärkning.

– Jag fick frågan om jag kunde tänka mig att ta rollen som arbetsledare vid de stora projekten. Vara med och planera och sedan leda borrarna och kollektor­ montörerna genom jobben.

Daniel tvekade först, han säger att han aldrig sett sig själv i rollen som ar­betsledare. Men efter betänketid tackade han ja – och det har han inte ångrat.

– Det är verkligen ett varierat jobb som innebar en stor omställning för mig och det har tagit tid att hitta rätt med allt. Men i dag är jag glad att jag sa ja.

Till utmaningarna hör planeringen och samordningen med andra entreprenörer på stora arbetsplatser.

– Ofta pågår det ju andra markarbeten eller stomresning samtidigt som vi ska borra för geoenergi. Det är alltid dåligt med plats och vi arbetar ju med stora maskiner och höga tryck, så i planering­ en läggs mycket tid på säkerhetsarbetet, säger Daniel Andersson.

– Min mesta arbetstid tillbringar jag på kontoret eller i verkstaden, men jag är så gott som alltid med ute och kollar arbetsplatsen i förväg och då har jag så­ klart stor nytta av min långa erfarenhet som borrare, säger han.

Han trivs på firman och med de ar­betsuppgifter han har nu – några planer på annat finns inte.

– Jag letar ständigt efter sätt att göra förbättringar och så länge jag lär mig nytt varje dag är jag nöjd. Men företa­ get växer sakta men säkert och jag kan tänka mig att uppdraget utvidgas med tiden – vem vet?

David Johansson är vd på Daniels arbetsplats, FBB Finspångs Brunnsborr­ning. Han lyfter gärna fram även möj­ligheterna att göra karriär och utvecklas inom yrket som brunnsborrare.

– Att göra karriär inom ett borrföretag behöver inte alls innebära att man slutar borra. Yrket är brett i sig och ska man bli duktig måste man kunna mycket om mycket, eftersom det finns flera olika ni­scher att behärska. Alltifrån att hantera maskiner till att behärska svetsning, ha kunskaper inom hydraulik, köra tunga transporter på landets både stora och små vägar och att inte vara rädd för att arbeta fysiskt oavsett årstid när så krävs.

Vidare kräver även yrket teoretiska kunskaper. För att till exempel få fram ett bra dricksvatten måste man ha koll på både geologi och hydrologi och förstå hur vatten beter sig i jord­ och gruslager och i berg.

– Jag tycker att det är viktigt att peka på mångsidigheten i yrket som borra­ re. Man kan jobba på allt från privata fritidshustomter eller stora kommunala vattenbrunnar till väldigt komplexa geoenergiborrningar, där kraven från beställaren kan vara riktigt utmanande, säger David.

Man kan också välja att uteslutande arbeta med kollektormontage och sammanbindningsarbeten av större geoener­gisystem, eller lära sig vattenpumpar och jobba med den typen av installationer samt att köra flera olika typer av riggar och jobba med olika borrdimensioner.

– Det är mångsidigheten och de olika kraven och färdigheterna för olika typer av uppdrag som bidrar till att höja statu­sen på yrket som borrare, betonar David Johansson.

Han nämner även ett par andra nisch­branscher inom borrning, som också ställer sina specifika krav på kunskaper och erfarenhet:

– Många medlemsföretag, däribland vi, erbjuder även det vi kallar entrepre­nadborrning – alltså borrad grundlägg­ning. Det är här man får lära sig att borra med olika dimensioner, från 115 och upp till över 700 millimeter. De stora dimensionerna är något helt annat än den ”vanliga” borrningen, bland annat eftersom det oftast krävs större maskiner för att ta fram utrustningen till riggen och således ännu mer maskinvana.

Flera medlemmar i Borrföretagen jobbar också med horisontell, styrd borrning vilket också är ett annat sätt att jobba – delvis också med andra typer av maskiner.

– Som företagsledare och arbetsgivare kan jag vittna om hur roligt det är att se individer växa med uppdragen. Det finns helt klart en spännande resa att göra inom yrket, om man har intresset och ambitionen att utvecklas, konstaterar David Johansson.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: LARS WIRTÉN

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *