Georg Frick

Ett gott personalarbete gör branschen attraktiv

Vägen till en bra kompetensförsörjning går via HR, genom att leda och ta tillvara mänskliga resurser på bästa sätt. Ett gott personalarbete bidrar till att göra företag i alla branscher mer attraktiva, menar HR-experten Georg Frick. Borrbranschen är inget undantag.

Georg Frick är konsult, författare och föreläsare i frågor som rör företag och dess anställda. Han driver det egna företaget Frick HR- consulting och i en av hans många föreläsningar har entreprenörer i borrbranschen kunnat stifta bekantskap med honom.

HR, ”Human Resources”, omfattar mycket. Rekrytering, kompetensutveckling, personalvård och konflikthantering, för att nämna något. Georg Fricks roll handlar mycket om rådgivning, arbetsrättslig tvistelösning, utbildning och att vara ett förhandlingsstöd. HR bjuder både möjligheter och utmaningar och det är något han gärna belyser.

– Ditt HR-arbete lägger grunden för ditt varumärke. Det kan vara allt från rehabilitering till strategisk kompetensförsörjning.

– Själv föreläser jag ofta om klassiska personalfrågor som arbetsrätt och lönebildning. Nischade utbildningar kan handla om misskötsamhet eller diskriminering.

Misskötsamhet i anställning är en återkommande fråga. Arbetsgivare söker hans råd och ämnet kommer ofta upp när verksamheter bjuder in honom att föreläsa. Han röjer aldrig enskilda fall, men har rättsfall att referera till.

Ligga steget före

Just nu har arbetsmarknaden stort fokus på de förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, som träder i kraft i sommar. För Georg Frick har det varit en viktig uppgift att ligga steget före, att läsa på och lära ut. Likaså har många arbetsgivare fokus på ett så kallat visselblåsarskydd och regler och rutiner kring detta.

– Sakfrågor inom HR i mindre företag är stort sett de samma som i större företag, men hanteringen kan skilja sig åt. Insatserna i små företag kanske inte alltid är helt korrekta, samtidigt kan där vara mer att önska i stora företag med etablerade HR-funktioner.

Georg Frick pekar på ett gott exempel.

– Jag hjälper ett litet företag som vill växa. De tittar på olika tillväxtscenarier och i planen ingår att redan nu se över exempelvis olika policys och rutiner kring anställningsavtal. Det arbetet har de igen när personalstyrkan växer, då har de lagt en bra grund.

Ordning och reda

För den mindre företagare, brunnsborrare eller annan, som vill göra ett gott personalarbete och bidra till att göra sin bransch så attraktiv som möjligt har Georg Frick en rad goda råd.

Rätt kompetens i ett företag är en affärskritisk fråga, och därför tycker han att ett gott HR-arbete alltid borde vara en naturlig grundsten. En påläst och driven vd kan räcka långt som HR-ansvarig.

– Att attrahera arbetskraft och att ha en god kompetensförsörjning bygger i mycket på att ha ordning och reda i företaget. Ordning och reda ökar möjligheten till trivsel, säger han och menar såväl tydliga strukturer som avtal.

– När du rekryterar, tänk efter vad du vill med rekryteringen och vilken kompetens företaget behöver. Var noga med att inte diskriminera på något sätt. Det är kompetens och inte kön eller hudfärg som ska stå i fokus.

Viktiga frågor att ställa sig kan exempelvis vara hur representation och tjänsteresor ska fungera, och att veta vad som gäller om man hamnar i situationen att man måste säga upp personal. Kan företaget hantera en sådan process själva eller krävs det externt stöd?

Den som är rädd att göra fel rekommenderar han att ta extern hjälp, exempelvis HR med arbetsrättslig kompetens. För det kan kosta att göra fel, och det kostar att ha dåligt rykte.

Viktig vi-känsla

Att uppfattas som en bra arbetsgivare gör det inte bara lättare att rekrytera utan också att behålla personal. Vad som främst attraherar arbetskraft är en schysst lön och rättvisa villkor, är Georg Fricks erfarenhet. Därefter värdesätter man flexibel arbetstid och friskvård som gymkort.

Sist men inte minst pekar Georg Frick på det lilla företagets stora möjlighet.

– Ta tillvara värdet av goda relationer inom företaget! Det är det lilla företagets styrka, att lättare kunna skapa en vi-känsla. Den ska man slå vakt om.

TEXT: MIA ISING ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM FOTO: NINA HEDLUND

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *