FAB gick på djupet på Äspö

FAB, Föreningen för Aktiva i Borrbranschen, samlas normalt två gånger per år för att runt intressanta projekt diskutera borrning och bransch. Och att tillsammans med kollegor ha trevligt. Föreningens årsstämma ligger normalt under våren, och denna gång inträffade mötet under några vackra dagar i inledningen av juni.

Det geografiska målet för vårmötet var Misterhults skärgård och Äspö. Där har sedan många år tillbaks SKB, Svensk Kärnbränslehantering, drivit en forskningsanläggning för att utröna hur man bäst förvarar kärnbränsleavfall. Förutom att man förfogar över hög kompetens inom många områden kopplade till berg och borrning, har man en undermarksanlägging cirka 550 meter under markytan.

Skärgårdstur i fantastiskt väder.

Mats Ohlsson, koordinator för externa kontakter vid Äspölaboratoriet, var vår ciceron och värd på SKB. Mats har under flera år arbetat med att hitta sätt att använda anläggningen på Äspö, efter att SKB är färdiga med sina försök och att anläggningen, för SKB:s del, spelat ut sin roll.
Att borrbranschen kan ha ett intresse inför framtiden, ligger nära till hands. Därför genomförde FAB en workshop med SKB för att spåna fram idéer hur man från branschens sida kan använda anläggningen. Workshopen genomfördes efter att ha besökt den fina anläggningen under jord.
Mattias Bergström från LTU Business var moderator och höll deltagarna i schack.

Medlemmarnas förslag

Några av de förslag som FAB:s medlemmar kom upp med var:

  • Kontroll och tester av olika typer av borrkronor
  • Test av borrutrustningar
  • Branschmöten
  • Utveckla rakhetsmätning
  • Borrarutbildning och träningscenter
  • Utveckling av geotermiborrning

Det var uppenbart att medlemmarna var engagerade i diskussionerna. Det visade också att det finns fina utvecklingsområden inom vår bransch och att kompetensen hos medlemmarna är hög.

Geologisk promenad

Jan Mikaelsson undervisade FAB-medlemmarna.

Fint väder var beställt, och fint väder fick vi! Efter genomförd workshop var det dags för geologisk utbildning. Geologen Jan Mikaelsson från Kalmar undervisade medlemmarna på bästa tänkbara pedagogiska sätt utmed den så kallade Äspöstigen, en promenadslinga i faggorna runt anläggningen. Att som geolog få njuta av en sådan uppvisning i pedagogik och dessutom i ett av de mest intressanta ämnena, var en ren fröjd!
Det fina vädret höll i sig och den första dagen avslutades med en oförglömlig båtfärd med förtäring, från Äspö till Oskarshamn.

Beslut på årsstämman

Själva årsstämman var förlagd till sista dagen. Värt att notera från stämman var att medlemmarna avsatte kontanta medel för att bidra till en webbutbildning inom arbetsmiljö samt att ta fram handledning och riktlinjer för rakhetsmätning. Detta är efterfrågade och viktiga delar för branschens utveckling.

Text och foto: Johan Barth, ordförande för FAB

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *