Fler borrare måste bli certifierade

SGU efterlyser en hundraprocentig certifieringsgrad i branschen, det vill säga att alla borrtekniker är certifierade. Och att alla kommuner har certifiering som krav i tillstånden.

Göran Risberg, avdelningschef på SGU Mark- och grundvatten, lyfter fram konsumentens rätt att känna sig trygg och säker på att personen som utför en borrning har den kunskap som krävs och att arbetet blir riktigt utfört.

– Det är vår grundinställning. En annan del i SGU:s inställning är att vi har identifierat certifiering som en viktig del för att nå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Det av riksdagen fastslagna målet lyder: ”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”

– Grundvatten ska kunna användas som dricksvatten, och enskilda brunnar är oftast borrade. Om de inte borras på rätt sätt finns det påtaglig risk att dricksvattnet påverkas, säger Göran Risberg.

Göran Risberg, avdelningschef Mark- och grundvatten, SGU. Foto: Johan Barth.

Rapportera till Brunnsarkivet

Certifieringen utgår också ett incitament att följa lagen om uppgiftsskyldighet, det vill säga att rapportera in till Brunnsarkivet. En certifierad borrare som inte sköter rapporteringen kan riskera att bli av med sin certifiering. Certifieringen kan därmed bli ett sätt att få ett så komplett Brunnsarkiv som möjligt.

– Brunnsarkivet innehåller viktig information. Dels innebär det att det alltid finns en kopia på protokollet om konsumenten inte hittar det. Dels är Brunnsarkivet viktigt för alla infrastrukturprojekt och större byggnationer, att man har full koll var det finns brunnar.

Har blivit bättre

Göran Risberg upplever att certifieringen, som infördes för cirka tio år sedan, har förbättrat kvaliteten i brunnarna.

Normbrunn och certifieringen har gjort att brunnarna har blivit bättre. Generellt gäller ju att du inte behöver visa upp någon dokumenterad kompetens för att starta ett borrningsföretag. Det är i mångt och mycket ett lärlingsyrke. Därför är riktlinjer, utbildningar och certifiering så viktigt.

Bland företag som är anslutna till Geotec eller Avanti finns alltid minst en certifierad på varje företag.

– Men hos de som inte är anslutna till någon av branschorganisationerna är certifieringsgraden betydligt lägre.

Krav från kommunerna

Göran Risberg menar att kommunerna har ett stort ansvar i att ställa krav på certifiering i tillstånden.

– Många som har genomgått utbildningen har kanske inte ansökt om certifikat just för att kommunerna där det verkar inte ställer krav på det. Idag är det bara cirka hälften av kommunerna som ställer det kravet.

Det skäl kommunerna ofta uppger är att de inte kan ställa det kravet av konkurrensskäl.

– Då menar jag att om de bara är tydliga med att från och med exempelvis hösten 2018 inför vi krav, då hinner borrningsföretagen utbilda sina borrare.

Det kan även vara okunskap hos kommunerna som ligger bakom.

– Hos mindre kommuner är det svårt att hålla kompetensen uppe inom det här området. Det är bland annat därför vi har tagit fram Normbrunn, så att kommunerna ska ha något att luta sig mot.

Bör utvecklas

Göran Risberg efterlyser även en utveckling av certifieringen.

– Vi var med inledningsvis och engagerade oss ur miljösynpunkt. Nu tycker jag att branschen själv är mogen att utveckla certifieringen så att den täcker in fler områden, exempelvis de delar som rör arbetsmiljön. Det hänger ihop med vattenkvaliteten. Har du utrustning som är bristfällig ur arbetsmiljösynpunkt ökar risken för fel i utförandet.

Göran Risberg är dock noga med att SGU även framöver kommer att finnas med och stödja utvecklingen av certifieringarna och bidra med utbildningsmaterial till certifieringarna.

Brunnsborraren är ansvarig

SGU är inte den myndighet en brunnsägare ska vända sig till om borrningen inte har utförts korrekt. Därför har Göran Risberg svårt att ha en uppfattning om i vilken omfattning det brister i borrningarna av brunnar.

– Tidigare var det ganska vanligt att man ändå vände sig till oss när vattnet var påverkat. Sådana anmälningar får vi inte längre. Min bild är därför att den typen av skador har minskat

betydligt.

– Det viktiga är att brunnsborrarna förstår att det är konsumentlagen som gäller och att det är brunnsborraren som är ansvarig. Det går inte att skylla på installatören, eller att man har blivit tillsagd att borra på en viss plats. Är det inte en bra plats ska man avråda eller vidta de åtgärder som krävs för att dricksvattnet inte ska riskeras.

– Ingen borrare vill medvetet förstöra grundvattnet. Därför är det viktigt att borrningsföretagen utbildar och hela tiden utvecklar sin personal. Vi vill att alla borrare ska vara certifierade, slår Göran Risberg fast.

Text: Lars Wirtén

Certifieringsläget 2017

  • Sedan certifieringen startade 2004 har cirka 400 brunnsborrare certifierats av drygt 1 000 aktiva.
  • Idag finns drygt 200 giltiga personcertifikat.
  • Av dessa har drygt 150 behörigheten AB, Ansvarig brunnsborrare.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *