Första hjälpen när brunnen har sinat

Jonny Pettersson, rutinerad brunnsborrare
på FBB.

Vad kan man göra när den sinade brunnen är ett faktum? Vilka metoder har brunnsborrarna? Vad funkar bäst och var? Hur kan man förbereda sig på nästa torka?

Vi ställde frågorna till Jonny Pettersson, senior rådgivare på FBB Finspångs Brunnsborrning. Han har drygt 40 års erfarenhet av borrning för vattenförsörjning och menar att han aldrig upplevt något liknande den rådande torkan:

– I områden där vi är mest aktiva är vi inne på den tredje torrsommaren i rad nu. Det har jag inte varit med om tidigare.

– Om det rör sig om grävda brunnar – och det är huvudsakligen de som sinar – så är det inte mycket att göra. Det brukar bli att borra en ny brunn, oftast i närheten av den gamla.

Beslutet att ersätta en sinad grävd brunn med en nyborrad brukar vara lätt att fatta.

– Grävda brunnar på tre till fem meter kan man inte göra mycket med. Det är generellt ingen bra idé att borra vidare i samma hål. Om brunnen är ringsatt får man inte plats med pump och kopplingar och är den stensatt finns risken att den rasar ihop, säger Jonny Pettersson.

Även borrade brunnar kan sina

Med de på många håll extremt låga grundvattennivåerna händer det även att borrade brunnar sinar.

– Det är de som är på tio och ner till 30 meter. Då borrar vi också nytt, eftersom gamla brunnar ofta har liten diameter. Vi borrar minst 140 millimeter i berg för att få plats för pumpen och för att få en större reservoar, och det är sällan vi borrar grundare än 50 meter.

Spräckning är ett alternativ

Att använda sig av hydraulisk spräckning, där man efter att ha installerat en manschett nere i brunnen pressar ner vatten under manschetten med mellan 50 till 150 bars tryck, är en annan metod för att få liv i gamla brunnar.

– Det kan hända att även djupborrade brunnar börjar minska i kapacitet med tiden. Det har mer sällan med torka att göra utan beror oftast på att sprickorna efterhand blivit mer och mer igensatta av utfällningar som järn och mangan. Då kan man ibland spräcka den. Men det gäller alltså de djupare brunnarna. De behöver vara 35–40 meter för att man ska få effekt, och manschetten måste ner på i vart fall 20–25 meters djup för att man inte ska riskera att få in ytvatten i brunnen, säger Jonny Pettersson.

Text: Jörgen Olsson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *