Gott om jobb – men prishöjningarna svider

Hur har covid påverkat affärerna och hur ser det ut framöver, med prishöjningar och försenade leveranser? Borrsvängen har gjort en rundringning till några medlemsföretag.

Gävle Brunnsborrning, Lars Pålholm:

– Jag trodde att marknaden skulle slockna när pandemin kom, men så blev det inte. Däremot märker vi nu att det börjar bli problem att få fram värmepumpar, på grund av bristen på halvledare. Det är tre månaders leveranstid och det tror jag att vi kommer att bli negativt påverkade av framöver.

– Framför allt räknar jag med att det är villasidan som blir lidande. De stora byggena är planerade på ett annat sätt och man stoppar inte dem på grund av leveransförseningar, så de lär inte påverkas.

– Diesel, stål och plast har blivit dyrare och vi har höjt våra priser. Vi jobbar bara med borrning för vvs-entreprenörer och aviserade vår prishöjning två månader i förväg. Det är prishöjningen på diesel som är det stora problemet, höjningen på slang och foderrör är ingenting i jämförelse med det. Jag har räknat ut att priset per borrmeter har stigit med tio kronor de senaste månaderna i takt med att dieseln blivit dyrare och med tanke på att vi borrar 100 000 meter om året blir det stora pengar – kostnader som i slutänden drabbar kunden.

Jörgen Sjöberg, Rehn & Sjöberg.

Rehn & Sjöberg, Jörgen Sjöberg:

– Vi har haft jobb som vanligt och klarat oss från att bli sjuka. Däremot har det uppstått merkostnader på mellan 10 000 och 15 000 kronor per hål, på grund av de höjda dieselpriserna.

– Jag har kunnat ta ut merkostnaderna genom prishöjningar. Vi är alltid snabba med att höja priserna. Det medför i och för sig att vi tappar lite jobb i början, men det är bättre att höja snabbt och lite i taget än att ligga sist med prishöjningen, för då blir den så väldigt stor.

– Vi har lagt in i våra överenskommelser att dieselpriset är rörligt och i alla större projekt där vi anlitas som underentreprenör kräver jag att få se detaljerna innan vi prissätter. Foderrören har blivit ungefär 100 kronor dyrare per meter. Vi köper stora mängder, en hel lastbil i taget, för att åtminstone få ner transportpriset lite. Det blir ju dyrare för oss som är en bit ifrån centrallagren än vad det är för företagen precis i Stockholmstrakten.

– Jag tror inte att priserna kommer att gå ner igen, särskilt inte dieseln. Men även priserna på borrning kommer att ligga kvar tror jag. Men att installationen av geoenergi blir 15 000 kronor dyrare är trots allt marginellt med tanke på att villapriserna gått upp 30–40 procent de senaste fem åren samtidigt som vi har så låga räntor. Folk bryr sig inte, är min erfarenhet – de vill bara ha jobbet gjort.

Mullsjö Brunnsborrning, Ulf Carlsson:

– Pandemin har framför allt påverkat kundrelationerna på det sättet att man inte kunnat träffas fysiskt på samma sätt som vanligt. Det mesta har fått skötas via telefon och mejl. Men rent arbetsmässigt har vi kunnat jobba på som planerat, det var bara precis i början när vi hade ett jobb precis vid en vårdcentral som vi fick skjuta på. Ingen av våra medarbetare har varit sjuka.

– Beläggningsmässigt har vi haft så mycket att göra som vi har klarat av – det har varit väldigt bra beläggning både vad gäller maskiner och mantimmar. Folk har ju inte kunnat resa och då har de satsat på bostaden i stället, jag har förstått att en del har passat på att tidigarelägga sin investering i geoenergi.

Vattenhuset, Per Norman:

– Det korta svaret är att det varit i stort sett oförändrat. Vi har ju även en verksamhet med butik, vvs och drift och man kan säga att det har blivit färre förfrågningar, men att utfallet blivit bättre eftersom de som hör av sig också köper. Däremot har vi fortfarande problem att få tag i kompetent personal.

Thomas Torefeldt, Veidekke Grundläggning.

Veidekke Grundläggning, Thomas Torefeldt:

– Det blev en tydlig dip under våren 2020 då läget var väldigt osäkert och man avvaktade med starten på ett antal projekt. Men från sommaren samma år har det rullat på som vanligt.

– Den största delen av vår verksamhet är grundläggning men efter förvärvet av Nibu Borr häromåret har vi ett par riggar som går på brunnsborrning. Totalt är vi 60 medarbetare och klarade oss med bara ett fåtal sjukdomsfall under pandemin.

– Vi har än så länge inte drabbats av leveransförseningar, men jag misstänker att det kan bli sådana när det gäller vissa artiklar som borr- och pålrör. Däremot har det blivit svårare att hitta transporter till rätt pris och det gäller även inom Sverige.

– Stålpriserna har ökat hela tiden, vilket betyder att artiklar både till borrning och grundläggning blivit dyrare och dyrare. Priserna har kunnat höjas med bara en eller två veckors varsel och tidvis har vi fått skriva in i avtalsvillkoren att vi reserverar oss för stålpriserna. Det har mottagits med viss förståelse men det har också blivit förhandlingar om vem som ska stå för risken – klart är att hela byggbranschen träffats av stålprishöjningarna, även om det verkar ha stabiliserat sig nu.

– Nu står vi i ett läge med rejält mycket högre stålpriser än för ett år sedan och dras dessutom med transportbekymmer och kraftigt höjda dieselpriser. Det återstår att se hur marknaden klarar av det här på sikt.

Norrfjärdens Brunnsborrning, Mikael Lindman:

– För oss har pandemin inte påverkat, vi har haft samma eller rentav lite högre beläggning än vanligt.

– Det som har hänt är att priserna gått upp och det gör att vi också får höja våra priser till kund. Det gäller material som foderrör och plastslang och kanske kan prishöjningarna påverka på sikt, det återstår att se.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: PRIVAT/RESPEKTIVE FÖRETAG

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.