Grönt investmentbolag har köpt Rototec

Teresa Enander, operativ chef på Formica.

Formica Capital har köpt Rototec Group. Investmentbolaget Formica har en tydlig hållbarhetsagenda både i val av investeringar och i sin aktiva ägarmodell.

– Vi investerar bara i bolag som är med och driver omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det är de som kommer att vara lönsamma i framtiden, säger Teresa Enander, operativ chef på Formica, till Borrsvängen.

– Det finns en mycket stark och tydlig korrelation mellan hållbarhet och lönsamhet och geoenergi och Rototec passar väldigt bra in i de hållbarhetskriterier vi väger in när vi investerar. Geoenergi är utifrån ett CO2- perspektiv det mest klimatsmarta sättet att få värme och kyla till en byggnad och är dessutom väldigt yteffektivt. Vi är övertygade om att yta kommer att vara en resurs i framtiden, i takt med urbaniseringen, säger Teresa Enander.

Tre kriterier

Hon förklarar att Formica Capital screenar potentiella företag utifrån tre kriterier ur ett hållbarhetsperspektiv inför ett eventuellt uppköp:

  • Affärsidén – den ska vara positiv utifrån ett omställnings- och hållbarhetsperspektiv.
  • Ledningen –  den ska vara syftesdriven, alltså ha ett högre syfte än endast lönsamhet.
  • Ansvarstagandet – bedriver man sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt?

– Geoenergi är som sagt helt rätt sett till den gröna omställning som är nödvändig att genomföra. Rototec har ett attraktivt erbjudande och är ett bolag som vuxit starkt både organiskt och genom förvärv och vi planerar att fortsätta förvärva bolag för att växa både inom och utanför Norden. Vi uppfattar också Rototecs ledning som syftesdriven och man tar ansvar i sin verksamhet genom att hela tiden arbeta för förbättringar, bland annat för att få ner bränsleförbrukningen, säger Teresa Enander.

Vill expandera mer

Hon beskriver investeringen och ambitionen som långsiktig – Formica har ingen fastlagd försäljningshorisont.

– Vi ser många vägar framåt, inte minst på den europeiska marknaden. Så fort man kommer utanför Norden är det mycket fossil energi som används och energitransformeringen till fossilfritt är ett av Formicas fokusområden. Genom att expandera med Rototec vill vi hjälpa geoenergin att nå sin fulla potential och skapa Europas ledande aktör inom geoenergi.

– Om fem år hoppas och tror jag att Rototec är en ledande kvalitetsaktör i Europa, alltså med en betydligt större geografisk bas än idag, säger Teresa Enander.

Ser stor potential

Borrsvängen har sökt företrädare för Rototec för en intervju. I en kommentar i en pressrelease i samband med att affären offentliggjordes säger Rototec Groups vd Alexej von Bagh:

– Med Formica får vi en långsiktig partner vars erfarenhet av att bygga starka företag och expertis inom energisektorn kommer att vara en stor tillgång för oss. Deras starka tro på hållbara energisystem i kombination med deras fokus på påverkan och ansvar är helt i linje med våra värderingar och vår syn på framtiden. Vi ser stor potential i samarbetet för att fortsätta utveckla ett starkt Rototec in i framtiden.

Säljare av Rototec, grundat 2007, är Intera Partners som ägt företaget sedan 2014.

TEXT: JÖRGEN OLSSON

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *