– Grundläggning vidgar elevernas värld

Ola Mårtensson på Peab undervisar borrteknikereleverna i grundläggning. Foto: Johan Andersson

 – Grundläggning är en nischad specialistbransch. Det är ett tufft och ofta svårt jobb, men med mycket yrkesstolthet och gemenskap. Det är roligt att undervisa eleverna på Borrteknikerutbildningen i grundläggning – branscherna ligger nära varandra och i nästan varje årskull väcks intresset hos ett par stycken.

Så säger Ola Mårtensson, arbetschef på Peab Grundläggning och ansvarig för region syd. Sedan en handfull år håller han i den fyradagarskurs i grundläggning som ingår i Borrteknikerutbildning, som Geotec arrangerar på Arbetsförmedlingens uppdrag.

– Det brukar bli tre dagar med blandad teori och övningsuppgifter och en dag med studiebesök. Det finns många metoder och tekniker inom grundläggning, så det är mycket som ska pressas in på de fyra dagarna, säger Ola Mårtensson.

Han brukar presentera folket i grundläggningsbranschen som ”ett gäng stolta specialister”.

– Vi gör korta men helt avgörande insatser inom alla typer av bygg- och anläggningsentreprenader. Ett medelprojekt är kanske tre fyra veckor och utgör mellan en och fem procent av den totala entreprenaden.

Teori och övningar

Kursen innehåller ett avsnitt om teknisk geologi, det vill säga de parametrar som styr markens hållfasthet.

– De är sådana faktorer som avgör vilka metoder vi använder. Mycket av grundläggningen handlar ju om att antingen förbättra jordens bäregenskaper eller att flytta över stora laster till bärkraftig grund.

En grundläggningsmetod är pålning och Ola redogör för de olika typer av pålar som används – slagen påle, borrad påle eller olika varianter av specialpålar. Den andra stora metoden är spontning, alltså att bygga schaktväggar med olika tekniker och material.

– Här kommer vi också in på risker och på alla de faktorer i omgivningen man måste ta hänsyn till när man väljer metod.

Studiebesök ökar förståelsen. Överst kv Hallenborg i Malmö, nedan vid Stadskajen i Landskrona. Foto: Johan Andersson

Besök på verkstaden

Ett besök på Peabs verkstad ingår som ett av studiebesöken och är en viktig del av förståelsen för branschen.

– Här tittar och känner vi på alla olika typer av utrustning vi använder. Eleverna får en känsla för verksamheten. Mitt mål är att vidga deras värld och få dem att se att det finns en näraliggande bransch där deras kunskaper är efterfrågade, säger Ola Mårtensson.

Borrare som grundläggare

Borrad pålning är den grundläggningsmetod som ligger närmast yrket som borrtekniker för energi- och vattenbrunnar.

– Men jämför man med brunnsborrare så rör vi oss inte alls på samma djup. Vi borrar kanske tio-femton meter ner i jord, men vi använder för det mesta större maskiner och material med större dimensioner. Men på Peab samarbetar vi ganska ofta med brunnsborrare, framför allt när det gäller foderrörsborrning, som till exempel används till fundament för vindkraftverk.

Text: Jörgen Olsson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *