Med ökad kunskap vinner vi respekt

Foto: André de Loisted

NordDrill har precis avslutats och sommaren står inför dörren. I norra Sverige försöker fortfarande vintern behålla sitt grepp, men i söder gav den precis vika och varmluften från södern strömmade efterlängtat in över landet. Efterlängtat för en del, men så här års är normalt nederbörden sparsam. Och på den punkten verkar inte vädersystemen skilja sig från normalen. Vi har haft ovanligt lite regn i söder och i norr har snödjupet varit bedrövligt. Grundvattennivåerna är alarmerande låga och på många håll till och med historiskt låga. Svaret på det problemet är inte bara djupare brunnar, utan främst en maning om försiktighet med uttagen. Det kommer att ta tid innan magasinen fylls på.

Det påverkar oss alla. Och ni entreprenörer som normalt inte gör vattenbrunnar i så stor utsträckning: Gå gärna igenom nya Normbrunnen, som finns på vår hemsida och inte minst hos SGU, och reflektera över vad som är förändrat, hur man gör en säker vattenanläggning och kanske även satsa på att erbjuda en typgodkänd anläggning. Det är ju trots allt en livsmedelsproduktion som skall finnas under många år!

Att vattenbristen orsakar en efterfrågan på nyproduktionen råder det ingen tveksamhet om. När jag pratar med medlemmar har vattenborrning ökat markant och står på sina ställen för merparten av omsättningen.

NordDrill genomfördes med gott resultat under två dagar i maj. En eloge till arrangören Elmia som genomförde sitt uppdrag väldigt professionellt. Vi ser fram emot 2019 med än mer variation hos utställare och besökargrupper. Och mycket talar för att mässan breddas ytterligare. Förutsättningarna är mycket goda och responsen från omgivningarna positiva!

Vår omvärld påverkar även borrningsverksamheten. Nya regler för Nära Nollenergibyggnader presenteras i juni och de kommer att ge effekt för geoenergins utbyggnad, hårdare krav på utsläpp av kaxvatten genererar svåra bekymmer på många håll och även synen på borrkax skiljer sig markant från ställe till ställe. Som entreprenör är det mycket att förhålla sig till och det är tydligt att vi behöver mer kunskap i alla led. Mycket för att möta okunskap. Först då vinner man respekt.

När jag i början av maj gjorde en inventering av antalet utfärdade B-certifikat, visade det sig att det endast fanns 53 stycket. 53! Det är för dåligt. Skicka era borrare på utbildning, ge dem det enda yrkesbeviset som den här branschen har, och börja bemöta omgivningen med mer kunskap!

Sist men inte minst – ha en skön sommar.

Johan Barth, vd Geotec.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *