Grundvattennivåer i oktober

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala i hela landet. Ett undantag är Norrbottenskusten som har nivåer nära de normala för årstiden.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är normala för årstiden i södra Götaland och längs Norrbottenskusten. I stora delar av landet är dock nivåerna även i de stora magasinen under eller mycket under de normala för årstiden.

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.

Här är länk till de senaste rapporterna om grundvattennivån på SGU:s webbplats.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *