Handboken om dricksvatten uppdateras

Livsmedelsverket uppdaterar sin handbok ”Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar”.

– Den nuvarande är från 2006, när Socialstyrelsen hade ansvaret, så det är mycket som ska uppdateras och helt nya kapitel tillförs, säger Åsa Rosengren, mikrobiolog på Livsmedelsverket och ansvarig för arbetet med uppdateringen.

Borrföretagen är en av de tillfrågade remissinstanserna för den nya handboken.

Livsmedelsverket övertog 2014 ansvaret för dricksvatten från Socialstyrelsen och en aktualisering av råd och anvisningar kring just dricksvatten från enskilda brunnar har stått på ”to do”-listan sedan dess. Nu närmar sig arbetet sitt slut och någon gång i början av nästa år kommer den nya handboken.

– Det finns en hel del nytillkommen kunskap, till exempel nämns ju inte PFAS över huvud taget i den gamla handboken. Det finns också ny kunskap om andra förorenande ämnen och om salt. Vi lägger in en ny bit om avhärdning, säger Åsa Rosengren.

Lyfter certifierade borrare

Vidare får den nya handboken en mer logisk struktur, med olika kapitel om underhåll, felsökning och åtgärder, vilken lagstiftning som gäller och hur ansvaret fördelar sig mellan olika myndigheter.

– När det gäller anläggandet av brunnen trycker vi på att man ska anlita certifierade borrare och betonar vikten av att upprätta brunnsprotokoll. Delen om anläggning och vattentäkter blir överlag kraftigt utökad, säger Åsa Rosengren.

Borrföretagen kommentar:

Borrföretagen har blivit kontaktade och tillfrågade om de önskar vara remissinstans i arbetet och tackat ja till att yttra sig i arbetet. Det är en konsultfirma som blivit upphandlad att utföra arbetet med uppdateringen. Det viktigt att alla parter som jobbar med enskilda brunnar lämnar sina synpunkter. Ett första utkast har kommit för kommentar och Borrföretagen har lämnat sina synpunkter på efterfrågade delar om bland annat certifiering av brunnsborrare och Normbrunnsförfarandet.

För Borrföretagen är det viktigt att materialet är lättillgängligt och så pass enkelt i sin struktur och språk att det blir ett bra dokument för enskilda brunnsägare att ta del av, då det är dessa som texten vänder sig till, samt i övrigt till andra myndigheter som har frågor. Vi hoppas att det blir ett tydligare arbete med klar uppdelning för vad som gäller för små och stora enskilda vattenanläggningar. Medlemmar som har synpunkter på det tidigare materialet ber vi om en kontakt innan årsskiftet så att vi kan få med synpunkterna i underlaget.

TEXT: JÖRGEN OLSSON

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *