Har du råd att avstå utbildning?

Utbildning handlar om mer än rena yrkesutbildningar kring borrning. Ledarskap, försäljning, programvaror, affärsstrategi – valen är många. Och helt nödvändiga, menar utbildningskonsulten Birgitta Olofson på Step Education.

Birgitta Olofson är konsult- och mötesledare och hjälper bland annat företag att välja rätt utbildningar. Hennes grundinställning är att det inte finns några generella svar på vad som är rätt eller fel, eller vilka utbildningar som ska prioriteras. Allt beror på var företaget befinner sig. Men hon är tydlig med var en företagsledare ska börja som funderar kring utbildning och kompetensutveckling.

– Gör en kartläggning av vilka behov ni har. Vad är nästa steg för företaget? Ska vi växa och i så fall hur? Genom högre yrkeskompetens? Genom ökad försäljning? Genom att köpa andra företag? Eller ska vi sälja företaget på sikt? Svaret på de frågorna utgör en strategi som styr behovet av utbildning, säger Birgitta Olofsson.

Att inte utveckla sig själv och sina medarbetare är förödande, menar Birgitta Olofson, utbildningskonsult. Foto: Lars Wirtén.

Klassisk utmaning för ägarledda företag

Utbildning och kompetensutveckling är en klassisk utmaning för enmansföretag och ägarledda företag; att hitta tid och våga ta den långsiktiga investering det innebär. Entreprenörer har närmast per definition inte tid med utbildning. De är mitt uppe i verksamheten och ska samtidigt leda och sköta företaget.

– Men i längden måste du vidareutbilda både dig själv och dina medarbetare. Entreprenören är avgörande för att bolaget ska överleva. Därför måste de satsa på sig själva.

– Om man bara låter verksamheten rulla på, då blir det till sist stressade och reaktiva beslut i stunden. Du hinner inte tänka efter, du väljer fel utbildning och då blir det en dyr kostnad istället för en lönsam investering, förklarar Birgitta och ger ett exempel:

– Du har kanske några säljare och köper samma utbildning till alla, för att ni plötsligt måste öka försäljningen. Alla befinner sig på olika nivåer, vilket gör att var och en kanske bara får ut 20 procent nytta av utbildningen, istället för 60-70 procent som individuellt anpassade utbildningar skulle kunna ge.

Fyra kompetenser

Birgitta Olofson ritar ett fyrfältsdiagram och skriver in fyra olika kompetenser som varje företag måste ha:

 1. Yrkeskompetens.
 2. Social kompetens.
 3. Administrativ kompetens.
 4. Strategisk kompetens.

– Behovet av social och administrativ kompetens är alltid lika stort. Men ju längre bolaget finns, desto mer kommer ledningen behöva röra sig från yrkeskompetens mot strategisk kompetens.

Att utveckla den strategiska kompetensen handlar inte bara om att gå utbildningar. En viktig del är att träffa andra personer i liknande situationer men i helt andra branscher.

– Rör dig i andra nätverk än branschens. Att gå en utbildning kan vara ett sätt att få kontakt med och bygga den typen av nätverk.

Mentor är underskattat

I mindre företag är vd:n alltid nyckelperson. Därför menar Birgitta Olofson att det är extra viktigt i ägarledda företag att vd ställer sig ett antal frågor:

 • Hur länge sedan gick jag en längre ledarskapsutbildning?
 • Hur ofta tar jag mig tid att tänka långsiktigt?
 • Hur viktig är jag för företagets överlevnad?
 • Har jag haft en mentor?

– Att skaffa sig en mentor är en underskattad väg att få hjälp strategiskt.

Utbildning måste heller inte nödvändigtvis bli dyrt.

– Det finns böcker. Det finns TED-talks på Youtube. Det finns oändligt med utbildning på internet, tipsar Birgitta Olofson.

Svårt att bedöma

Även utbudet av traditionella kurser och utbildningar är väldigt stort. Det kan vara svårt att avgöra om en utbildning verkligen är bra och kommer att ge den förväntade affärsnyttan.

– Det är svårt, medger Birgitta Olofson. Välj gärna utbildningsföretag som har varit med ett tag. De kanske är något dyrare, men har du råd att riskera en dålig utbildning? Att medarbetaren är iväg och inte utför sitt arbete är ju också en kostnad.

Vid vissa tillfällen är det extra viktigt att tänka till kring utbildning:

 • När du blir chef.
 • När du anställer.
 • När medarbetare får en ny roll.
 • När företaget växer.
 • Om ägarrollen förändras, till exempel om man går mot försäljning eller överväger att ta in partners.

En process i tre steg

Enligt Birgitta Olofson handlar utbildning och kompetensutveckling om tre steg:

 1. Gör en kartläggning av företagets nuläge. Vad kan vi idag och vad vill vi kunna?
 2. Gör en kompetensutvecklingsplan, gärna för alla medarbetare, i alla händelser för nyckelpersonerna. Tänk inte bara en utbildning vid ett tillfälle. Ta hjälp, var inte rädd för konsulter.
 3. Beställ utbildningar, skaffa litteratur eller hitta material på nätet.

– Utbildning är inte allt. Men att inte gå på branschträffar, röra sig i andra nätverk och att utveckla sig själv och sina medarbetare, det är förödande.

Text och foto: Lars Wirtén

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *