Forskarens besked: Hårt vatten är bra vatten

Hur mår vi om vi dricker ”rent” vatten? Inte helt bra, är det överraskande svaret från Ingegerd Rosborg, forskare på KTH och Kristianstad Högskola som har skrivit en bok om dricksvatten och dess mineraler. På NordDrill föreläste hon om vårt dricksvatten.

Det svenska kranvattnet är känt för sin höga kvalitet. Men Ingegerd Rosborg är inte av samma uppfattning. I vår strävan efter mjukt vatten för att slippa kalka av hushållsapparater har vi tagit bort viktiga mineraler som kalcium och magnesium. Hennes föreläsning inskärpte betydelsen av att få i oss mineraler från dricksvattnet, och inte bara förlita oss på maten vi äter.

Ingegerd Rosborg, teknologie dr och forskare vid KTH, bjöd på massor av kunskap om vad vårt dricksvatten innehåller på NordDrill 2017.

– Mineralerna skyddar oss mot exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, tidig demens, diabetes och till och med cancer. Det vet vi genom många undersökningar där man har studerat personer som bor i områden med mjukt respektive hårt vatten. De som har hårt vatten mår bättre, slog Ingegerd Rosborg fast.

Magnesium är viktigt

Hårt vatten är synonymt med mineralrikt, där kalcium och magnesium dominerar, men även selen och bikarbonat kan finnas i höga halter. Magnesium är ett mineral som alla människor behöver då det ingår i över 200 enzymer i vår kropp och bidrar positivt till bland annat hjärt-/kärlssystem och benstommen.

– Det här är egentligen gamla rön och tusenåriga kunskaper som vi har slutat lyssna på. 2005 bestämde sig Livsmedelsverket för att mineraler i vattnet inte har någon betydelse. Och även världshälsoorganisationen WHO gungar i frågan sedan några år.

– WHO måste revidera sina riktlinjer för dricksvatten så att de innehåller miniminivåer för en rad nödvändiga mineraler, först och främst kalcium, magnesium, bikarbonat och sulfat. Riktlinjerna behöver också ta upp att vattnets mineraler bör behållas eller förbättras genom behandlingsmetoder, och inte tvärtom.

Bästa vattnet finns i Visby

Det bästa vatten Ingegerd Rosborg har analyserat finns i Visby. Även delar av Skåne har behållit sitt naturligt hårda vatten. Men många kommuner har infört avhärdning eller tar mjukt vatten från Småland istället.

– Kalciumet behövs framför allt för skelett, tänder och hjärta, men det har även en skyddande effekt mot en rad giftiga ämnen, bland annat uran, som kan förekomma i dricksvatten, underströk Ingegerd Rosborg.

Ingegerd Rosborgs bok heter ”Drinking water minerals and mineral balance” och har rönt internationellt intresse. Den har bland annat nyligen översatts till kinesiska.

Text: Lars Wirtén  Foto: Jörgen Olsson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *