Högtryck för värmepumpar

Anders Mårtensson, vd för SKVP.
FOTO: SKVP.

Under tredje kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för 2,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 19 procent jämfört med samma period förra året. Det innebär att försäljningen under Q1-Q3 uppgått till 7,2 miljarder vilket motsvarar en procentuell ökning med 16 procent.

För bergvärmepumpar är ökningen 18 procent på villasidan och 16 procent på fastigheter.

– Det är glädjande att konstatera att även tredje kvartalet visar på en ökad försäljning för samtliga kategorier där fastighetssidan sticker ut med sin fortsatta starka återhämtning, säger Anders Mårtensson, vd på SKVP. Nu får vi se om årets sista kvartal följer samma positiva trend. 2021 har i sådana fall potential att bli ett bra värmepumpsår.

Anders Mårtensson tillträdde sin post i somras, i den då avklingande pandemin. Han kan konstatera att kyl- och värmepumpsbranschen klarat sig bra.

– Dels har vi klarat pandemin bra, dels ligger de produkter våra medlemmar arbetar med helt rätt i tiden. De är en viktig del av arbetet med omställningen till ett mer hållbart samhälle, så det finns ingen anledning att inte tro på fortsatt tillväxt.

Fler skäl för optimism

Det finns ytterligare skäl till optimism och framtidstro i kyl- och värmepumpbranschen:

– I Sverige ligger vi före stora delar av omvärlden. Vi hade vår stora uppgång på pumpsidan för ungefär 20 år sedan och snart kommer utbytena igång på allvar. Hur det går med tillväxten kan man inte sia om, men att äldre värmepumpar kommer att behöva bytas ut under de kommande åren vet vi, säger Anders Mårtensson.

Längre leveranstider

Han är medveten om att bristen på halvledare har orsakat leveransförseningar och kommenterar den oro som finns på vissa håll i brunnsborrarbranschen att det ska drabba projekten på villasidan:

– Halvledarbristen är inte direkt kopplad till pandemin utan beror på det faktum att efterfrågan på halvledare överstiger produktionskapaciteten. Jag upplever att det finns en brist, men att man har kunnat hantera den. Åtminstone har det inte blivit stopp i leveranserna någonstans, men ledtiderna kan vara något längre, säger Anders Mårtensson.

TEXT: JÖRGEN OLSSON GRAF: SKVP

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *