HP Borrningar i Polen: ”Marknaden är enorm – Här finns plats för fler svenska borrare!”

För drygt två sedan startade HP Borrningar ett delägt bolag i Polen med lokala kompanjoner. Men det polska äventyret inleddes redan för nästan två decennier sedan.

Från vänster Tony Jernström, Rafal Malysa, Adam Malysa och Göran Persson.

Från vänster Tony Jernström, Rafal Malysa, Adam Malysa och Göran Persson.

– Nu ser vi väldigt stora möjligheter på den polska marknaden, större än vad vi själva kommer att kunna hantera. Här finns möjlighet för fler av Borrföretagens medlemmar att haka på, säger vd Tony Jernström.

– Det här började för 18 år sedan. Hjulen gick för fullt i Sverige, alla sökte med ljus och lykta efter kompetens och vi fick kontakt med en ung student från Polen, Adam Malysa. Hans pappa jobbade i Sverige för byggbolaget NCC. Vi provanställde Adam, s

om visade sig vara en väldigt driftig kille och han blev borrare hos oss. Med tiden flyttade hela familjen Malysa till Sverige och tidvis har vi haft fyra familjemedlemmar anställda, berättar HP Borrningars vd Tony Jernström.

Ett raskt hopp fram till för knappt tre år sedan. Familjen har då bestämt sig för att flytta hem.

– Vi pratade med dem om vad de skulle göra där. Det är inte vanligt med borrning vare sig för vatten eller geoenergi i Polen det handlar mest om geotermi, gas och olja. Men vi såg en gemensam möjlighet och bestämde oss för att ”följa med”, säger Tony Jernström.

Geoenergi växer

Tillsammans bildade de bolaget Svea Construction. Tony Jernström beskriver det som en småskalig borrfirma som borrar för vatten och har en liten men växande och mycket löftesrik verksamhet inom geoenergi. Med sig in i bolaget hade HP också egna dotterbolaget Geobatteri samt samarbetet med LKAB och Wassera i form av det gemensamma konceptet Urban Geo.

– En viktig sak att veta om den polska marknaden är att Polen som samhälle har gjort en jätteresa inom EU när det gäller infrastruktur och företagande. Man har en väldigt bra motsvarighet till SGU, som heter PGI och har mycket fina data och faktasamlingar. Dessutom är myndigheter och institutioner nyfikna och välkomnande för ny teknik och nya möjligheter, på ett helt annat sätt än jag upplever att det oftast är här i Sverige. Man litar på svensk teknik och svenskt know-how och när vi kommer till en ny stad får vi träffa borgmästaren, säger Tony Jernström.

Provborrningar och projekt

Att bilda bolag med polska ”hemvändare” har varit väldigt lyckat, framhåller han. Ytterligare en faktor är Rysslands krig mot Ukraina, vilket fått intresset för egen, inhemskt producerad energi att explodera i Polen. Det ger luft under vingarna för Svea Constructions satsning på att introducera geoenergi. Man provborrar i centrala Polen för en stor geoenergianläggning på omkring 200 hål vid ett sjukhus i Sieradz och har även ett projekt på gång med universitetet i Krakow. Kollektorer och pumpar köps i Polen av svenska aktörer som är etablerade där.

– När det gäller stålrören så ställer vi kravet att köpa av en viss, hög kvalitet. Så på sätt och vis tar vi vår svenska Normbrunn med oss till Polen!

Varierad geologi

Geologiskt uppvisar det stora landet Polen stora variationer.

– I norra Polen är geologin liknande den i södra Skåne. Det kan vara väldigt långt till berg. Vårt rekord för rördrivning till berg är 184 meter i Sverige, men borrade vi i vissa delar av norra Polen tror jag vi skulle slå det. Rördrivning är ju väldigt kostnadsdrivande, men i södra Polen där vi håller till är förutsättningarna under mark mycket bättre.

Bas för Svea Construction är Rzeszów, en stad på omkring 200 000 invånare i den södra delen av landet. Industrin i området går på högvarv och Svea Construction introducerar alltså konceptet Urban Geo.

– I det konceptet ingår bland annat att vi borrar med lite mindre dimensioner, neråt tre tum, för att i framtiden lättare kunna elektrifiera konceptet. Vi använder såklart vattenhammare och hålen återfylls, förklarar Tony Jernström.

Mäktar inte med själva

Han har stora förhoppningar på den polska marknaden och menar att det växande intresset för geoenergi också kan gynna andra medlemmar i Borrföretagen:

– Utvecklar sig den här marknaden som vi tror så blir den alldeles för stor för oss på HP att mäkta med. Det kommer att behövas mycket borrkapacitet och vi kommer att behöva ett närmare samarbete med medlemsföretag. Jag tror och hoppas att många svenska borrare skulle vara sugna på att jobba utomlands. Det är lite andra förutsättningar, men vi har den kapacitet och den utrustning de behöver.

 

TEXT: JÖRGEN OLSSON

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *