Janne drabbas i Halmstad

Konkurrensverket meddelade

i somras oväntat att man inte kommer att driva ärendet vidare till Marknadsdomstolen – trots att verket tidigare utlovat fortsatt strid i målet. Konkurrensverket analys är att det inte är möjligt att driva det med framgång i högre instans. Orsaken är andra domar som kommit sedan Växjö-ärendet inled- des.

– Konkurrensverket måste förhålla sig till Marknadsdomstolens praxis. När vi nu bedömer att vi inte heller i Växjö-målet kommer att kunna visa så omfattande e ekter som domstolen krävt i tidigare mål är det inte försvar- bart att fortsätta driva ärendet, säger generaldirektör Dan Sjöblom.

– I sak har vi inte ändrat uppfattning. Vi anser fortfarande att marknaden, konkurrensen och småföretagande gynnas genom att konsumenterna själva får välja det uppvärmningssystem som de tycker passar bäst, framhåller Dan Sjöblom.

Jannes Brunnsborrning hämmas

I småländska Burseryd driver Jan Berg- lund Jannes Brunnsborrning med 14 anställda. De har uppdrag i Halmstads kommun, som agerar på samma sätt som Växjö.

– Det är klart att det påverkar oss,
lika mycket som alla andra företag som sysslar med energiborrning, säger Jan Berglund som är märkbart irriterad över tingsrättens dom.

– Vi har mottagit beskedet med bestörtning. Att man kan döma på det sättet är mycket märkligt.

– Det kommer helt klart att hämma oss, men hur är ännu för tidigt att säga. Vi är verksamma där det i huvudsak nns villor, och det är där kommunen vill nå ut med sitt ärrvärmenät.

– I Växjö byggs mycket nytt, därför märks det nog mer där. I Halmstad är

inte lika många nybyggen på gång, men självklart tar de e er och gör likadant nu när de kan följa den här domen.

– Vi ser inte den miljömässiga e ekten heller som kommunen gör. Jag tycker snarare att det är ett steg tillbaka. Det här kommer att öka den fossila förbrän- ningen, e ersom vi inte har sopor så att det räcker att värma upp alla bostäder.

– Sedan är det såklart beklagligt för den enskilde konsumenten som inte får möjlighet att välja uppvärmningsform.