Kommuner, ställ rätt krav så klarar vi klimatmålen!

Kraven på ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Genom att fatta rätt beslut så tidigt som möjligt ökar möjligheterna att minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan. Det skriver Carin Stoeckmann, förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier och vd för Byggmästar’n i Skåne AB.

Carin Stoeckmann, förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier och vd för Byggmästar’n i Skåne AB.

Att bygga det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. FN:s globala mål är också den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som antagits. 2030 ska den extrema fattigdomen vara utrotad, korruptionen ha slagits tillbaka och fler lösningar på klimatkrisen vara presenterade.
Bygg- och anläggningssektorn har goda möjligheter att göra skillnad i flera av målen. Vår färdplan mot klimatneutralitet 2045 är en bärande del av hela Sveriges klimatmål. Det är vi som bygger socialt hållbara städer. Det är Sveriges Byggindustrier som verkar för sund konkurrens och schyssta villkor i branschen.

Visionen kräver omställning

Visionen om ett nollutsläpp av växthusgaser innebär en omställning av hela samhällsbygget på 25 år – samtidigt sombefolkningen växer, behovet av bostäder ökar och infrastruktur som väg och järnväg måste byggas ut.

Låter det svårt? Ekvationen befolkningstillväxt och minskade utsläpp är fullt möjlig. Våra medlemsföretag har redan idag teknik som kan halvera utsläppen till år 2030. Men det finns mer att ge. Byggande och utveckling står inte i motsats till hållbarhet, utan företagande och faktabaserad vetenskap skapar förutsättningar för framtida innovationer.
Bygg- och anläggningssektorn går också före i hållbarhetsarbetet. Riktlinjer för resurs- och avfallshantering, plattformar för återbruk av material, guider för hållbarhetsredovisning, val av smarta uppvärmningsformer och dialoger om grön finansiering är några konkreta exempel på hur företag i bygg- och anläggningsbranschen tar steg mot det fossilfria samhället.

Rätt krav från början

Men kraven på ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Framförallt beställarledet, som till stor del består av stat, kommuner och regioner, behöver i högre utsträckning än i dag ställa rätt krav i sina upphandlingar. Själva byggskedet och driften av en ny byggnad har ungefär lika stor klimatpåverkan. Genom att fatta rätt beslut så tidigt som möjligt i byggprocessen ökar möjligheterna att minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan.

Sveriges Byggindustrier efterlyser en större förståelse för hur prissättning i anbud påverkas av bra arbetsmiljö och höga klimatambitioner. Hållbarhet handlar inte bara om själva byggnaden, utan även om hur den tas fram.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *