Konsten att växa av egen kraft

Samtidigt som företagsuppköp blir allt vanligare i branschen växer en del aktörer för egen maskin. Malmberg och FBB Finspångs Brunnsborrning ökar båda stort och snabbt – helt organiskt.

 

Köpa ett annat företag och på så vis öka storleken, eller skapa tillväxt genom att öka försäljningen? Vägen till ökad omsättning kan ha olika sträckningar, många köper sig större, men för Malmberg Borrning AB har det varit naturligt att växa organiskt.
– Vi har vuxit sedan 2012–13. Då började en rejäl tillväxt för oss och den har enbart varit organisk, berättar Sara Malmberg, koncernchef för MalmbergGruppen och vd för dotterbolaget med verksamhet inom brunnsborrning och geoenergi.

Sara Malmberg, koncernchef för
Malmberggruppen.

– Koncernen har flera bolag, men det är borrning och geoenergi som vuxit mest. Det har varit en hel del större projekt på gång på marknaden och vi har fått jobba med totalentreprenader, det har haft betydelse.

Strategisk satsning

Tillväxt har varit en del av Malmberg Borrnings affärsplan, de har fokuserat mycket på att få bolaget att öka. De har haft som mål att bli mer aktiva i sitt säljarbete och har också anställt fler säljare, och så har man tagit sikte på huvudstaden och Mälardalen.
– Syns du ger det effekt. Vårt tillväxtmål har uppfyllts med råge, konstaterar Sara Malmberg.
Uppdragen har kommit att handla mycket om insatser vid byggnation av kommersiella fastigheter och upprustning av miljonprogrammet. Torkan har också fått betydelse, kommunerna lägger sig vinn om att ha en bättre beredskap och eftersträvar en helhet i sin vattenhantering.
– Det har framförallt skett en förflyttning från villor och bergvärme till geoenergianläggningar för stora fastigheter. Och bygger du stort genererar det lätt nya uppdrag.

Bara början

Den starka tillväxten till trots tror Sara Malmberg att Malmberg Borrning bara är i början av sin utvecklingskurva.
– Vi erbjuder hela installationer av geoenergi med systemdesign, installation och energiborrning och det menar jag gör att vi kommer att fortsätta att växa inom just detta område. De hållbarhetsdiskussioner som förs generellt kommer säkert också att göra sitt till.
Målsättningen är att fortsätta att växa, om än inte att toppa rekordåret 2017 just nu, och att områdena geoenergi och ”vatten” i form av brunnsborrning inom Malmberg Borrning ska växa tillsammans. Sara Malmberg räknar inte minst med en hel del stora byggprojekt framöver.
– Geoenergi kan inte annat än att fortsätta öka, det ligger i tiden och kunder jag möter idag har en helt annan kunskap än tidigare. Och så är det faktiskt en förutsättning om vi ska nå FN:s klimatmål för 2030!

Medarbetare och kund i fokus

David och Martin Johansson,
vd respektive ekonomichef för FBB Finspångs Brunnsborrning. Foto: Mikael Grip

FBB Finspångs Brunnsborrning AB gör ungefär samma resa som Malmberg just nu.
– Vi har helt och hållet vuxit organiskt. Vi har haft en strategi och arbetat målmedvetet för att utveckla oss som företag och det har gett resultat, säger vd David Johansson.
En viktig del av strategin har varit att investera i kunskap och moderna maskiner. Att utveckla verksamheten för att få engagerade och kompetenta medarbetare som känner arbetsglädje och kan bidra till att skapa nöjda kunder och tillväxt.
– Vi har inte jagat nya kunder utan främst haft fokus på leveransen. Att utvecklas som företag och ha nöjda kunder har varit primärt.

Stadig tillväxt

Kurvan har pekat uppåt de senaste fem åren, berättar David Johansson. Företaget har stadigt vuxit lite varje år. De har gynnats av de senaste fyra årens torka, som fått kunderna att vilja djupborra vattenbrunnar i högre grad. Men det är uppdragen inom geoenergi som ökar mest och det tror han beror på ett större intresse för att förbättra sina kyl- eller  uppvärmningskostnader samt en ökad medvetenhet vad gäller klimatfrågor och satsningar på förnybar energi.

Överväger förvärv

Även David Johansson tror på en fortsatt organisk tillväxt för sitt företag. Han har i dagsläget behov av att anställa ytterligare en handfull personer. Men han utesluter inte företagsuppköp, det beror på hur marknaden utvecklar sig.
FBB får stora entreprenader inom geoenergi runt om i landet. Deras teknikavdelning har en kompetens som gör dem efterfrågade – de kan simulera hur mycket värme och kyla det går att få ut ur ett berg. Kanske blir det aktuellt med förvärv och lokalkontor, menar han.
– Konkurrensen är hård emellanåt, men jag ser vår tillväxt som en stadigt uppåtgående trend.

Text: Mia Ising

Fakta

• Malmberg Borrning AB omsatte runt 110 miljoner kronor 2018 och 154 miljoner rekordåret 2017. Omsättningen har fördubblats på fem år. Bolaget har gått från tiotalet anställda till närmare 35. Behov av ytterligare rekrytering finns, ett par brunnsborrare och ett par säljare.
• FBB Finspång Brunnsborrning AB omsätter 80 miljoner. Omsättningen har fördubblats på fem år. Företaget har gått från 15 till 25 anställda, plus ytterligare några personer i form av  inhyrd arbetskraft samt samarbetspartners för att klara topparna.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *