KTH tar över IGSHPA Sweden

2015 bildade Avanti en svensk underavdelning av den amerikanska organisationen International Ground Source Heat Pump Association. IGSHPA Sweden har numera övergått i KTH:s regi.