Längre stänger är en besparing

Per Lindgren på Höjdens Brunnsborrning fick för några år sedan en förfrågan från tillverkaren Hardab om att vara med på ett försök med sexmetersborrning.
– Jag förstod ganska snabbt att det om inte annat skulle bli mycket bränslesnålare, så jag hoppade på och det har jag inte ångrat, säger Per Lindgren till Borrsvängen.

Med dagens höga tryck och stora hastigheter går det kvickt att borra ner ett tremetersrör. För varje skarvning måste borrsträngen på nytt fyllas med luft och kompressorn varvar upp till max.

– Så det sparar bränsle och det sparar även tid. Motståndet man kan känna i början är att det är tungt och klumpigt med så långa rör, men man lär sig hantera dem. Dessutom lyfter vi dem ju aldrig själva.

Helt mekanisk hantering

Höjdens borrar även enskilda brunnar med de långa rören. Men det är vid de större projekten, med flera riktigt djupa hål på samma plats, som de stora fördelarna verkligen visar sig.

– Då blir både tids- och bränslebesparingen markant.

Per Lindgren beskriver rörhanteringssystemet som mycket enkelt och därför pålitligt:

– Det är helt mekaniskt, kan man säga. Allt sköts med hydraulspakar – det finns ingen elektronik som kan gå sönder. Det hade såklart att bygga ett helt automatiskt system, men då hade det varit till priset av känsligare komponenter och därmed mycket större problem om något går sönder.

Sex meter är max

Inom grundläggning används rutinmässigt 12 meter långa rör och även längder på 18 meter. Per Lindgren tror emellertid att sex meter är så långt som det blir aktuellt att borra med i brunnssammanhang.

– Det tror att det är ungefär vad man kan lära sig att kontrollera i en villaträdgård. Dessutom tror jag att maskinerna blir för stora och tunga om man ska ha ännu längre rör. Redan med sexmetersrör blir ju allting tyngre och besvärligare att handskas med, men med de här längderna så överväger fördelarna.