Malmbergs skolbesök väcker nyfikenhet och ger resultat

Malmberg jobbar aktivt och strukturerat med att rekrytera nya, unga borrare. Genom att besöka en närliggande lantbruksskola har de nu lyckats värva en ny brunnsborrare.

– En stor framgång tycker vi, så svårt som det är att hitta brunnsborrare i dag, säger Martin Rasmussen, personalansvarig för företagets brunnsborrare.

Malmberg har sedan tre år ett samarbete med Önnestad Lant­ bruksgymnasium, några mil från huvudkontoret i skånska Yngsjö. Här går elever med en profil som stämmer bra med de egenskaper som krävs av brunnsborrare: de är vana vid och förberedda på att arbeta ute och de kan maskiner och maskinteknik. Hundra dagar före studenten besöker företaget skolan och berättar om brunnsborraryrket.

– Vi har märkt att kunskapen om yrket är väldigt låg. Vi insåg att vi måste vara proaktiva i vår rekrytering och introducera yrket, vi kan inte sitta och vänta på att folk ska komma till oss, säger Viktor Ekberg, kommunikationsansvarig på Malmberg.

Martin Rasmussen

Förutom besöken Önnestad Lantbruksgymnasium har Malmberg även marknadsfört yrket på olika sätt.

Utöver att ha annonserat i sociala medier och skolans egen tidning, har företaget tagit fram filmer som även används vid anställningsintervjuer. Satsningen har burit frukt, menar Martin Rasmussen.

– Vår senast anställde brunnsborrare kommer från Önnestad. Men det här är en långsiktig satsning och egentligen är det för tidigt att utvärdera. En person kan tyckas lite, men det är stor brist på brunnsborrare. Om vi inte gör något måste vi börja importera arbetskraft.

Viktor Ekberg

Båda understryker vikten av att vara transparent vad gäller arbetsmiljön när yrket marknadsförs.

– Solen skiner inte alla dagar. Det kommer dagar i februari då det inte är så roligt att stå där ute. Förutom att vara öppna med vilka förutsättningar som gäller, gör vi även läkarundersökningar för att säkerställa att kandidaterna har rätt förutsättningar, förklarar Viktor Ekberg.

Det fysiska och tunga arbete det innebär att vara brunnsborrare sätter sina spår med åldern.

– Därför måste vi hitta nya, unga brunnsborrare, samtidigt som vi behåller de äldre som har erfarenheten, säger Viktor Ekberg.

Malmberg kan, som ett av branschens stora företag, erbjuda flera karriär­ och utvecklingsmöjligheter. Många som i dag jobbar på kontoret har en bakgrund som brunnsborrare.

– Den praktiska erfarenheten är viktig som projektledare. Vi har också brunnsservicetekniker, som kan vara ett bra alternativ lite högre upp i åldern, säger Martin Rasmussen.

– Även som säljare är det en bra erfarenhet att ha varit brunnsborrare. Då har du varit ute och känt på jordlagren, du kan geologin. Möjligheterna att kun­ na gå vidare inom företaget är väldigt viktig för oss, förklarar Viktor Ekberg.

Fram till de senaste årens systematiska och proaktiva rekryteringsarbete och samarbetet med Önnestad Lantbruks­ gymnasium, har rekryteringsbasen i princip utgjorts av anställdas vänner och bekantas bekanta.

– Det är inte hållbart i längden. Det räcker inte heller att lägga ut bilder på sociala medier. Vi måste ut på skolorna och prata med morgondagens borrare. Gör vi det under Malmbergflaggan följer även varumärket med – även om det inte är därför vi gör det här, säger Viktor Ekberg.

Överlag är Malmberg nöjda med den respons de möter ute på skolan. Det som har slagit dem är att kunskapen är låg inte bara om brunnsborrning, utan om vatten över huvud taget.

– Att förklara vad vi gör och var vattnet kommer ifrån är en viktig del av våra besök. De får något av en aha­upplevelse av var vårt vatten kommer ifrån. Sedan tycker de alltid att det är roligt att prata maskiner, säger Viktor Ekberg.

– Yrket väcker nyfikenhet. Men det är en lång bearbetningsprocess att hitta en person som varit inställd på att jobba inom lantbruket att sadla om till brunnsborrare. Kan vi så ett frö när de går i skolan kan vi skapa intresse över tiden, menar Martin Rasmussen.

Båda efterlyser mer branschsamarbete i rekryteringsfrågan

– Vi måste jobba mer tillsammans med skolorna, att få ut budskapet att vi erbjuder ett framtidsyrke. Behovet av rent vatten har aldrig varit så stort som nu. Vi behöver alla synas på gymnasiemässor, medverka på inspirationsdagar och samverka med kommunerna på olika sätt. Vi kan hitta några nya brunnsborrare lokalt här i trakten, men det löser inte situationen för hela branschen, understryker Viktor Ekberg.

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: MALMBERGS

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *