Många faktorer bakom ökade krav på vår bransch

Foto: André de Loisted

GDPR! Är det någon som har fått något mail om den nya lagen om hantering av personuppgifter? Om du inte har det, tillhör du en ytterst liten klick människor som av någon outgrundlig anledning inte finns med i något register.

Jag tror att alla är rätt trötta på den massiva informationsstorm som drabbade oss under maj månad. Inte desto mindre är det en lagstiftning som bekommer oss och det gäller att göra rätt. Givetvis har vi en artikel om den nya lagstiftningen här på Borrsvängen.se.

Mängden regler och lagkrav som omfattar en borrentreprenörs verksamhet tenderar hela tiden att växa i antal. Eller? Kan det vara en effekt av att vi också blir mer och mer medvetna om kraven utifrån, eller att beställarsidan blir mer uppmärksam på vad som gäller? Troligen en kombination av allt.

Det är mycket att sätta sig in i om man skall följa allt till punkt och pricka. Administrationsbördan ökar hela tiden och att ha ”kontoret på fickan” är det faktiskt få som idag klarar av.

Värdet av att följa de krav som lagstiftaren och branschen sätter upp ligger mycket i säkerhet för omgivning och konsumentskydd. Vi vill ju faktiskt ha hållbara anläggningar sett över tid och med ett genomförande som inte skadar eller påverkar människa eller miljö. Ett kvalitetstänkande helt enkelt, som ligger väl i linje med den trend vi har inom företagen att genomföra och införliva ISO-systemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Numret du håller i handen behandlar förutom GDPR, råd och riktlinjer för termisk responstest, förläggning av kollektorer i mark, rutiner om kompressorer, kvartsdamm, brandfarliga vätskor och mätning och uppföljning och geoenergisystem. Och mycket annat matnyttigt förstås!

Vi har precis gått igenom den varmaste majmånaden sedan temperaturmätningarna startade, på vissa ställen så tidigt som 1739. Inte bara värmen har varit på rekordnivåer, mängden nederbörd har också varit otroligt liten. Statistiskt sett kommer det att regna ungefär den mängd som förväntas på årsbasis, men det finns givetvis risker att den kommer i större mängder och då under korta perioder, varvid avrinningen ökar och det bildas mer ytvatten än grundvatten.

Effekterna kommer med stor sannolikhet att påverka grundvattenmagasinen i landet, och redan känsliga områden har redan påverkats.

Kraven på dig som borrentreprenör ökar, när vi i områden med låga grundvattennivåer, får borra djupare för att nå användbara mängder. Kontrollera konduktiviteten regelbundet och hjälp konsumenterna med att ta vattenprov. Installationstekniskt kan det också komma att kräva lågvattenreservoarer eller större hydroforer. För er som arbetar mot lantbrukare eller större förbrukare kan det vara värt att använda sig av geofysiska metoder som VLF, för att hitta lämpliga placeringar av brunnslägen.

Inte desto mindre hoppas jag att ni får en fin sommar och en god semester!

Johan Barth, vd Geotec

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *