Marknadsperspektiv: Nya material för bättre värmeledning

Pemtec fortsätter att utveckla sitt koncept Green collector, som bygger på att borrhålet tätas för att få en stillastående borrhålsvätska. – Vi tittar också på att få fram nya material till kollektorrör som har bättre värmeledningsförmåga, säger Thomas Karlsson, vd på Pemtec.

På Pemtec märks utvecklingen mot djupare borrhål tydligt. Efterfrågan på de större dimensionerna 45 och 50 millimeter ökar stadigt. Samtidigt pågår utvecklingsarbetet konstant för att få kollektorer som ger bättre värmeutbyte, med materialfrågan i fokus.

– Det har gjorts försök i branschen med tunnare rör, men då får man problem vid hanteringen och med hållbarheten. De veckar sig lätt och får svårare att stå emot trycket i de allt djupare borrhålen, förklarar Thomas Karlsson.

För att få fram tunnare kollektorrör med bättre värmeledningsförmåga, som samtidigt håller för både hantering och tryck, återstår därför att få fram nya material, menar Thomas Karlsson.

– Det finns material som ger tunnare rör med samma hållfasthet som polyeten. Men de faller på hanteringen i fält, när de ska ner i borrhålet. Vi fortsätter titta på olika former av materialblandningar för att lösa även detta.

Thomas Karlsson, vd på Pemtec.

Tätar med plast

Pemtec utvecklar också ett koncept de kallar Green Collector som ett alternativ främst till återfyllnad. Istället för att fylla borrhålet med material som termiskt återfyllnadsmaterial, som kan försämra den termiska överföringen i borrhålet, tätas borrhålet med en plaststrumpa. Genom att fylla borrhålet med vatten, trycks strumpan mot borrhålsväggen och håller tätt. Samtidigt kan vattnets goda värmeledningsförmåga utnyttjas.

– Vi fortsätter att utveckla tekniken och har därför valt att pausa lanseringen av konceptet på marknaden, säger Thomas Karlsson.

Satsar inte på räfflat

När det gäller kollektorrör med räfflad insida har Pemtec valt att inte ta fram produkter med den utformningen.

– Det finns olika patent tillgängliga och möjlighet för oss att tillverka den typen av kollektorrör. Men både våra och andras tester visar att det inte finns någon uppsida med räfflade rör. Du får ett turbulent flöde även i släta rör och våra tester visar att det inte heller blir någon skillnad i tryckfall. Enligt vår bedömning är detta en icke-fråga.

Thomas Karlsson tycker däremot att utvecklingen av koaxialrör är intressant att följa.

– Vi känner att det inte riktigt har slagit igenom på ett sätt ännu som gör det intressant för oss. Men jag tror att koaxial är och kommer att bli en möjlighet i större projekt som köpcentrum och stora urbana områden.

Lättare installation

Oavsett utformning kräver de allt djupare borrhålen större dimensioner på kollektorrören. Det leder till tyngre och mer riskfylld hantering för borrentreprenörerna.

– Vi är medvetna om det och kommer senare i år att kunna erbjuda en lösning som underlättar installationen. Thomas Karlsson är hemlighetsfull kring vad erbjudandet kommer att bestå i.

– Jag kan inte säga mer än att borrarna kommer att slippa dagens problematik i att installera de allt tyngre kollektorerna.

TEXT: LARS WIRTÉN FOTO: PEMTEC

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *