Med en bergfast tro på svensk gruvnäring

Maria Sunér Fleming på Svemin

Framtiden för svensk gruvnäring ser ljus ut. Sverige har med sin berggrund en unik position i Europa. De metaller och mineral vi har i berggrunden är intressanta för allt från klimatomställning till att EU ska minska sitt importberoende från Kina. Men om det vore så enkelt. Maria Sunér Fleming, ny vd på gruvnäringens branschorganisation Svemin, har först några hinder att hantera.

I mer än tio år har Maria Sunér Fleming rört sig i en energi-, klimat- och miljöbubbla, senast som hållbarhetschef på Svenskt Näringsliv. Förra året fick hon erbjudandet att kliva in i ett helt annat, men icke desto mindre högaktuellt område: Svensk gruvnäring.

Som vd på branschorganisationen Svemin är ett av hennes viktigare uppdrag att vara talesperson för branschen och synliggöra den. De senaste fjorton åren har hon i sina tidigare roller varit en flitig paneldeltagare i Almedalsveckan. Som det ser ut nu, kan vi nog räkna med att se Maria Sunér Fleming i Visby i år igen. Det verkar hon se fram emot, även om känslorna för Almedalsveckan är blandade.

– Det är ju extremt intensivt, med aktiviteter från tidig morgon till sen kväll. Samtidigt är ”alla” där, inte minst de personer som annars är så svåra att nå. Men under den här veckan går det ofta att få till de personliga, enskilda mötena som är så viktiga för våra medlemsföretag. Det är en av de stora behållningarna, säger hon.

Mer samtal om gruvnäring

Att öka antalet samtal om svensk gruvnäring ligger högt på prioriteringslistan just nu. Gruvnäringen befinner sig i ett ytterst intressant skede. I dag är vårt och alla andra moderna samhällen beroende av metaller och mineral. Och för att människan globalt sett ska kunna träda in i de stora samhälls- och teknikskiften som är på gång, krävs det ännu mer metaller och mineral. I det här sammanhanget handlar det om stora frågor som den globala klimatomställningen. Om omställningen till en fossilfri bilflotta. Om den moderna teknologin i kameror, mobiler och datorer.

– Den svenska gruvnäringen har ett viktigt finger med i spelet på samtliga punkter, som en  modern arbetsgivare här i Sverige, men även som en aktör på världsmarknaden. I vår berggrund finns till exempel flera av de sällsynta metaller vi behöver för solceller, batterier och annan teknik, och vi skulle därmed minska importberoendet från exempelvis Kina, säger Maria Sunér Fleming.

Väcker starka känslor

Men så enkelt är det inte. Maria Sunér Fleming berättar att bara prospektering och tankar på utökad gruvnäring väcker starka känslor hos den svenska allmänheten. Nio dagar in på nya jobbet blev hon inbjuden till SVT-programmet Opinion Live för att diskutera prospektering av mineraler i Skåne. Ett bolag, som är medlem i Svemin, fick undersökningstillstånd på Österlen, och det har skapat lokala protester.

– Folkets röst är stark. Och det är fullt förståeligt att det är en utmanande fråga för den enskilda individen. Minerallagen reglerar hanteringen av processerna, exempelvis att den enskilda markägarens intressen inte ska kunna hindra samhällsviktiga värden. Det blir därför svårt att jämka på den punkten. Mineralfyndigheten ligger ju där den ligger, säger Maria Sunér Fleming.

Diskutera och förklara

Samtidigt menar hon att det är oerhört viktigt att vara med och diskutera och förklara att undersökningstillstånd inte innebär att bolaget har tillstånd att öppna en gruva, däremot får man provborra. Det handlar mer om att undersöka om det möjligtvis finns brytvärda fyndigheter på platsen.

– Det vet alla skickliga borrare som arbetar med prospekteringsborrning. Det är resurs-, tids- och teknikkrävande med kärnborrning och det krävs stor kunskap att få upp bra borrkärnor. Det är först därefter övriga tillståndsfrågor ska undersökas. Och det kan ta mellan fem och femton år innan ett beslut kommer, ibland ännu längre tid, säger Maria Sunér Fleming.

Vägen fram till en eventuell gruvbrytning är lång, och det är en utmaning för Svemins medlemsföretag, i synnerhet nu när efterfrågan på metaller och mineral är så viktiga för den fortsatta samhällsutvecklingen. Tillståndsfrågan är därför en huvudfråga för Svemins vd.

Ser en ljus framtid

Maria Sunér Fleming ser i dagsläget ingen snabb lösning på just den frågan, men diskussioner med berörda instanser pågår. Under tiden kan hon förmedla en ljus framtid för svensk gruvnäring. För trots spridda protester, tycks förståelsen för varför samhället har behov av metaller och mineral öka.

– Hela vår fysiska infrastruktur, många prylar och de teknologiskiften vi står inför, kräver metaller och mineral, och jag både ser och hör att människor har förståelse för det. Vi ser att gruvnäringen får en större roll i samhället och att svensk gruvnäring har en mycket bra position just nu, säger hon.

Men precis som för många andra industribranscher är kompetensförsörjningen inom gruvnäringen en stor fråga.

Maria Sunér Fleming på Svemin

Lära av andra branscher

– Våra medlemsföretag nämner ofta frågan, oavsett var de befinner sig i kedjan. Inom gruvnäringen är det dessutom väldig många olika kompetenser som behövs – från dem som arbetar rent praktiskt, till dem som har doktorerat i något ämne som är relevant i gruvnäringen. Det vi behöver göra är att dra lärdomar från andra branscher för att veta hur vi pratar om gruvnäringen och marknadsför den gentemot unga, gärna i så tidig ålder som möjligt, säger Maria Sunér Fleming.

Maria Sunér Fleming framhåller att Sverige som land ligger långt framme när det gäller innovation och teknisk utveckling, och att det är en framgångsfaktor för den som kanske funderar på en karriär inom gruvnäringen.

Ny teknik på väg in

– Det är spännande att se hur våra stora gruvbolag undersöker nya sätt att arbeta, exempelvis med elektrifiering och digitalisering. Framöver kommer det behövas helt andra typer av kompetenser än man kanske klassiskt tänker på, säger hon.

I det stora, ljusa konferensrummet på Näringslivets hus i Stockholm, målar Maria Sunér Fleming i ord en bild där människor i den svenska gruvnäringen jobbar med mindre tunga arbeten, med nya maskiner, mer med service och underhåll, snarare än med fysiskt tungt arbete.

– Jag ser svensk gruvnäring som en klar framtidsbransch. Det är några hinder vi måste hantera under tiden, men det ser jag mer som en spännande utmaning. Vi kan påverka och vi kan förändra till det bättre, och det är något jag brinner för, säger Maria Sunér Fleming.

Text: Elisabet Tapio, Foto: Anette Persson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *