Minnesord till Anders Carlstedt

Anders Carlstedt, SGU, 1944-2019.

Anders Carlstedt, förste statsgeolog vid SGU i Uppsala, har avlidit vid en ålder av 75 år. Han efterlämnar livskamrat och barn med familjer.

Vår vän och kollega Anders Carlstedt har gått bort efter en kort tids sjukdom. Han växte upp på ett lantbruk i byn Lundby utanför Västerås. Efter studentexamen började Anders studera vid Geologiska institutionen på Uppsala Universitet, där han tog en licentiatexamen i kvartärgeologi.

Anders blev anställd på SGU 1973 där han främst arbetade med extern uppdragsverksamhet. Han var en skicklig hydrogeolog som förstod geologins betydelse för grundvattnets förekomst och strömning, och blev därför anlitad för större hydrogeologiska utredningar.

Expert och chef

Anders medverkade också i domstolsförhandlingar som hydrogeologisk expert. Han hade många olika chefsroller på SGU, och var även facklig ordförande för Naturvetarförbundet på SGU. Anders var mycket kompetent, trevlig och omtyckt av sina kollegor. Under senare delen av sin anställning på SGU arbetade Anders med uppdrag på Gotland och hjälpte kalkindustrin, vilket han senare fortsatte med i eget företag.

Unik kunskap

Anders har varit till stor hjälp i våra uppdrag med sin breda kunskap, samt sitt stora intresse och engagemang både teoretiskt och praktisk med arbete i fält. De senaste tio åren har Anders varit ovärderlig i arbetet med att söka tillstånd för kalkbrytning på Gotland. Hans kunskap om Gotlands geologi var unik. Anders var oumbärlig med diskussioner, granskning av inlagor till miljödomstolar och synpunkter på remissvar.

En engagerad debattör

Han var en skarp granskare, och han tyckte att texter skulle vara korta och kärnfulla. Anders delade också gärna med sig av sin hydrogeologiska kunskap genom utbildning av Geotecs borrtekniker.

Anders hade ett stort samhällsengagemang och lyssnade alltid på radion under sina skogspromenader med hunden Xavi. Han skrev flera insändare i UNT där han använde sina geologiska kunskaper och kritiserade politikernas ställningstaganden, som medförde risker för Uppsalas vattenförsörjning vid byggande vid Ulleråker och bro över Fyrisån.

Anders fanns alltid till hands för att ringa och diskutera tankar och idéer. Det går inte att ersätta honom. Vi kommer att sakna honom både som vän och kollega.

Carl-Lennart, ”Charlie”, Axelsson och Birger Fogdestam, tidigare SGU-kollegor

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *