Nationellt dricksvattenråd utreds av Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett nationellt dricksvattenråd. Hur det ska arbeta och med vilka frågor utreds just nu av Livsmedelsverket.

Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket. Foto: Privat

Ett nationellt dricksvattenråd ligger i linje med vad Dricksvattenutredningen föreslog när den lades fram 2016.
– Den utredningen tittade på om vi gör tillräckligt mycket för att klimatanpassa produktionen av dricksvatten. Där finns en del utmaningar, konstaterar Per-Erik Nyström, nationell dricksvattensamordnare på Livsmedelsverket.
Rådet syftar till att nationella myndigheter och länsstyrelser ska samarbeta och samverka mer, främst kring den kommunala dricksvattenförsörjningen. Huruvida enskilda vattenbrunnar kommer att ingå i det nya rådets arbetsområde är oklart.
– De har väl inte högsta prioritet i utredningen, men det är såklart något vi måste överväga. Livsmedelsverket har informationsansvar kring enskilda brunnar, men de regleras inte på samma sätt som det kommunala dricksvattnet. Men vi tycker att frågor kring enskilda brunnar är viktiga, inte minst ur hälsosynpunkt. Det finns mer att göra där, säger Per-Erik Nyström.

Stor fråga

Rådet ska inte bara arbeta med klimatanpassning och krisberedskap, utan även med att säkra kvaliteten på dricksvattnet genom ”ett sammanhållet arbete från täkt till kran”. Även kunskapsutveckling, distribution och produktion av dricksvatten kommer att ingå i rådets arbetsområde.
– Dricksvattenfrågan är mycket större än de flesta tror. Det är många myndigheter som arbetar med vattenresursen, dricksvattenproduktion, hälsa och säkerhet.
Det nationella dricksvattenrådet ska utöver Livsmedelsverket bestå av Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, SGU, Kemikalieinspektionen, SMHI och Trafikverket. Dessutom ska länsstyrelserna och kommunerna representeras.
I december ska Livsmedelsverket rapportera arbetet till regeringen. Det befintliga Nationellt nätverk för dricksvatten kommer att fungera som vanligt tills det nya rådet är på plats.

Text: Lars Wirtén 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *